onsdag 5 november 2014

Radiobolag ifrågasätter DAB-satsning i Danmark

Föreslår folketinget marknadsundersökning istället för informationskampanj
Organisationerna för musikrättigheter sällar sig till DAB-tvivlarna
Några av de viktigaste privatägda radiobolagen liksom rättighetssorganisationerna för musik i Danmark ställer sig nu skeptiska till att DAB ska vara framtidens digitala plattform för radiodistribution. Det gör man i en skrivelse till folketinget. Bland undertecknarna finns bl.a. SBS Discovery (som i Sverige vill satsa på DAB).

Undertecknarna fruktar att man bygger upp en teknologi som ingen längre tror på och att ingen törs ta det politiska beslutet att stoppa eller ändra strategi. Man pekar på att DAB/DAB+ används endast i begränsad omfattning i Europa och ger inga klara tekniska fördelar för lyssnarna.

Det finns tydliga tecken på att radiolyssningen går från FM och DAB till lyssning via Internet på plattor, smartphones och datorer. Då är det vanskligt att föreställa sig att yngre generationer kommer att investera i klassiska radiomottagare skriver man.

Man nämner att man i Sverige har beslutat om att utvecklingen av digital radio ska drivas av radiostationerna själva baserat konsumentintresset ("på marknadens villkor" red:s anm). I Danmark tvingas tillståndsinnehavarna av rikstäckande nät att sända DAB vare sig det är lönsamt eller ej.

Vi er absolut tilhængere af at der udarbejdes en digital radio strategi. Men vi finder det helt afgørende, at de enkelte elementer i en sådan strategi – herunder behovet og mulighederne i DAB/DAB+ distribution - undersøges grundigt. Både i forhold til teknologiske muligheder og forbrugernes ønsker og behov. Allerede nu kan vi se, at penetrationen af DAB er så lav sammenholdt med FM og den forventelige fremtidige udvikling på 3G, 4G og 5G – at den planlagte markedsundersøgelse i 2016 bør fremrykkes til 2015. 

Man ser inget behov av den planerade informationskampanjen om digitalradio inför en eventuellt stängning av FM 2019. Denna bör istället uppskjutas i avvaktan på en analys av hela DAB-strategin. En del av pengarna (10 milj DEK red:s anm) bör kunna satsas istället på en utvidgad marknadsundersökning om hur framtidens radiomarknad och distribution kommer att se ut.

Brevet, som är adresserat till folketingets politiska gruppledare och ansvariga för kultur och mediefrågor, är undertecknad av företrädare för SBS Discovery Media, SBS Discovery Radio, Radio 24syv (privatägd public servicekanal), Gramex och Koda.

Danmark är ett av några länder i Europa som satsat mycket på DAB-tekniken i både sändar- och mottagarled. De övriga är Norge, Schweiz och Storbritannien.