måndag 27 januari 2014

Flytta marksänd television till lägre frekvensband

Förslag till regeringen om att ta DAB-radiobandet i anspråk för tv
700 MHz-bandet har redan 2012 öronmärkts för mobilt bredband av WRC-12 (World Radiocommunication Conference 2012) liksom i Europeiska Rådet i EU och Europaparlamentet. Efter en remiss förordar Myndigheten för radio och tv (MRTV) att hela UHF-bandet d.v.s. frekvensutrymmet 470–790 MHz bör få användas för marksänd tv till 2020, vilket tv-branschen vill. Detta är alldeles för sent för de mobila bredbandsoperatörerna; en inställning som delas av Public servicerådet.

lördag 25 januari 2014

Koreansk storsatsning på 5G

5G ska klara av HDTV
Sydkorea räknar med att investera närmare 10 miljarder kronor, på utbyggnaden av 5g till år 2020. Diskussionerna mellan den sydkoreanska staten, operatörerna och leverantörerna, "5g­forum", startade på sommaren 2013. Nytt för dagen är den kvantifierade investeringen fram till 2020. Enligt nyhetsbrev från GSMA vill ministeriet att 5g ska klara av HDTV-­sändningar. De första 5g­-testerna startar 2015.

onsdag 22 januari 2014

Moderat i Europaparlamentet: Sälj tv-frekvenserna!

Moderaternas man i EU-parlamentet, Gunnar Hökmark, tycker att Sverige ska visa vägen i frågan och ta ett snabbt beslut om att slänga ut Teracoms tv-distribution från 700 Mhz-frekvenser som idag är öronmärkta för marksänd digital tv. Jag tror att det här kan genomföras rätt snabbt. Sveriges framtid är inte avhängig av att tv-bolagen ligger kvar på samma frekvenser som idag. Inte tv-tittandet heller.

Men politiskt är den framtida användningen av de svenska digital tv-frekvenserna en enormt känslig fråga. Teracoms tillstånd att använda 700 MHz-frekvenserna går ut redan 2015. Då kräver mobiloperatörerna att få ta över frekvenserna för att ha en chans att i framtiden klara av att hantera den explosiva ökningen av mobildata.  

onsdag 15 januari 2014

Sveriges Radio medlem i DAB-radiolobby

Tv-avgiftsmedel till internationell lobbyverksamhet
I sitt lobbyarbetet för DAB-radio, som Sveriges Radio och Teracom bedrivit mot svenska politiker, samverkar man med en internationell organisation. WorldDMB främjar DAB-tekniken och har som medlemmar främst public serviceföretag och tillverkningsindustri både på sändar- och mottagarsidan. WorldDMB har länge bedrivit en ofta vinklad och osaklig kampanj för den nu snart 30 år gamla DAB-tekniken. Det finns dock inget officiellt stöd för detta system inom EU-organisationen och Europakommissionen har tidigare ställt sig kallsinnig till att utse en europeisk standard.

Kraftig nedgång för svensk radioreklam

Mediebyråerna förmedlade totalt reklam för 12,7 miljarder kr 2013, en nedgång med 3,9 procent.
Radioreklam minskade med 14,5 procent till 299 miljoner kr förra året, enligt Sveriges Mediebyråer. Stora vinnare var internetreklam, +18,8, och sökreklam +22,4 procent. Mest minskade kvällstidningarna (-25,2), landsortspressen (-21,4) och fackpressen (-20,0).

tisdag 14 januari 2014

Första mottagarchippet som även stödjer DRM+

Företaget Siano Mobile Silicon i Israel, som specialiserat sig på digital-tv, har presenterat ett nytt mottagarchip SMS4470, som förutom att stödja de digitala tv-systemen DVB-T, DVB-T2 och ISDB-T också klarar av radiosystem som DAB+, DRM+ och den analoga FM-radion. 
Läs mer på Advanced Television

söndag 5 januari 2014

EU går in i striden om 700 MHz-bandet

Europakommissionen bjuder in till högnivåsamtal
Mobilt bredband ökar explosionsartat och med detta behovet av nya frekvensband. För mobiloperatörerna behövs nu frekvenser under det lägsta frekvensbandet 800 MHz som f.n. används av 4G-näten. Detta har lett till en konflikt mellan radio/tv- och telekomindustrin ifråga om användningen av frekvensbandet 700 MHz. 

Om tv tvingas mot lägre band kan detta även påverka användningen av högsta frekvensbandet för rundradio 174-240 MHz, som behövs för DAB i flera länder i Europa.

fredag 3 januari 2014

EU storsatsar på 5G

EU-kommissionen satsar 700 miljoner euro (6,3 miljarder kronor), under 2014-2020. Lika mycket kommer att satsas från näringslivets sida för att projekten ska genomföras. Ambitionen är att Europa ska ta återta ledningen inom mobilkommunikation. I synnerhet inom områden som smarta städer, e-hälsa, intelligenta transporter, utbildning och underhållning.