måndag 19 mars 2012

Sveriges Radio måste spara 150 miljoner, men vill satsa på digitalradio

De senaste tio åren har SR bara fått en höjning av medlen med 2 procent per år, vilket inte har räckt för ökade löner och andra kostnadshöjningar. De senaste tio åren har därför stora besparingar genomförts. Motsvarande 200 heltidstjänster har försvunnit under samma period. 2010 fick SR däremot en uppräkning av anslaget på tre procent.

För att behålla balansen måste företaget spara ytterligare 150 miljoner kr fram till slutet av nästa år.  Om den tvåprocentiga uppräkningen fortsätter även under nästa tillståndsperiod (2014-2019) innebär det därför i praktiken en neddragning av anslaget med totalt 300 miljoner kr per år jämfört med nu. Därför krävs ytterligare besparingar. Den förra stora neddragningen 2007 gällde framförallt teknik och administration.  Vid nästa neddragning kommer det att i mycket större utsträckning handla om den direkta programverksamheten.  

SR upprepar sitt krav på en plan för övergången till digitalradio och en finansiering av de dubbla kostnaderna för parallellsändningar och för nya program. Flera skäl talar för digitalisering av den marksända radion i Sverige. Ett beslut om detta handlar om en viktig del av svensk infrastruktur och kan endast fattas utifrån ett övergripande perspektiv, av regering och riksdag skriver SR. Ska digitaliseringen bli framgångsrik förutsätts att riksdagen fattar beslut enligt en genomarbetad plan, som innehåller förutsättningar och tidpunkt för övergång från FM till digitalradio och en finansieringslösning för de dubbla kostnader som parallellsändningar innebär. Det måste också finnas finansering för det tillkommande programutbud som är nödvändigt för att digitaliseringen av radio ska bli framgångsrik säger företaget.