lördag 23 augusti 2014

Kommersiell radio i Hamburg tackar nej till DAB+

För litet intresse för DAB-radio på lokala marknaden 
De två största stora kommersiella radiostationerna i Hamburg - Radio Hamburg och Alster Radio - vill inte sända DAB+ och avstår att ansöka om detta hos delstatens mediemyndighet.

Radio Hamburgs vd Carsten Neitzel menar att försäljningen av DAB-mottagare inte står i rimlig proportion till den årliga försäljningen av 200-250.000 FM-mottagare i Tyskland.


Alster Radio pekar bl.a. på att det saknas ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer på radioområdet samt att det ännu inte finns några multichips på marknaden som gör att man kan ta emot både FM och DAB+ i alla mottagare. (SatelliFax)


Radio Hamburg når dagligen mer än en miljon lyssnare medan Alster Radio har 378.000 dagliga lyssnare på FM (eller UKW som det oftast benämns i Tyskland).

Läs även