lördag 27 december 2014

Mobilt bredband blir mest betydelsefulla plattformen för radio och tv

Nästan hela världen kommer att bli ansluten till mobilt bredband
Nio av tio kommer att äga en mobil eller smartphone 2020 enligt Ericsson
Nittio procent av världens befolkning över sex års ålder kommer att ha en mobiltelefon 2020, spår Ericsson AB i sin senaste bedömning av mobilvärldens utveckling. Antalet abonnemang för smarta telefoner vid samma tidpunkt kommer att vara över 6,1 miljarder. Video fortsätter att vara det snabbast växande segmentet inom mobil datatrafik. Mobil videotrafik väntas växa tiofalt och svara för 55 procent av all mobil datatrafik år 2020, enligt Ericsson.
Utvecklingen får stor betydelse för hur framtidens radio och tv kommer att nå sin publik.

söndag 21 december 2014

DAB-radioband övertas av mobilt bredband

Slutet för L-bandet för rundradio aviseras i Norge och Sverige
Frekvensbandet 1452-1492 MHz skall nu användas för mobilt bredband och öka kapaciteten för nedladdning meddelar norska Post- och telestyrelsen (PT). Det s.k. L-bandet, som har internationellt reserverats för marksänd digitalradio med systemet DAB (T-DAB) sedan 1995, har dock aldrig kommit i bruk för reguljära sändningar någonstans.

torsdag 18 december 2014

Digitalradio: Nu tvekar även Danmarks Radio

Inte bråttom med att rulla ut DAB+
Danmarks Radio uttalar nu för första gången tveksamhet inför den långsiktiga utvecklingsplanen för DAB-radio som togs beslut om våren 2014. Djupare analyser behövs och flera beslut bör skjutas upp menar DR.Därmed är DR på samma linje som andra intressenter som SBS Discovery, public servicekanalen Radio24syv och rättighetsorganisationerna. DR vill också ha några djupare analyser av framtidens medievanor och teknik innan man tar steget vidare mot 2019.

tisdag 16 december 2014

Public serviceradio avfärdar DAB+

DAB är en återvändsgränd menar danska Radio24syv
Planer pågår nu för att uppgradera från ursprungliga DAB. En eventuellt utrullning av DAB+ är dock en tekniskt felaktig satsning säger vd för den statligt finansierade kanalen Radio24syv Jørgen Ramskov till Politiken idag. Han saknar liksom kommersiella aktörer på radiomarknaden ett tydligare motiv för en så stor investering, som kan kosta konsumenter, samhället och radiostationerna 4-5 miljarder dkr.

måndag 15 december 2014

Socialdemokrater tvekar inför DAB+ i Danmark

Politiker tar intryck av branschskepsis mot uppgradering
Socialdemokraternas mediepolitiske talesman Troels Ravn står fortfarande bakom DAB-strategin, men vill nu enligt Politiken veta mer. Hans parti anser att det finns för många oavklarade frågor och det är nödvändigt med ett nytt upplägg innan man tar nästa steg. Som tidigare rapporterats har  utrullningen av den förnyade digitalradioplattformen, som innebär en uppgradering från DAB till DAB+, fått ett skeptiskt bemötande från flera branschorganisationer. Bl.a. ser man en risk för att DAB-tekniken blir överspelad av Internettekniken inom snar framtid och att de 4-5 miljarder dkr som övergången beräknas kosta kan bli bortkastade.

Talkanal sänds dygnet runt

P1 börjar sända dygnet runt 2015
Landets enda talkanal Sveriges Radios P1 börjar sända dygnet runt från och med 13 januari. Tidigare har det varit sändningsuppehåll i P1 mellan 01.30 och 05.30, då bland annat taltidningar har överförts på kanalen. Nu blir det istället repriser av P1-program, men även av dokumentärer som har sänts i P3 och P4. Ekonyheter varje timme.

torsdag 11 december 2014

DAB-radio imponerar inte på Miljöpartiet

Teknik och konsumentbehov måste utredas
Miljöpartiet är fortfarande emot den planerade satsningen på digital marksänd radio med DAB-standarden. Jag ser inte DAB som ett intressant alternativ. Men utredningen skickas nu på remiss och utifrån de svar som kommer in får vi ta ställning till vilka eventuella ytterligare utredningar som behövs säger riksdagsledamoten Niclas Malmberg, som är kultur- och mediepolitisk talesperson i Miljöpartiet till Radionytt.

Sveriges Radio lanserar klockradio på nätet

Sveriges Radio Play – där användarna kan lyssna både på direktsända kanaler och på program i efterhand – utvecklas. Senaste nyheten är funktionen ”väckarklocka”,  en app som väcker med önskad radiokanal.

Det här är en funktion som väldigt många av våra användare har önskat sig: möjligheten att vakna till våra radiokanaler. När jag växte upp på 80-talet hade jag en vit klockradio på nattduksbordet. Nu ger vi en gammal idé nytt liv – det känns roligt, säger Daniel Boo, produktägare mobilappar.

onsdag 10 december 2014

FM-positiv chef får lämna Teracom

Vd för dotterbolaget i Danmark fick sparken
Svenska bolaget Teracom AB har avskedat sin danske vd som innehaft posten i tre år. Två kommersiella radiobolag, två musikrättighetsorganisationer, hemelektronikbranschen och Teracom Danmark meddelade nyligen till Folketinget sina tvivel om övergången från FM till DAB.  Bl.a. föreslog man att en "släckning av FM" inte längre skulle planeras utan att låta olika tekniker existera sida vid sida.  Ganske ligesom at man i England og mange andre lande både sender på FM, DAB, digitalt TV og internet, og bruger de muligheder, der er, så bør vi i Danmark droppe snakken om et sluk for FM. I modsætning til mange andre medier kan radio sagtens leve både analogt og digitalt. Faktisk får det blot ekstra styrke herved. skrev bl.a. Teracom Danmarks vd Steffen Weber i Berlinske.

söndag 7 december 2014

DAB-radio kan inte ersätta FM i bilar

Digitalradioutredare glömmer bilradions betydelse - och bilburna besök från utlandet
I en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter 6 december skriver Motormännen och BIL Sweden;att utredningen om DAB har ”tyckts glömma bort att tre av tio radiolyssnare sitter i en bil”. Organisationerna föreslår en längre övergångsperiod. Förslaget att släcka FM-bandet redan 2022 (senast 2024) är en alltför snäv tidplan. Miljontals personbilar med enbart FM-mottagare kommer fortfarande att vara i bruk i Sverige om tio år, skriver Motormännen och BIL Sweden.
Utredningen tycks ha glömt bort att omvärlden består av fler länder än Norge, kommenterar Public servicerådets ordförande Gunnar Bergvall.  

onsdag 3 december 2014

Vetenskapsakademi dömer ut DAB-radio

Dyrt och onödigt investera i marksänd digitalradio
Konsumenternas behov tillgodoses bättre och billigare med dagens teknik, skriver representanter för Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, på DN Debatt idag. IVA är kritisk till utredningens rekommendationer som man anser grundar sig på en bristfällig analys. Konsumenternas behov tillgodoses bättre och billigare med dagens teknik. Dagens samhälle ställer krav på att information är enkelt nåbar på ett sätt som konsumenten själv väljer. Tiden är över då producenten kunde diktera hur och på vilka villkor information sprids och konsumeras.

Kritikerstorm mot digitalradioförslag

DAB-radio har få vänner i Sverige
Digitalradiosamordnarens förslag till färdplan för en övergång från FM till DAB+ får förödande negativ kritik i pressen och i sociala medier. På ledarplats i Expresen skriver Patrik Kronqvist på ledarplats i Expressen att radiobranschen tycks ha ett  problem med mina medievanor: att lyssnandet inte sker med en speciell radioapparat. "Så länge många vill höra samma sak samtidigt är rundradio det frekvenseffektivaste och enklaste sättet att sprida innehåll på", skriver utredaren trosvisst. Men om det är något som kännetecknar vår tids medievanor är det just att människor inte vill höra "samma sak samtidigt". Vi vill lyssna på det vi vill, när vi vill.

Dyr nota för DAB-radio väntar medborgarna

En övergång från FM till DAB+ kan kosta minst 10 miljarder kr 
Digitalradiosamordnaren har i sitt betänkande föreslagit att nuvarande FM-nät avvecklas 2022 och ersätts av ett DAB+ sändarnät. Ingen tydlig kostnadsbild har presenterats. Public servicerådet har därför gjort en kalkyl som visar vilka kostnader detta skulle innebära - för distribution, för utökad programverksamhet hos SR och för konsumenter.

måndag 1 december 2014

FM kan bli kvar i Sverige, men SR och reklamradio ska sända DAB+

Extrakostnaden för public serviceradion blir 200 miljoner per år i upp till tio år.
Närradion fortsätter på FM  - Bister kritik mot utredningsförslag om digitalradio 
Digitaliseringen av radion ska delvis finansieras genom extra anslag till inom Sveriges Radio och avskaffade koncessionsavgifter på FM för reklamradion. Det föreslår den av förra regeringen tillsatta branschsamordnaren Nina Wormbs i sitt förslag till hur radion ska digitaliseras med tekniken DAB+.  Förslaget få dock mycket kritik av expertis utanför den s.k. DAB-lobbykretsen.

fredag 28 november 2014

Danmark inför beslut om att behålla FM-radion

Minskad försäljning av DAB-radio kan vara en orsak. Ökad lyssning online en annan.
Inför hearingen med medieordföranden i Folketingets kulturutskott 25 november hade Teracom Danmark tillsammans med Branchen Forbrugerelektronik (BFE) föreslagit en förändring av den s.k. körplanen för DAB+.  Man konstaterar att inriktningen att släcka FM har i stora delar av radiobranschen skapat ett stort motstånd mot digitaliseringen. En kommande stängning av FM skapar osäkerhet för de befintliga aktörerna. Teracom och BFE föreslår nu att man överger nuvarande plan på en släckning av FM. 

onsdag 26 november 2014

DAB-tvivlande radiobransch i danska Folketinget idag

Är DAB en förnuftig investering för radiostationer, rättighetshavare, konsumenter?
Danmark har i 20 år utvecklat och drivit DAB-nät i först hand för Danmark Radio och arbetet med en övergång till den modernare versionen har påbörjats. Men nu sprider sig oron om att man är på fel väg och tvivlande radiobolag och rättighetsorganisationer har nu uppvaktat kulturutskottet i Folketinget. 

söndag 23 november 2014

Reklamradion i Finland mot rekordår.

Har bäst lokal förankring i Norden. Ingen DAB-radio på agendan.
Reklamradion i Finland siktar på att nå det bästa resultatet i branschens historia. Oktober var årets hittills bästa månad med en försäljning på 5,8 miljoner euro (54 miljoner kronor), vilket innebär en uppgång med 21 procent. För året som helhet ligger ökningen just nu på 9,5% och mängden reklam har ökat varje månad enligt Radionytt. -  Reklamradion i Finland har till skillnad mot i Sverige en stark lokal förankring och fler ägare.

fredag 21 november 2014

Effektivare teknik kan ersätta DAB-system i Danmark

Köpenhamnsföretag uppmanar Folketinget att tänka om
Företaget Open Channel ApS i Köpenhamn har i skrivelse till Folketingets uppmärksammat partiernas kultur- och mediepolitiska talespersoner på fördelarna med att istället för DAB/DAB+ välja det modernare systemet DVB-T2 Lite för digital radio. Man får tre gånger högre kapacitet och en effektiv integrering med tv-nät med DVB-T2. Open Channel ställer sig bakom de radiobolag och rättighetsorganisationer som nyligen uppmanade folketinget att tänka om.

torsdag 20 november 2014

Brittiskt beslut: tv-bandet 700 MHz övertas av mobilt bredband

Stor förväntad efterfrågan på mobila bredbandtjänster i UHF-bandet
Mediemyndigheten Ofcom har nu beslutat att 700 MHz-bandet dvs det UF frekvensband som idag utnyttjas av marksänd television ska övertas av mobila bredbandstjänster. Man kommer dock att göra en mjuk övergång så att inte tv-tittarna drabbas med en process som inleds 2019 och avslutas 2022. Ett statligt stöd för övergången övervägs.

Partiska lyssnarmätningar banar väg för DAB-radio

Lobbyorganisation styr politiska beslut i Norge 
Kulturdepartementet har skickat ut en remiss ang. ramvillkor för lokalradio inför en digitalisering. Med följer en rapport från Medietilsynet som underlag för de beslut om s.k. släckning av FM-sändningar 2017-2019. Denna rapport bygger i liksom i tidigare rapporter på lyssnarmätning från en enda beställare, som dessutom är partisk ifråga om DAB+  Mer enn halvparten av lytterne hører nå radio digitalt. Med det kan slukkekravene være nådd, skriver Digitalradio Norge (DRN), som är ett bolag ägt gemensamt av NRK och MTG med den uttalade uppgiften att främja DAB-radio. 

onsdag 19 november 2014

Fortsatta krav på DAB-stopp i Danmark

Politiker uppmanas "dra i nödbromsen för DAB"
När Titanic styrde direkt mot isberget, började orkestern lustig nog att spela. Det är den bild som kommer på näthinnan när vi tänker på körplanen för utrullningen av DAB-radio, skriver cheferna för de danska musikrättighetsorganisationerna i debattartikel i köpenhamnstidningen Berlingske 17 november.

Är P4 Sveriges viktigaste radiokanal?

Kanalen får allt större betydelse när lokalpressen minskar.
P4 fortfarande större än alla kommersiella kanaler tillsammans.
Enligt senaste lyssnarmätningen v.45 lyssnar 60,1 % på Sveriges Radios kanaler. P4 med sina lokala stationer är ojämförligt störst med sina 41,3 %. SBS Discoverys kanaler har 27,2 och MTG 14,9 %.

måndag 17 november 2014

Norsk DAB-lobby i fiasko med domännamn

Bulvanförening förlorade tvist mot Lokalradioförbundet
Förslaget att tvinga bort FM-radion från de större städerna i Norge har mött skarp kritik från främst Norsk lokalradioforbund (NLR). NLR:s hårdnackade motstånd har föranlett bl.a. de två stora kommersiella aktörerna MTG och SBS att lämna förbundet och bilda ett eget DAB-positivt förbund med det likartade namnet Foreningen Norsk Lokalradio (FNL) med en egen websajt norsklokalradio.no  Men det gick inte riktigt så som man hade tänkt.

söndag 16 november 2014

Mer reklamradio på FM i Finland

Ny frekvensplan ger ökat utrymme på FM-bandet
I juli blev det utrymme för ett antal nya radiofrekvenser i Finland, efter en uppdatering av frekvensplanen. Kommunikationsministeriet har gett nya tillstånd till reklamradio på FM i sju områden och till utvidgade sändningar i två områden.

Brittisk radiogala och radiopriser upphör

Radioakademin i kris, men ny festival planeras
De brittiska motsvarigheterna till svenska Radiopriset och Radiogalan - Radio Academy Awards och Radio Festival läggs nu ned efter 30 år och ett nytt samlat event planeras. Efter att bl.a. huvudsponsorn Sony har dragits sig ur stängs Radio Academys kontor ned och dess fyra anställda mister sina jobb. 

onsdag 12 november 2014

Nio av tio svenskar har tillgång till Internet

Radion fortfarande stark, men musiken finns på nätet
Internet fortsätter ännu att spridas till allt fler svenskar, trots att Sverige redan hör till de länder som har den högsta andelen internetanvändare.  2014 har 92 % tillgång till både internet och dator. Totalt tillbringar vi nu 21,6 timmar per vecka på internet. Det framgår av undersökningen Svenskarna och internet från Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE). Radion har tappat en del av sin publik sett i ett längre perspektiv, men är utan konkurrens det medium efter televisionen som människor ägnar mest tid: 14 timmar i veckan. 

måndag 10 november 2014

Även SBS vill få nya FM-frekvenser i Sverige

Kommersiell radio satsar på FM. Minskade utsikter för DAB+
Tidigare i år tog Teracom fram ett förslag till nya reklamradiofrekvenser efter en uppmaning från MTG Radio. Nu har SBS Discovery sammanställt ett kompletterande förslag, som Post- och telestyrelsen väljer att behandla i den analys som redan pågår av Teracom-förslaget. Det betyder att den rapport som väntades i november dröjer till i vår skriver Radionytt.

onsdag 5 november 2014

Radiobolag ifrågasätter DAB-satsning i Danmark

Föreslår folketinget marknadsundersökning istället för informationskampanj
Organisationerna för musikrättigheter sällar sig till DAB-tvivlarna
Några av de viktigaste privatägda radiobolagen liksom rättighetssorganisationerna för musik i Danmark ställer sig nu skeptiska till att DAB ska vara framtidens digitala plattform för radiodistribution. Det gör man i en skrivelse till folketinget. Bland undertecknarna finns bl.a. SBS Discovery (som i Sverige vill satsa på DAB).

Undertecknarna fruktar att man bygger upp en teknologi som ingen längre tror på och att ingen törs ta det politiska beslutet att stoppa eller ändra strategi. Man pekar på att DAB/DAB+ används endast i begränsad omfattning i Europa och ger inga klara tekniska fördelar för lyssnarna.

måndag 3 november 2014

Utan statligt stöd inget DAB i Norge

Medborgarna tvingas betala för DAB via licens och skatt
Statens finansiering av digitalradion mörkas
Satsningen av offentliga medel (skatt och licens) på DAB i Norge beräknas till 3 miljarder NOK (norska kr). NRK eller kulturdepartementet har hittills inte redovisat mer precisa belopp. Till detta beräknas konsumenters kostnader för anskaffning av DAB-mottagare i hushåll och bilar till 2 miljarder. Notan kan hamna på ca 5 miljarder NOK. 
En förfrågan från utlandet till norska kulturdepartementet avslöjar intressenters bristande vilja att berätta om vad det hela kostar och vem som i huvudsak betalar för DAB-introduktionen.

torsdag 30 oktober 2014

Senaste teknik för mobil mottagning lanseras i Indien

Foto: Open Channel ApS
Public service vill sända radio och tv till mobiltelefoner med DVB-T2 Lite
I samarbete med privata medieföretag kommer Doordarshan, public service tv-bolaget, att sända 20 fria tv-kanaler samt även radio till mobila och smarta telefoner till att börja med i Mumbai och Delhi. F.n. kan DVB-T2 Lite enbart tas emot via en USB-sticka men public servicechefen Sircar tror att telekombolagen kommer att få systemet inbyggt i telefonerna. DVB-T2 Lite sänds i bl.a. VHF band III där tv och även DAB sänds. DVB-T2 Lite är effektivare än DAB+, som Indien inte avser att välja för framtida marksänd digitalradio.

Uppgradering av FM-radio i Luleå och Eskilstuna

Förbättrat inomhusmottagning utlovas
Radiolyssnarna i Luleå  får bättre mottagning av P1, P2 och P3. Då tas tre nya sändare i bruk på Mjölkuddsberget i Luleå. De nya frekvenserna är för P1 87,6 MHz, P2 96,5 MHz och P3 107,6 MHz. Sedan tidigare sänds P4 Norrbotten (96,9 MHz) från samma ställe. Det här är en efterlängtad förbättring som ger Sveriges Radios rikskanaler P1, P2 och P3 ännu större möjligheter för en bra inomhusmottagning i centrala Luleå, säger Teracoms informationschef Lotta Darlin.

måndag 20 oktober 2014

Smartphones avgör DAB-radions överlevnad

Mobil datakostnader ett allt mindre problem för konsumenterna
Försöken att bygga in särskilda radiochips i smartphones och andra mobila enheter har nu samordnats i Universal Smartphone Project mellan BBC och andra förespråkare i USA, Europa och Australien. Projektet har fått brittiske kulturministerns välsignelse. Man vill att tillverkarna och nätbolagen ska bygga in FM och DAB-mottagare i apparaterna. Troligen kommer även amerikanska HD Radio att finnas med i chippet.
Men kommer det samlade försöket att göra intryck på den global mobiltelemarknaden? Dessutom visar en rapport från Ofcom att kostnaderna för Internet streaming inte längre är avgörande för konsumenterna.

söndag 19 oktober 2014

Tysk delstat beslutar att behålla FM i minst tio år

Politiker omprövar beslut efter utebliven framgång för DAB-radio
Medieutskottet i tyska delstaten Sachsen-Anhalts parlament har beslutat om ändringar i medielagen som gör att FM-sändningarna blir kvar till minst 2025. - Dagens beslut säkerställer att inte FM-radion i slutet av detta år inte slutar som elektronikskrot och att radion fortsätter att vara ett populärt media, säger vice ordförande i CDU:s parlamentsgrupp Mark Short. Om de flesta hushåll använder analog radio så måste detta sändningsätt få behållas menar han. (Radiowoche.de)

torsdag 9 oktober 2014

Ökat utrymme för reklamradion på FM-bandet

Post- och telestyrelsen tar fram nya FM-frekvenser för kommersiell radio 
Uppdraget kommer från Myndigheten för radio och TV och kan komma att vara klart om ungefär en månad skriver Radionytt.se. Vi har börjat analysen men det är fortfarande mycket kvar. Det är svårt att ge en exakt uppskattning men jag gissar på att det tar cirka en månad innan allt är genomgånget, säger Mikael Stegman på PTS. 
Det ursprungliga förslaget till nya reklamradiofrekvenser kommer från Teracom, som tog fram 68 nya frekvenser i 17 områden efter en uppmaning från en av sina kunder.

lördag 4 oktober 2014

Tillstånd för digital kommersiell radio ökar ägarkoncentrationen

Ingen vinst för yttrandefriheten, samma ägare som dagens reklamradio 
Myndigheten för radio och tv har beslutat att ge 21 nationella och fyra lokala/regionala tillstånd att sända kommersiell radio digitalt (DAB+). Av de 25 tillstånden går 21 tillstånd till ett oligopol som sedan tidigare dominerar reklamradion på FM;  SBS Radio och MTG Radio. Övriga fyra  (med regional tillstånd) är DB Media AB, Skärgårdsradion AB och Norrköpings Radio & Co AB som idag också sänder lokalt på FM.

torsdag 2 oktober 2014

Norge behåller FM-radion

Förslag kvarstår tvinga radio i större städer att sända DAB+
Lokalradioförbundet enigt mot detta
Norge var länge i ropet som det första land som skulle "stänga FM" men efter hårt motstånd mot lokalradio och närradio föreslår nu Medietilsynet att förutom NRK ska enbart de kommersiella tillståndshavarna i de fem största tätorterna tvingas avveckla sina FM-sändningar efter det planerade teknikskiftet 2017-2019. De minsta aktörerna, inklusive närradion, ska få fortsätta på FM, men de som vill får sända digitalradio DAB+  Förslaget bereds nu av kulturdepartementet och kommer upp i Stortinget i mars nästa år.

Förslaget möter både ros och ris från lokalradioaktörer.  - Över tid betyder detta en klar försvagning av norsk lokalradio eftersom FM stängs i de fem största städerna, säger ordföranden i lokalradioförbundet Svein Larsen. Å andra sidan han positiv till att FM blir kvar i en rad andra städer och tätorter.

måndag 29 september 2014

Förslag: Låt TV ta över DAB-frekvenser

Ny mediepolitik bör klara teknikskiften 
Under den kommande mandatperioden måste en rad svåra mediepolitiska frågor hanteras, skriver Erik Kristow i SvD. Problemen orsakas i grunden av att gränserna mellan de olika medieslagen alltmer suddas ut. Internet gör att tv, radio och dagspress konvergerar (aktörerna möts på nätet). Alla konkurrerar om samma tittare, lyssnare och läsare – och tävlar om annonsörerna. De politiska regelverken är byggda med utgångspunkt från den tekniska distributionen och har visat sig svåra att anpassa för en ny tid. Kristow föreslår bl.a. att marksänd tv, som kommer att få lämna 700 MHz-bandet, får frekvensutrymmet som idag används för DAB-radio. FM-bandet kan omplaneras.

söndag 28 september 2014

FM fortsätter dominera brittiskt radiolyssnande

Det mesta som BBC sänder digitalt speglar FM-utbudet. DAB-försäljningen har minskat 9 %
Under året fram t.o.m. juni 2014 står digitala kanaler för ca en tredjedel av hushållens radiolyssnande. Större delen av detta är via DAB (två tredjedelar) medan övrigt är via digital-tv och Internet. BBC dominerar DAB-lyssningen, men utbudet är till största delen samma som sänds på FM enligt Ofcoms årliga rapport om digitalradio.

torsdag 25 september 2014

68 nya FM-frekvenser för reklamradio i Sverige

Tar död på DAB-lobbyns argument om att "FM-bandet är fullt" 
Teracom har hittat 68 nya FM-frekvenser, som kan ge 17 nya tillstånd i redan existerande tillståndsområden för kommersiell radio. 

Företaget Progira har på uppdrag av Teracom gjort en översyn av de FM-resurser som i dag används i reklamradioområdena. Dessutom finns 150 lediga närradiofrekvenser på FM-bandet.

onsdag 17 september 2014

FM-radion växer med smartphone-revolutionen

Google lanserar indisk budgetsmartphone med hög kvalitet.   Inbyggd FM-radio nu standard.
Indien som idag har 900 miljoner mobiltelefoner blir nu en betydande marknad för smarta telefoner. Marknadspriset för ganska avancerade modeller är nu rimligt även för de flesta. En telefon kan ha många användningsområden förutom kommunikation som banktjänster, utbildning, nyheter, beredskapsvarningar och underhållning. Den ersätter tidigare fristående enheter som radio och tv-mottagare.

Den första Android One budget "high quality" smartphone har nu släppts av Google i Indien och kommer att kosta ca 105 dollar (750 kr) utan bindningsavtal.

onsdag 10 september 2014

FM-bandet utökas 50 % i Brasilien

Analog tv lämnar plats åt radio på "japanska bandet" 76-87 MHz
F.n. migrerar många mellanvågsstationer (AM) i Brasilien till FM. I storstäder som São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte och Curitiba är dock nuvarande FM-bandet fullsatt. Det kommer därför att vidgas med "extended FM" det frekvensområde 76-87 MHz (del av Band I), som hittills har används av analog television, som i och med digitaliseringen flyttat till högre frekvensområden (VHF band III och UHF).

Jovem Pan AM 620 in São Paulo har nu fått klartecken av kommunikationsministeriet att sända sin signal på 84,7 mHz. Detta kommer att ske från radiostationens byggnad i centrala staden där man redan har FM 100,9 MHz

Radiopionjär varnar för en stängning av FM-radion

Mediepolitiskt uttalande på tyska Radiogalan
Redaktören för tidskriften Focus Helmut Markwort har mottagit stora radiopriset 2014 för sitt pionjärarbete inom den privata kommersiella radion in Tyskland. Markwort var bl.a. grundaren av Hit Radio FFH 1989. Vid sitt tacktal vid tyska Radiogalan i Hamburg passade han på att uttala sig emot att stänga FM-radion för att tvinga fram en övergång till DAB+                                                                   (foto: FFH nh)

lördag 6 september 2014

Amerikanskt digitalradiosystem testas i Norge

Heldigital HD Radio med oväntat stor räckvidd i Oslo
En hittills framgångsrik provsändning med den amerikanska tekniken HD Radio genomförs nu i Oslo i regi av Norska Lokalradioförbundets tekniska utskott med ett tillfälligt sändningstillstånd för Radio Nero.  Testerna pågår året ut.

torsdag 4 september 2014

Teracom satsar stort på FM-radion

Förnyelse av FM-nät kan minska tilltron för DAB-satsning
Det statligt ägda bolaget Teracom har tecknad avtal med GatesAir i Cincinnati USA för en uppgradering av hela FM-sändarnätet i Sverige. Teracom har valt GatesAir Flexiva-sändare, som börjar installeras under första kvartalet nästa år vid ett dussintal av de mer än 30 stationerna. Samtliga stationer ska vara klara under 2016. Inköpet av helt nya sändare indikerar att Teracom räknar med att FM-nätet inte kommer att stängas under överskådlig tid.

Radiochef irriteras av statlig DAB-granskning

Många felaktigheter i utspel mot Riksrevisionens granskning
Staffan Rosell, vd för SBS Discovery Radio, är irriterad och riktar kritik i intervju för Resumé. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att Riksrevisionen som någonstans ska vara en oberoende instans redan från början säger att man ska inleda en granskning av satsningen och också hävdar att den planerade nedsläckningen kostar hundratals miljoner kronor. Vänder sig också emot påståendet om att en central fråga är om skattebetalarna får valuta för pengarna eller ej. 
En faktakoll visar att Rosell i intervjun emellertid har fel på flera punkter.

tisdag 2 september 2014

Satsning på DAB-radio granskas av Riksrevisionen

Kan bli slutet på 20 års försök att etablera DAB-tekniken i Sverige
Efter en förstudie, som inleddes i april, har Riksrevisionen nu beslutat inleda en granskning av statens satsningar på digitalradio som ska ersätta FM-radion 2022. Den planerade nedsläckningen kommer att kosta hundratals miljoner kronor och frågan är om det är rätt satsade pengar, säger projektledare Philippe Jolly vid Riksrevisionen till SR Ekot. En central fråga för Riksrevisionen är att skattebetalarna får valuta för pengarna. Är det här effektivt att bygga upp en ny infrastruktur för radio? Och sen kommer naturligtvis licenspengarna in i bilden också. Vi vill att dom ska användas väl och belysa eventuella risker att det inte skulle vara så. 

onsdag 27 augusti 2014

Fortsatt stark kritik mot DAB i Norge

 "Mediet ingen vil ha" - Norsk medieprofessor dömer ut DAB-radio
DAB är inte bra för det norska samhället bara för det har spenderats miljarder på PR-kampanjer, skriver Lars Nyre, professor i medievetenskap, Universitetet i Bergen i en artikel i Bergens Tidene. - Han noterar det genuina fortlöpande intresset för mobiltelefonen, medan DAB används rent sporadiskt. De flesta radiolyssnare är nöjda med FM-radion och känner inte att det behövs någon särskilt förändring. De som köper DAB-mottagare gör det för de påverkas av den permanenta lanseringskampanjen. Med goda skäl betraktar folk DAB som en föråldrad teknologi, som saknar kopplingar till Internet och alla dess tjänster. DAB-mottagare fungerar ungefär som en AM-mottagare gjorde 1924.

lördag 23 augusti 2014

Kommersiell radio i Hamburg tackar nej till DAB+

För litet intresse för DAB-radio på lokala marknaden 
De två största stora kommersiella radiostationerna i Hamburg - Radio Hamburg och Alster Radio - vill inte sända DAB+ och avstår att ansöka om detta hos delstatens mediemyndighet.

Radio Hamburgs vd Carsten Neitzel menar att försäljningen av DAB-mottagare inte står i rimlig proportion till den årliga försäljningen av 200-250.000 FM-mottagare i Tyskland.

Reklamradion satsar på nätet

MTG Radios onlineradio blir "I Like Radio" 
I februari  lanserades den nya appplattformen för MTG Radios FM-kanaler och digitala Power Hit Radio. Tio nya digitala nätkanaler startades, en av nyheterna var en integration av artisternas sociala medieflöden. Tillsammans med MTG X har nu MTG Radio utvecklat en I Like Radio-mobilapp för IOS och Android. 

torsdag 21 augusti 2014

Strid om FM i Norge: DAB-lobbyn får eget lokalradioförbund

De stora radioaktörerna lämnar lokalradioförbundet
Den nya Foreningen norsk lokalradio har bildats av Hans Christian Andersen och Øyvind Bischoff Mangerud, som menar att det nuvarande Norsk Lokalradioforbund (NLR), inte längre kan anses representera den samlade branschen. NLR:s ordförande menar att den nya organisationen egentligen är en intresseorganisation för DAB-radio. SBS och MTG har nu lämnat NLR. Samtidigt pågår en diskussion i ett av regeringspartierna om att ompröva beslutet att stänga FM-nätet.

måndag 11 augusti 2014

DAB-radio: Lobby i strid mot mobilt bredband

Partiska "forskningsrapporter" ignorerar framtida teknik och konsumtion
Det sägs att den stora nedladdningskapaciteten för den trådlösa standarden 4G/LTE kommer att lösa alla problem för internetdistribution av radio, och kanske även television,
för mobila enheter som smartphones. Enligt rundradioorganisationer med EBU i spetsen innebär sådana påståenden en grov förenkling av ett komplex problem.

Efter tre mycket spridda rapporter har denna rundradiosektor dock inte kunnat presentera ett fullständig bild och har utelämnat fakta om den kraftiga kapacitetsökningen för framtida 4G och 5G liksom utvecklingen av multicastteknik med LTE Broadcast. De stora radio och tv-bolagen försöker nu övertyga politiker om att man ska satsa på DAB-tekniken istället för radio och få behålla det generösa utrymmet i UHF-bandet för marksänd tv.

tisdag 5 augusti 2014

Första heltäckande rundradiosändningarna via mobilt bredband

Mobiloperatörer kan nu utmana sändningsmonopol i flera länder
Det första provsändningarna med LTE Broadcasting teknik på UHF-bandet 700 MHz med vidsträckt räckvidd startade i München i juli meddelar Nokia Networks. Detta innebär att man sänder radio och tv multicast d.v.s. från en sändare till flera mottagare istället istället för via Internet från en sändare till en mottagare. Tack vare denna teknik kan tittarna se på tv eller lyssna på radio via sina smartphones och läsplattor utan att mobilabonnemangen belastas med kostnader för datatrafik.

söndag 27 juli 2014

Beslutet att stänga FM-nätet i Norge kan nu omprövas

Lokalradio vill behålla FM-radion. Endast var 8:e bil har DAB-mottagare.
Det går trögt med införandet av DAB i Norge. bl.a. är endast 12 procent av bilparken utrustad med DAB-radio. Ödet för Norges ca 16 miljoner FM-mottagare kommer nu på nytt att prövas i Stortinget.

F.n. arbetar  kulturdepartementet med en proposition ang. DAB-radio. Regeringspartnern Fremskrittspartiet (Frp), som också innehar finansministerposten, kommer att föreslå att förslaget att stänga FM-nätet görs om. Därmed upplagt för en politisk uppgörelse liknande den brittiska i slutet på 2013, som innebar att BBC måste fortsätta med FM-sändningarna på obestämd tid, skriver Aftenposten.

Brittisk närradio växer snabbt

2005 infördes den nya närradion - community radio - i Storbritannien. Sedan dess har 294 sändningstillstånd utdelats i tre omgångar utifrån totalt 507 ansökningar i hela öriket. Av dessa är 222 i etern idag flertalet på FM, men sex sänder på AM (mellanvåg).  


tisdag 22 juli 2014

Digitalradiostart i Sydafrika

Första sändningarna med digitalradio på mellanvåg i Sydafrika
De första sändningarna med DRM30 i Sydafrika på mellanvåg startade 1 juli av Radio Pulpit på 1440 kHz med en 25 kW sändare, som man använder 10 kW för att sända DRM30. Sändningarna, som kan bestå av två programkanaler och extra datatjänster på frekvensen, når Stor-Pretoria och delar av Johannesburg.

söndag 6 juli 2014

4G nu även på 450 MHz-bandet

Kraftig ökad räckvidd för mobilt bredband även utanför städerna
Som första operatör i världen kommer ice.net i Norge att lansera 4G på 450 MHz-bandet under 2015. Detta sker som ett led i en stor 4G-lansering även på andra band som ice.net har förvärvat (800-, 900- och 1800-bandet). Företagets hela nät övergår till 4G och detta sker inte enbart i städerna.
450 MHz ger betydligt bättre räckvidd från en sändare än från en sändare på 800 MHz och högre frekvenser. Därför är bandet särskilt lämpligt för mobil trafik i glesbygd och i kustområden. 

lördag 5 juli 2014

Radiolyssnandet minskar i Sverige, men P4 står starkt

En publicservicekanal har fler lyssnare än alla reklamradiokanaler tillsammans
Radiolyssnandet föll kraftigt vecka 25, och fortsätter lyssnandet att vara klart lägre än under2013. Den dagliga räckvidden var 69,8 procent under vecka 25, 3,8 procentenheter lägre än veckan innan och 3,3 procentenheter lägre än förra året.

Reklamradio via Internet till Volvobilar

Bilradio med digital radio online ger vidgad ljudupplevelse
SBS Discovery Radios webbradioplattform Radio Play kommer från augusti att finnas tillgänglig i Volvo-bilar som är utrustade med underhållningssystemet Sensus Connect.
Avtalet är SBS Discoverys första med en biltillverkare. Radio Play kommer att finnas med som en app, som kan synkroniseras med Radio Play i datorn eller mobilen. Det blir då möjligt att exempelvis fortsätta lyssna på live radio, poddradio eller ljudklipp i bilen.

måndag 23 juni 2014

Obegränsad audio via mobilt bredband

Amerikansk operatör först med fria gigabytes för musiktjänster
T-Mobile har nu tagit intryck av den snabba tillväxten för musiktjänster på nätet via mobilt bredband. Simple Choice-abonnenterna kan nu ta emot all musik de vill ha från streamingtjänster som Pandora, Rhapsody, iHeartRadio, iTunes Radio, Slacker och Spotify samt ip-radio utan att det påverkar den datamängd de betalar för de övriga datatjänster i 4G . 
T-Mobile USA är till 2/3 ägt av tyska telekomjätten Deutsche Telekom.           Läs mer här

söndag 22 juni 2014

Kommersiell radio blir kvar på FM i minst 12 år till

God nyheter för brittiska lokala radiostationer som inte vill sända i DAB
Mediemyndigheten Ofcom kommer nu att förlänga sändningstillstånden för åter utlysta
sändningstillstånd för kommersiell radio på mellanvåg och FM från sju till 12 år. Mindre och lokala radiostationer välkomnar beslutet, som nu gör det möjligt att bättre kunna planera inför framtiden. Många sådana stationer ser överhuvtaget ingen framtid med DAB.  


Indiska regeringen utlovar 1.000 nya närradiotillstånd på FM

FM-lyssningen i mobiltelefoner driver på närradio
Informations- och rundradioministern  Prakash Javadekar utlovade i ett tal en stabil mediepolitik med transparens och tydliga tidsramar. Han sade att det finns behov av att vidga närradiosektorn (Community radio) och att regeringen av ser att utlysa 1.000 nya tillstånd inom snar framtid. Idag finns endast 170 närradiostationer utav 370 ansökningar. 

fredag 20 juni 2014

Närradio i DAB+ i tre franska storstäder

Ännu ingen digitalradio för public service och kommersiella nätverken
Idag startar sändningarna i Paris, Marseille och Nice med 45 närradiostationer "radio asociatifs"  i DAB+ muxar. Det handlar främst om närradiostationer som sänder på FM och får utökad räckvidd nya områden eller stationer som tidigare inte kunnat få sändningstillstånd på FM.  

tisdag 17 juni 2014

Poddradio digital strategi för public serviceradion

Sveriges Radio paketerar om program till poddar i ny satsning
SR producerar några av de mest lyssnade poddarna i Sverige med hälften på Itunes topp 40-lista. Nu tar SR steget vidare och gör poddar till en del av den övergripande digitala strategin. Projektet kommer pågå under ett år. SR kommer att producera ”poddunikt” material, s.k. poddspecialer som kommer finnas på sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio Play.
Podd är ett samlingsnamn för att lyssna på radio digitalt. En podd kan laddas ned eller strömmas via olika Internetplattformar som webb och appar eller portaler som Itunes.

fredag 13 juni 2014

Kommersiell radio lämnar DAB-utveckling i Polen

Public service riskerar få digitalt monopol på reklamradiomarknaden
Kommersiella radiobolagen säger upp samarbetet med polska mediemyndigheten Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) om en övergång till DAB+  I en skrivelse till KRRiT klagar Group RMF, Radio Group Agora, Radio Group Time och Eurozet att deras synpunkter har ignorerats i den tekniska kommitté som de deltagit i.

Ett skäl till att kommersiella bolagen lämnar utvecklingsarbetet är de höga kostnaderna för en övergång till DAB+ och att man inte får något statligt stöd. Beslutet leder till att public serviceradion kommer i ett pinsamt läge genom att bli ensam med digitalradio på reklammarknaden. Polski radio finansieras nämligen främst genom reklam och endast 30% med licensavgifter.    Läs mer i detalj

onsdag 11 juni 2014

Britisk motorjournalist tror inte på DAB radio

DAB radio: dead on arrival?
Sakta ser vi allt fler DAB-radiomottagare i bilar, men utvecklingens glaciärliknande hastighet gör att smartare lösningar kommer ifatt, skriver motorjournalisten Nick Gibbs i The Telegraph. 

839 nya kommersiella FM-stationer i Indien

Tredje fasen av projektet att auktionera ut nya tillstånd för kommersiella lokalradiostationer över hela landet har inletts och skall avslutas 20 juni. Målet är 839 nya kommersiella FM-stationer i 294 städer. Utländska bolag får delta på villkor att de inte har verksamhet eller ägande som sedan tidigare finns med inhemska radioföretag.

söndag 8 juni 2014

Internet tar över tv-tittandet

Dramatiskt minskning av tittandet på "vanlig" tv 
Redan inom ett år kommer var fjärde svensk att vända traditionella tv:n ryggen, visar en ny undersökning. Nästan 40 procent av Sveriges befolkning väljer dagligen att istället titta på tv-liknande innehåll via mobilt och fast bredband. SVT har också drabbats av minskade tittarsiffror bl.a. för Eurovisionsschlagern. Det faktum att 4G-nätet nu är fullt utbyggt i Sverige underlättar dessutom för radio- och tv-mottagning via smartphones och surfplattor.

tisdag 27 maj 2014

DAB inget för lokal radio i Europa

FM är fortfarande bäst, med DRM+ som framtida alternativ för digitalradio, enligt europeiskt 'green paper'
Att de ca 9000 lokala radiostationerna i Europa bör behålla FM och ta avstånd från DAB rekommenderas i en expertrapport till den paneuropeiska organisationen Community Media Forum Europe (CMFE). En fullständig övergång till en fristående DAB-struktur kan inte överleva på en öppen marknad i de flesta europeiska länder utan betydande statligt stöd via skatter eller tv-avgifter. Rapporten - ett s.k. green paper - ifrågasätter bl.a. trovärdigheten i lobbyverksamheten för DAB-systemet,  lyfter fram DRM+ som en digitalt lösning och uppmärksammar DVB-T Lite liksom bredband för framtidens digitalradio. -
Läs mer:
 Small-scale Broadcasters Should Not Go DAB+  eller beställ hela rapporten (pdf 23 sidor)

måndag 26 maj 2014

Public serviceradion utvecklar mobila plattformar

Strategiskt uppdrag för digitalradio i mobilen
I höst inleder Sveriges Radio ett antal utvecklingsprojekt som handlar om hur det framtida utbudet via bredband i mobilen ska se ut. Projektledare blir Tomas Granryd, f.n. chef för P3. - Det stora genomslaget för medier på mobila plattformar, inte minst sociala medier, har förändrat förutsättningarna för mediekonsumtionen, men också skapat nya möjligheter.                         Tomas Granryd.  Foto: Mattias Ahlm/SR

tisdag 20 maj 2014

Vilseledande DAB-reklam anmäld i Norge

Lögner om stängt FM-nät hot mot lokalradio
Ole Jon Tveito, Radio Rjukan, har anmält Volkswagens nätreklam för DAB i sin bilar till Forbrukerombudet (motsv. Konsumentombudsmannen i Sverige) för vilseledande reklam. Dette er nok først og fremst fordi de selv er villedet av Digitalradio Norges offensive propaganda, men skal man reklamere med noe, så må man sørge for at det er korrekt, säger Tveito till Norska Lokalradioförbundet. Han har talat med flera andra som också reagerat på annonsen.

torsdag 15 maj 2014

Ordförande för norsk lokalradio vill behålla FM

Riksorganisationen: ev. digital övergång måste ske över en längre period
Radio Metros vd Svein Larsen har blivit vald till styrelseordförande i Norsk Lokalradioforbund (NLF) med stor majoritet, men utan stöd från bl.a. SBS Discovery Radio. Förbundet är unikt i Norden eftersom det har såväl kommersiella som icke-kommersiella radiostationer (närradio) som medlemmar. Larsen vill behålla FM tills vidare och säger att det behövs statligt stöd för att kunna digitalisera lokal radio.

Brittisk radiolyssning via nätet ökar mest

Trots 19 år med DAB dominerar fortfarande FM-radion
Radiolyssningens andel av digitala plattformar i Storbritannien har under senaste året ökat med 2,3 procentenheter till 36,6 % av all lyssningstid. DAB har största andelen med 24 % av de 379 miljoner timmar digital radiolyssning under kvartal 1 detta år. Digital lyssning via marksänd TV har 5 % och online 6 %. Snabbaste ökningen på ett år 27 % har onlinelyssningen enligt RAJARs senaste mätning. - Men den analoga FM-radion är fortfarande den dominerande plattformen. DAB-lyssningen handlar om gamla DAB-systemet som introducerades i Storbritannien 1995 En övergång till DAB+ har ännu inte gjorts. Läs mer Rajar Data Release

måndag 12 maj 2014

Mobilen den perfekta radion enligt Sveriges Radio

Nya appen Sveriges Radio Play släppt 
Mobilen är på många sätt den perfekta radion. Mobilappen Sveriges Radio Play, där man både kan lyssna direktsänt och på alla program i efterhand, har redan nu över 350 000 användare varje vecka. I dag lanseras en ny Iphone-version av appen som gör det ännu lättare att lyssna på sina favoritprogram. Android-versionen släpptes redan förra veckan.
Med nya Play blir det enklare att lyssna på sina favoritprogram och radiokanaler. Vi har också jobbat för att göra appen snabbare och stabilare, säger Daniel Boo, som ansvarat för utvecklingen av Sveriges Radio Play som gjorts i samspel med användarna.  

fredag 9 maj 2014

DAB-radio: Granskningsnämnden JK-anmäld för jäv

Beslut fria SR för partiskhet och osaklighet ifrågasätts
I februari anmäldes till granskningsnämnden Sveriges Radio för partiskhet och osaklighet ifråga om inslag i tre program samt även för hur frågan framförts de senaste två åren till förmån för DAB-systemet. Idag har Public servicerådet anmält granskningsnämndens beslut att fria Sveriges Radio till Justitiekanslern (JK) eftersom den som tagit beslutet är dokumenterad förespråkare för DAB och som även tidigare tagit ett liknande beslut.

torsdag 8 maj 2014

Danmarks Radio har mesta radiolyssningen

Dansk DAB i skuggan av populär FM-radio
Danska kulturstyrelsen har för första gången publicerat en samlad rapport - RESUMÉ 2014 - Mediernes udvikling i Danmark - om mediebranschen (tv, radio, tryckta medier, internet och mobil). I rapporten läser vi bl.a. att att radiolyssningen 2009-2013 är stabil, men åldersskillnaderna är stora 12-18 årsgruppen lyssnar 54 minuter om dagen medan 70+ lyssnar 2 tim 34 min.  

Under perioden har DAB-lyssningen ökat från en 5,5 procent andel av radiolyssnandet till 11,1 %.  FM dominerar fortfarande även om en minskning skett från 71,7 till 64,1 %. Internet och kabel har en tiondel av det nationella radiolyssnandet.