onsdag 3 december 2014

Dyr nota för DAB-radio väntar medborgarna

En övergång från FM till DAB+ kan kosta minst 10 miljarder kr 
Digitalradiosamordnaren har i sitt betänkande föreslagit att nuvarande FM-nät avvecklas 2022 och ersätts av ett DAB+ sändarnät. Ingen tydlig kostnadsbild har presenterats. Public servicerådet har därför gjort en kalkyl som visar vilka kostnader detta skulle innebära - för distribution, för utökad programverksamhet hos SR och för konsumenter.
PSR bedömer att övergången till DAB+ 2016-2024 som föreslås i utredningen är innebär ett högt risktagande eftersom den bygger på att hushållen frivilligt överger FM-radion och övergår till DAB+. Sannolikheten är stor att man istället fortsätter öka sitt lyssnade online via mobila enheter, främst smartphones, liksom via fasta bredbandsnät. Mobilteleindustrin visar fortfarande inget intresse för DAB, eftersom tekniken är begränsad till ett fåtal länder. 

Hur det än går kommer medborgarna att få betala hela notan via skatt eller tv-avgift.

Den totala kostnaden för en övergång till DAB+ enligt utredningens förslag (offentliga utgifter plus hushållens kostnader för nya mottagare) kan idag uppskattas ligga på en nivå över 10 miljarder kr för perioden 2016-2024.

Läs