lördag 24 februari 2018

Svenska får mediepolitisk nyckelroll hos norsk kulturminister

Foto: Mona Lindseth/Kulturdepartementet
Statssekreterare i skärningspunkt mellan politik och departementstjänstemän
Frida Blomgren har utnämnts till ny statssekreterare hos kulturminister Trine S Grande. Frida Blomgren (f.1971) kommer närmast från arbetet som marknads- och kommunikationschef för sporteventföretaget X Games i Oslo. Hon började sin politiska bana i Sverige 1991-1993 i Liberala Ungdomsförbundet. Hennes senaste politiska uppdrag för Venstre var Oslo byråd (kommunfullmäktige). Frida Blomgren får nu ansvaret för hur de mediepolitiska frågorna hanteras mellan den politiska ledningen och departementets tjänstemän. En sådan fråga är NRK och de växande problemen med DAB- och FM-radion.

Ny ordförande ska spela roll inom public service

Svenska Spels VD blir SR-ordförande
Förvaltningsstiftelsen föreslår att Svenska Spels avgående vd Lennart Käll blir ny ordförande i Sveriges Radios styrelse. Han utses formellt på SR:s stämma 11 april. Lennart Käll har varit vd för statligt ägda Svenska Spel i sju år, ett uppdrag han lämnar till sommaren. 

onsdag 21 februari 2018

Internet tar nu hälften av reklamkakan

Radio och tv står för endast en sjundedel av reklaminvesteringarna
Reklamen på Internet stod 2017 för första gången för över hälften av reklamkakan i

Sverige. Förra året ökade reklaminvesteringarna med 8% jämfört med 2016, till 37,7 miljarder kronor vilket är all-time-high. De digitala medierna d.v.s. nätet ökade med 21 procent till 19,2 miljarder kr och stod för 51% av de totala medieinvesteringarna. Sociala nätverk och online video växer snabbast. IRM prognosticerar att internet passerar 21 miljarder kronor i investeringar 2018.
Läs mer i Medievärlden

lördag 17 februari 2018

Halva tv-tiden nu på Internet. Kanalkonkurrensen försvinner

Unga lägger mycket tid på rörlig bild, men väljer bort SVT
Samtidigt som konsumtionen av rörlig bild fortsatte att öka 2017. SVT klarar sig hyggligt i konkurrensen under 2017. I alla fall om man ser till broadcastmarknaden. När det kommer till online har SVT svårare att hänga med p.g.a. starkt växande konkurrerande aktörer enligt en årsrapport för 2017 av SVT Publik- och Utbudsanalys.                              Detta bekräftar bilden av den sannolikt oundvikliga utvecklingen som innebär att tablå-tv och kanalkonkurrens mister sin halvsekelgamla betydelse för televisionen. Internet tvingar public servicetelevisionen att redan nu dramatiskt förändra sin organisation och utbudspolicy liksom finansieringsmodell.

torsdag 15 februari 2018

Regeringsparti vill stödja lokala FM-radion i Norge

Dramatiskt ökat lokalradiolyssnande när rikskanalerna endast finns på DAB
Allt fler norska radiolyssnare föredrar nu lokalradio på FM framför riks-DAB. Detta samtidigt som 1 miljon personbilar fortfarande saknar DAB-radio. Framstegspartiet (Frp) i Oslo har nu på sitt årsmöte antagit en resolution om att lokalradion ska kunna fortsätta på FM, även efter 2021. Enligt källor lokalradio.no har talat med, tyder mycket på att resolutionen kommer att antas på Frp:s kommande landsmöte. 

måndag 12 februari 2018

Public service: Varannan dansk vill kunna välja bort DR

foto: DR
Sex av tio anser att tv-licensen är för hög. 
Sannolikt väntar betydande DR-nedskärningar.
Snart kommer regeringen att presentera sitt förslag till en mediaavtal, som förväntas innehålla besparingar för DR. Nästan 52 procent säger i en ny enkätundersökning av Voxmeter för Ritzau att de bör kunna välja bort både tillgång och betalning till DR. 38% säger nej. 

Venstres medietalesman Britt Bager kommenterar det negativa opinionsutfallet och betonar att DR borde vara för alla. 

torsdag 8 februari 2018

Inget avtal om FM-släckning i Tyskland

Bakslag för DAB-lobbyn: 
Planen togs ur slutliga regeringsavtalet.
CDU/CSU och SPD har nu kommit överens om ett regeringskoaltionssavtal på 177 sidor. Men en mycket starkt polariserande mediefråga - digital radio - är nu borta från avtalet: Beslut om FM-avstängning under den kommande femåriga mandatperioden. Istället finns en icke-bindande formulering i avtalet. (se följande text)

måndag 5 februari 2018

Tyska planer på en FM-stängning förkastas av lyssnare och kommersiell radio

Opinionsmätning i Bayern visar på ett förkrossande motstånd
Bayern är den tyska delstaten där DAB-utbyggnad har kommit längst. Men fortfarande vill nästan ingen - 91,6 % - stänga FM-radion till förmån för DAB+ enligt en mätning av den privata radiostationen Antenne Bayern. Endast 8,4 % säger att de klarar sig utan FM. - Det ryktas om att en diskussion om en tvångsstängning av FM förekommer i de nu pågående regeringsförhandlingarna i Berlin. Detta har fått de två organisationerna för kommersiell radio APR och VPRT att gå ut med starka protester. VPRT kan bl.a. inte tänka sig att stänga FM förrän lyssnade nått till mindre än 10%. (Idag är lyssnandet på FM 85% och på DAB 5% i Tyskland).
Läs mer

lördag 3 februari 2018

Försämrad beredskapsnivå i Norge efter övergång till DAB-radio

Sverige fortsätter satsa på robust FM-nät.
Säkerhetsläget gör att DAB nu är ute ur bilden.
Det alltmer spända säkerhetsläget kring Östersjön har tagit död på alla visioner om att i Sverige ersätta det nuvarande FM-näten med helt annan teknik som DAB+ . Detta har Public Access erfarit genom säkra myndighetskällor. Erfarenheterna från den under 2017 genomförda avvecklingen av de nationella FM-näten i Norge bekräftar också många av de farhågor som uttrycktes i remissyttranden från flera svenska myndigheter ifråga om den senaste utredningen om digitalradio 2015. Många faktorer talar nu för ett kommande katastroftillstånd för radions beredskapskapacitet i Norge.