torsdag 11 december 2014

DAB-radio imponerar inte på Miljöpartiet

Teknik och konsumentbehov måste utredas
Miljöpartiet är fortfarande emot den planerade satsningen på digital marksänd radio med DAB-standarden. Jag ser inte DAB som ett intressant alternativ. Men utredningen skickas nu på remiss och utifrån de svar som kommer in får vi ta ställning till vilka eventuella ytterligare utredningar som behövs säger riksdagsledamoten Niclas Malmberg, som är kultur- och mediepolitisk talesperson i Miljöpartiet till Radionytt.

Miljöpartiet föreslog i sin motion Riksdagen 2013 ytterligare en utredning för att ta reda på om DAB är den rätta tekniken för framtiden. Man menade att frågan om digital marksänd radio är komplex och rymmer många tekniska avväganden som det inte går att ta ställning till förrän alla tekniska omständigheter är klarlagda. 

Miljöpartiet ansåg även att radiokonsumenternas behov noga ska utredas i processen med att ta fram den föreslagna planen. I den plan, som digitalradiosamordnaren överlämnat till regeringen 1 december 2014, saknas dock en redovisning av konsumentbehovet.

Regeringspartnern Socialdemokraterna var dock mindre tveksamma till DAB-radion vid riksdagsbehandlingen 2013. Det var dock en socialdemokratisk regering som 2005 lade locket på för den DAB-satsning som påbörjats 1995.

Regeringens samlade bedömning då var att framgången för DAB-tekniken fortfarande var mycket begränsad. I sitt beslut skrev kulturminister Leif Pagrotsky bl.a. att det är inte klarlagt att en övergång till DAB skulle innebära några påtagliga förbättringar för lyssnarna. Ljudkvaliteten och de tekniska fördelarna med DAB är ifrågasatta. Regeringen anser därför att det finns skäl att betvivla att nyttan med en övergång till enbart DAB-sändningar är så stor att den motsvarar de merkostnader som uppstår. 

Läs även