lördag 27 april 2013

Kan Internet göra SR beroende av kommersiella krafter?

Om marknätet inte digitaliseras kommer publiken att förlora en livskraftig radiobransch menar SR:s vd Cilla Benkö i företagets personaltidning Radiotidningen. Radio enbart via internet fungerar inte t.ex. vid strömavbrott och då blir vi beroende av kommersiella krafter.

Läs Benkös och andras åsikter om DAB-radio på Opinion

måndag 22 april 2013

Norsk public service riskerar storförlust med DAB

NRK-chefen: Jag skall gråta offentligt...
NRK kan komma att sitta med en oväntad skyhög kostnad för dubbeldistribution om inte villkoren för att kunna lämna FM-nätet är uppfyllda 2015. Det krävs nämligen ytterligare en halv miljon som lyssnar digitalt för att FM skall kunna stängas helt 2017.

torsdag 18 april 2013

Endast var tionde norrman lyssnar på DAB-radio

Var tredje norrman har en DAB-radio, visar nya siffror från norska Statistisk Sentralbyrå. Oslo har den högsta penetrationen av DAB-mottagare. Men lyssnandet via DAB-platformen imponerar inte. 

Kapacitetsrevolution för mobilt bredband

Vidgar frekvensutrymmet även för radio och tv
Det är bara några år sedan Sverige blev först i världen med mobilnätet 4G. Men utvecklingen av 5G är redan på gång på Ericsson i Kista. Den femte generationens mobilnät, betyder inte bara ett vassare 4G. Det handlar om mer än högre hastighet, mer kapacitet och kortare svarstider.

lördag 13 april 2013

Tung lobbyverksamhet för DAB i Riksdagen

Inför utskottsbehandlingen av public service-propositionen i maj bedriver just nu Sveriges Radio en intensiv lobbyverksamhet i riksdagen. Syftet är att övertala politikerna att satsa offentliga medel (tv-avgift eller skattemedel) på en uppbyggnad av ett helt nytt sändningssystem för ljudradio; DAB+ som man vill skall ersätta dagens FM-nät. Det handlar om extra medel till ett SR som samtidigt sparar pengar.

söndag 7 april 2013

Slutet för marksänd tv i Tyskland ett hot mot DAB-radio

Som meddelades tidigare i år har RTL Deutschland beslutat att avveckla sin distribution över det marksända digitala tv-nätet i Tyskland. RTL säger att det inte finns möjligheter till långsiktig affärsmässig planering i Tyskland och DTT är extremt dyrt "mer än 30 gånger dyrare än satellitdistribution" enligt RTL. Även det andra stora kommersiella tv-bolaget väntas gå samma väg. Detta kommer att beröra även DAB-radio.

torsdag 4 april 2013

FM och mellanvåg fortsatt dominerande i amerikanska bilar

Var femte lyssnar på radio via mobilen
AM/FM radio fortsätter att vara “the king of all media” i bilen,men man kan förvänta sig att smartphone användningen ökar Arbitron SVP Marketing. När 2.000 bilförare tillfrågats vilken val av ljudlyssning man oftast använder i bilen säger 58 % AM/FM-radio, följt av 15 % CD-spelare och 11 % radio via Internet. 10 % lyssnar på satellitradio och endast 3 % på HD Radio (som motsvarar DAB i Europa).