torsdag 27 december 2018

Danska Extra Bladet lämnar nationella DAB-nätet

Endast en kommersiell aktör blir kvar. Även DR drar ned.
Från nyår stänger Ekstra Bladet sin radiokanal på nationella DAB-nätet sedan oktober 2017. En uppskjuten stängning av FM-nätverket har dragit mattan bort under kanalen menar
ett irriterat Teracom. Det tar tid att bygga upp marknaden och förmodligen längre än vad vi förväntade oss, säger vd Martin Løbel till Mediawatch. Ekstra Baldet fortsätter sända på nätet.

fredag 21 december 2018

Norsk lokalradio på FM efter 2021 utreds nu

För att få högre lyssnartal byter DAB-aktörerna nu marknadsundersökare.
Kulturdepartementet har gett Medietilsynet i uppdrag att utreda möjligheterna för lokalradio att fortsätta får förnyade tillstånd på FM efter 2021. Lokalradiobranschen vill öka förutsägbarheten i framtida villkor och anser att så snart som möjligt bör det beslutas att lokalradion bör fortsätta på FM efter 2021, företrädesvis tills 2031, vilket också är det datum till vilket då DAB-licenserna löper.

DAB-radions katastroftal 2018 räddades i sista minuten av julkanaler.

Halv miljon färre norska lyssnare i jämförelse med 2016.
Det har inte varit något roligt år för de norska radio när FM-nätet stängdes för rikssändningar. Men det verkar som att julmusiken håller på att ge branschen en efterlängtad andningspaus skriver Nettavisen. Men det är lång väg tillbaka till en nivå man hade när man sände på FM. Numera är det endast lokalradio som sänder på FM.

onsdag 12 december 2018

Nu klart för mobilt bredband på 700 MHz i Sverige

Bättre täckning i hela landet för 4G och 5G 
- Blir en effektiv plattform för radio och tv online.   
PTS auktion av tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet har avslutats efter budrunda som avgjorde placeringen i bandet. Två aktörer har vunnit tillstånd för totalt 2,8 miljarder kronor.  300 miljoner utgör bud på täckning för tillståndet med täckningskrav, vilket vanns av Telia Sverige AB. Dessa pengar ska användas för att bygga ut täckning för tal och datatjänster (minst 10 Mbit/s) på platser där användare normalt befinner sig och där sådan täckning saknas. 

Presidenten tar allt mer kontroll över radio och tv

Trump har Fox och lokal tv med sig. Vill nu starta global tv.
Regeringsfinansierade Voice of America har redan enligt kritiker förvandlats till en propagandakanal för Trumps politik, skriver Sören Sommelius i Medievärlden. CNN sprider över hela världen en orättvis och falsk bild av USA, twittrade Trump häromdagen. ”Något måste göras” fortsatte presidenten, som vill att den amerikanska regeringen startar en ny världsomspännande TV-kanal, ”för att visa världen vilka vi verkligen är, GREAT!”

söndag 2 december 2018

Halva Norge lyssnar inte på DAB. Politiker börjar tänka om.

Världsunik stängning av nationell radio på FM misslyckades.
Aktuella lyssnarmätningar visar tydligt att intresset för de rikstäckande kanalerna är svagare än när man sände på FM. Lokalradion fortsätter på FM och många stationer har nu större publik än innan nationell radio lämnade FM. I tredje kvartalet ökade många stationer mycket. Nea Radio är fortsatt landets mest populära station med en daglig uppslutning om hela 53% i sitt eget område (Holtålen, Røros och Selbu). Det är totalt 15 lokalradiostationer som har en daglig uppslutning om vardera minst 16%.

Norska kulturdepartementet byter chef för medierna

Förväntningar om en mediepolitik oberoende av lobbyister
Christine Hamnen, som sedan 2014 varit expeditionschef och lett kulturdepartementets konst- och museumavdelning, har utnämnts till ny chef för medieavdelningen från 1 januari 2019. Bland övriga sökande fanns den tjänsteman som i departementet ansvarar för DAB-projektet. - Christine Hamnen kommer nu att få ansvar för bl.a. Medietilsynet, Filminstitutet och NRK. Några heta mediefrågor på hennes bord blir den fortsatta FM-radion och problemen med DAB liksom en förändrad finansieringsform för public service.
Läs mer

söndag 25 november 2018

Slut på intresset för rikstäckande DAB-radio i Norge

Norkring ger upp och återlämnar frekvenstillstånd. Utlovad mångfald uteblir.
Sändningsbolaget Norkring AS återlämnar i maj 2019 tillståndet för Riksblokk 2, som är ett kommersiellt frekvenspaket bestående av kanalerna 11A och 12A. Norkring vann en auktion av Riksblokk II i april 2012 med ett bud på 4.004.000 kr. Bygglov och frekvenslicens gavs fram till 31 december 2031. Men nu ser det ut som Norkring har gett upp det som politikerna hade föreställt sig skulle bli en breddad mångfald med fler aktörer än de två som idag sänder rikstäckande kommersiell radio i Norge.

söndag 18 november 2018

Svensk public service blir nu skattefinansierad

Demokratiska insynen har dock inte förbättrats.
Radio- och TV-avgiften ersätts nästa år av en ny individuell public service-avgift via skattsedeln. Detta efter beslut i Riksdagen om en ny lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Endast Sverigedemokraterna röstade mot. Avgiften blir 1 procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak. Som mest blir avgiften 1 300 kronor per person och år.  8,4 miljarder kr kostar verksamhet som 2019 bedrivs av Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion.

Norsk medieundersökning: Smartphone viktigaste medieenheten

Endast en av tre norrmän upplever bättre radiokvalitet med DAB.
Smartphonen är nu näst vanligaste enheten i norska hushåll enligt Deloittes Medievaneundersøkelse 2018. Fortsatt är TV-mottagaren den vanligaste medieenheten i hushållen, men enbart hos den äldsta generationen. I den yngsta gruppen är det endast två procent som uppger att TV är den viktigaste. Norge följer utvecklingen i övriga världen som tydligt pekar på att smartphone etableras som den viktigaste medie plattformen för bl.a. radio och tv.

onsdag 14 november 2018

Förslag i Stortinget: Sändningstillstånd för FM förlängs till 2031

Lokalradio med ökat lyssnande engagerar norska politiker
Senterpartiet har lagt fram ett förslag i Stortinget att lokalradio ska tillåtas fortsätta på FM fram till 2031 parallellt med nuvarande sändningstillstånden för DAB. Jeg fremmer forslaget fordi jeg som SP-er og mediemenneske -er veldig opptatt av at det er på tide at vi gir den viktige lokalradioen vår en mulighet til å vokse og utvikle seg til å bli enda viktigere; for mediemangfoldet, for lokaldemokratiet og for radio som medium, säger Åslaug Sem-Jacobsen, som står bakom förslaget tillsammans med partikollegor.

Lokalradio försvinner från Bergen

P4 lägger ner prisbelönt lokalradio på DAB. Konsekvens av det norska FM-förbudet i större städer och de dåliga lyssnartalen för kommersiell radio på DAB.
P4-gruppen har beslutat att stänga sin lokalradion på DAB i Bergen från nyår. Den rikstäckande kanalen P5 Hits fortsätter som tidigare på DAB-kanalen. Sex anställda mister sannolikt sina jobb, men Radio Metro tar över om man får sända på FM. Liksom i tre andra större städer är kommersiell lokalradio på FM förbjudet i Bergen. 

söndag 11 november 2018

Mindre av Danmarks Radio i etern, men mer online

Sex marksända tv-kanaler blir tre - "et mer digitalt DR"
DR:s tv-innehåll och kanaler ska bli tydligare och mer fokuserade i framtiden. Samtidigt måste man producera mer program som exklusivt ska sändas på nätet. 2020 läggs DRK och DR2 samman till en kanal. DR Ultra och DR3 sänds endast via DRTV på nätet. DRTV blir tillsammans med DR1 huvudingångar till public servicebolagets tv-program; ett helt nytt digitalt universum. DR2+ ser också dagens ljus med kultur och samhälle, särskilt för yngre användare. Det er et mindre, et tydeligere og mere digitalt DR, säger mediedirektören Henriette Marienlund.

onsdag 7 november 2018

DAB-radio blir ett haveri för Bauer i Norge

Oslorykten: Radio 1 nedläggning, personalnedskärningar.
Senaste månaderna har det visat sig att de låga lyssnarsiffrorna för flertalet av de nationella kommersiella radiokanalerna består. En av de två aktörerna drabbas hårdast; Bauer Medias med sina åtta DAB-kanaler får en marknadsandel av nationell radio på 9,7% mot P4:s sju kanaler får 22,3%. Nu talas det om personalnedskärningar i Bauer Medias norska verksamhet och att Radio 1 ska läggas ned efter bara ett års verksamhet. Bauer och P4 sänder sedan 2017 inte längre på FM.

torsdag 1 november 2018

Norska staten i krig mot lokalradio på FM i huvudstaden

Böter, avgift och inkasso mot FM-stationer. 
Väcker liv i minnen från kriget.
Eftersom endast hälften av norska bilparken har DAB-radio installerad är det många som fortsätter lyssna på FM på lokalradio. När nu DAB fungerar dåligt får Radio Metro och andra lokal stationer på FM ett markant ökat lyssnande vilket blir problem för de två stora kommersiella aktörerna och staten:  Det ligger jo et vedtak om at det ikke skal være kommersielle sendinger på fm i Oslo, säger John-Eivind Velure, chef för spektrumavd. av den nationella kommunikationsmyndigheten (Nkom). Nkom menar att det förekommer olagliga sändningar i Osloområdet från radioentreprenören Svein Larsen och meddelar nu sanktioner.

måndag 29 oktober 2018

Teracom säljer sina danska verksamhet i rätt tid

Framtida affärer inom marksänd radio och tv inte längre lovande
Den statliga radio- och tv-distributören Teracom Group AB säljer sitt danska dotterbolag Teracom A/S till brittiska kapitalfonden Agilitas. Affären är ett led i Teracom Groups strategi att renodla verksamheten och fokusera helt och hållet på den svenska marknaden.

Teracom förvärvade 2010 den danska marknätsverksamheten från BSD och bildade bolaget Teracom A/S. Till detta är också knutet dotterbolaget Digital Radio Teracom A/S. I Danmark har man 34 sändarmaster och ett 3500 km fibernätverk. Kunderna är både public service- och kommersiella tv- och radiokanaler. 

Katastroflarm inom europeisk tv-industri inför en hård Brexit

Inte bara strömning hotar linjär kommersiell television.
London är inte bara det största finansiella navet inom EU, det är också hemmaplan för stora delar av europeiska tv-branschen. 1.203 av 3.005 kanaler (29 %) av alla tv-kanaler i EU är baserade i Storbritannien. För svensk del påverkas MTG-ägda Viasat med bl.a. TV 3 och TV 6. Det gör också svenska Discovery med Kanal 5 och Kanal 9, det amerikanska moderbolagets alla kanaler, samt en lång rad andra sport- och filmkanaler. Nu hotas många jobb inom brittisk medieindustri.

torsdag 25 oktober 2018

Kulturministern avisar krav i Stortinget för NRK åter på FM

Det politiska stödet för fri lokalradio på FM i Norge efter 2022 ökar dock. Hård strid väntas.
Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen vill återställa FM-nätet. Kulturminister Trine Skei Grande (Venstre) anser dock att önskemålet inte är seriöst. I interpellationen menar Sem-Jacobsen att NRK vid i nödberedskap har ett uppdrag att nå ut till hela befolkningen. Eftersom lyssnartalen har sjunkit så mycket och att militären och allierade använder delvis samma frekvensområde som den norska nationella radion på DAB, skulle det vara klokt att slå på P1 på FM igen.

tisdag 23 oktober 2018

FM-radions ställning fortsatt stark anser PTS och Teracom

Förslagen tillståndsperiod för public service alltför lång.
DAB ifrågasätts i remissvar.
Med tanke på den tekniska utvecklingen och förändrade konsumtionsmönster framstår public serviceutredningen förslag om kommande tillståndsperiod om åtta eller tio år som lång. Det gäller inte minst kravet om att public service-bolagen måste sända sitt innehåll via marknätet. Post- och telestyrelsen saknar i utredningen en diskussion om att internetdistribution kan ske såväl via tråd som trådlöst och vill att i god tid, innan den tillståndsperiod som följer efter nästa, tillsätts en utredning om distributionsfrågan. - PTS ifrågasätter fortsatta DAB-sändningar och Teracom AB välkomnar den fortsatta satsningen på FM-näten.

fredag 19 oktober 2018

Skattefinansierad public service ökar krav på kvalitet och insyn

Utredningsförlag inför 2020-talet räcker inte ända fram.
Nätrevolutionen underskattad. DAB-radio avvisas i yttrande.

Public servicerådet har i sitt remissyttrande över public serviceutredningens slutbetänkande Ett oberoende public service för alla riktat kritik mot att man inte tagit den snabba strukturförändringen i distributionen av radio och tv på allvar. Förändrade lyssnar- och tittarbeteenden får nu avgörande betydelse för såväl finansieringen som innehållsuppdraget. PSR anser att utredningens arbete verkar ha präglats av en fortsatt industriell syn på public serviceföretagen ifråga om organisation och finansiering. Därmed finns risk för att företagen blir större och sämre snarare än mindre och bättre.

fredag 12 oktober 2018

Kommersiell DAB-radio kan starta i Sverige 2019

NENT riskerar mista tillstånd om man inte sänder, vid sidan av FM
Kilohertz AB d.v.s. Nordic Entertainment Group (tidigare MTG) har meddelat Myndigheten för press, radio och tv att man ska börja sända digital radio DAB+ 2019. Enligt tillståndsvillkoren måste sändningarna nå 35 procent av den bofasta befolkningen redan 1 april 2019. DB Media AB och och Skärgårdsradion tänker också komma igång, dock inte den största aktören Bauer Media, som begärt fortsatt uppskov under 2019.  För NENT finns affärsstrategiska motiv för att man aviserar sändningsstart.
Det finns annars idag inga planer eller diskussioner i Sverige om att, som i Norge ersätta nationell FM med DAB.
Läs mer här (inklusive analys)

onsdag 10 oktober 2018

Europeisk myndighet avvisar fjärde klagomålet om DAB i Norge

Kulturdepartementet försvarade sig hos Eftas övervakningsmyndighet i Bryssel med ett unikt vilseledande dokument. 
Norges migrering från FM till DAB bryter inte mot EES-reglerna enligt Eftas övervakningsmyndighet ESA. Idag avslutades det senaste klagomålet om den samordnade övergången till digitalradio. Norska Radio-Lyssnares Forening (NRLF) beklagar dock beslutet och är kritisk mot hur kulturministeriet har informerat och vilselett ESA. I ett brev till ESA menar NRLF att det förväntas att kulturministeriet står fritt avseende DAB-intressena. Ministeriet har emellertid inte lämnat svar på ESA:s frågor med objektivitet och uppriktighet utan texten är vilseledande och motsägelsefull i många delar enligt NRLF.
Läs mer här

tisdag 2 oktober 2018

Stortinget ska debattera FM-radio.

Senterpartiets interpellation fokuserar på försämrad beredskap.
Kommer NRK:s huvudkanal P1 åter på FM?
Det kommer ny Stortingsdebatt om FM-stängningen, efter en interpellation från Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen till justitie-, beredskaps-  och invandringsministern. Interpellationen kommer dock att besvaras av kulturminister Trine S Grande (Venstre) den 25 oktober.  Sem-Jacobsen frågar om ministern kommer att göra en ny bedömning av få P1 tillbaks på FM-bandet för att återställa beredskapen till samma nivå som innan FM-stängningen, och vilka åtgärder departementet kommer att genomföra för att kompensera för det försvagade beredskapsläget?

söndag 30 september 2018

Radio via 5G testas med högeffektssändare i Tyskland

Kommer 5G dra ner intresset för fortsatta DAB-satsningar?
Som en del av ett forskningsprojekt ska nu LTE 5G-fälttester för radio startas i höst nära München i Bayern. De storskaliga tv-sändningar använder mode FeMBMS från en sändarplats i Wendelstein med en uteffekt på 100 kilowatt ERP och en räckvidd på 60 km. Fälttestet kommer att bl.a. förbereda sambandet mellan marksänd radio och mobilradio (unicast). Inom Industrin diskuteras nu om DAB är en mellanliggande teknik - enbart ett trappsteg mellan FM och IP-radio.
Läs mer

torsdag 27 september 2018

DAB-radio i Norge: Kulturministern kallar till krismöte

                                        Bild: VG
Radiobranschen inbjuden, men lyssnarna får ingen röst. Nu hotas FM-radion på allvar.
En rundabordskonferens ska hållas på Kulturdepartementet för endast speciellt inbjudna. Det är inte känt för varför ministeriet vill hålla konferensen, men det kommer efter en sommar där lyssningen för den nationella radion har varit extrem låg och att DAB-täckningen är bristfällig. Många hävdar också att den utlovade mångfalden och konkurrensen på radiomarknaden har uteblivit. Det kommer även politiska krav om att nationella FM-nätet åter ska tas i bruk.

onsdag 26 september 2018

FM-stängning i Storbritannien blir för riskabel

BBC varnar för DAB-erfarenheterna i Norge
Many younger audiences rely on FM services, so removing them would risk losing more young audiences to non-UK streaming services, säger BBC: s tekniska chef Matthew Postgate. Han är emot att stänga av FM, p.g.a. risken för att användarna flyttar till utländska musiktjänster som Amazon Music och Spotify. Analog radio, främst FM, är Storbritanniens mest populära, universella och pålitliga sätt att lyssna på radio. Står för 50% av lyssnartiden och används av 70% av befolkningen. - Norge nämns här som ett avskräckande exempel för hur radiopubliken kan minska vid en FM-avstängning. BBC kommer att fortsätta på alla tre plattformarna FM, DAB och Internet. Man uppmanar andra aktörer att också satsa mer på online radio.
Läs mycket mer här

onsdag 19 september 2018

Kraftiga nedskärningar av dansk public service

Nytt avtal: DR lägger ner tre tv-kanaler och tre DAB-radiokanaler.
Betydande förändringar väntar DR under de kommande fem åren. Organisationen minskas med 20 procent de närmaste fem åren. Bl.a. kommer sex marksända tv-kanaler att bli tre. DR3 och DR Ultra kommer endast att ses på nätet från 2020, medan DR2 och DR K kombineras i en tv-kanal med fokus på samhälle och kultur. DR:s åtta radiokanaler minskas från åtta till fem. Det betyder att P6 Beat, P7 Mix och P8 Jazz som inte sänds på FM men i marksänd digitalradio (DAB) läggs ned.

tisdag 18 september 2018

Public service radio/tv 5G prövas i sex europeiska länder.

Television dominerar, men radio finns med utom i Norge.
Nästa år introduceras nästa generation mobilt bredband 5G i stora delar av världen. Då blir överföringskapaciteten cirka 10-20 gånger bättre än med 4G. Tio europeiska 5G-testprojekt kopplade till public service radio-tv rapporteras av EBU pågå i Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge och Storbritannien. I Norge sker försöket med LTE Broadcast (LTE-B) tekniken i Selje i Sogn och Fjordane fylke sedan början av 2017.

söndag 16 september 2018

Ryssland väljer DRM. Motgång för DAB-lobbyn.

DRM växer globalt, men tekniken fick ingen chans i Norge.
Nya digitala sändningsstandarder införs i Ryssland. Frekvensbanden 65,9-74 MHz och 87,5-108 MHz kommer att användas för digital markbunden radio med DRM+ -standarden efter att ha prövats i St.Petersburg, meddelar Federal Agency for Press and Mass Communications. Med DRM+ kan man sända analogt och digitalt samtidigt på FM-bandet.
Ryssland är den andra större nationen efter Indien som inför DRM på nationell nivå.
Läs mer här

torsdag 13 september 2018

Radiolyssnare uppmanar Stortinget återupprätta FM i Norge

Krav på fritt för lokalradio på FM när riksradio nu valt DAB
Året efter avvecklingen av de rikstäckande FM-sändningarna har de nationella radiolyttarna sjunkit med 400.000 dagliga lyssnare. Innføringen av DAB og stenging av FM-nettet må tilskrives eneansvaret for dette. DAB-teknologien oppleves ikke å være en fullgod erstatning for det velfungerende FM-nettet vi har hatt. Dårligere dekning, ingen plattform for beredskapsvarsling og store kostnader for lytterne ved utskifting av mottakere har gjort at radiolyttingen i Norge havnet under 50% gjennom sommermånedene, skriver Norsk Radiolytter-Forening (NRLF) till samtliga 169 politiker i Stortinget och begär att lokalradio ska få sända obegränsat på FM-bandet.

måndag 10 september 2018

TV-antenner försvinner i Europa. Marksänd digital-tv börjar avvecklas

Detta signalerar också mörk framtid för DAB-radio.
Den schweiziska regeringen har nu banat väg för landet ska bli den första nationen i Europa som avvecklar digital markbunden television (DTT). I en ny koncession eller stadga har regeringen gett public servicebolaget SRG "möjligheten" (dvs. dess samtycke) att stänga av DTT i slutet av 2019. Och fler länder kommer att gå i denna riktning.  DTT ersatte analoga TV-signaler, mottagna via en tak- eller inomhusantenn, som en del av en digital övergång i flertalet europeiska länder under det senaste decenniet. Schweiz avslutade sin övergång under 2008.

Lokalradiosuccé i Nordnorge och Oslo efter FM-stängningen

I takt med att riksradio förlorar lyssnare blir lokalradio allt starkare
40% lyssnar mer på Radio Tromsø efter att rikskanalerna slutade att sända på FM 2017. Det visar en ny undersökning för tromsøtidningen Nordlys. Radio Tromsø har länge varit en populär lokalradio i Troms, men efter NRK, P4 och Radio Norge slog av sina FM-sändare, har flera upptäckt den lokala radiokanalen. De gode tallene skyldes at vi er både på FM og DAB. Nå ser vi hvor bra det blir, säger Jan Johnsen, som äger Radio Tromsø, till Journalisten.

torsdag 6 september 2018

Kommer Internet nu ta död på DAB-radio i Tyskland?

Podsändningar och digitala röstassistenter leder till en boom på marknaden för audiotjänster online.
Denna veckan publicerades de senaste uppgifterna om användningen av digitala ljudtjänster i Tyskland. Enligt mätningen ma 2018 IP Audio III av 938 kanaler med radio eller musik fortsätter online-audio marknaden att växa dynamiskt. Varje månad strömmas sessioner 280 miljoner gånger, med en genomsnittlig lyssningstid på 48 minuter. Mer än en tredjedel av tyskar (31,2 miljoner)  använder redan enheter med röstkontroll.
Läs mer här

tisdag 4 september 2018

FM fortsätter dominera radiolyssnandet i Tyskland

Samtidigt ökar radiolyssning på nätet via olika mottagare.
Enligt en igår publicerad rapport från mediemyndigheternas  gemensamma organisation fortsätter FM att vara den dominerande lyssningsplattformen i Tyskland. I år har 92,2 procent av hushållen minst en FM-mottagare jämfört med radio via kabel/satellit 22,8%, DAB 17% och Internet 10,7%. Det finns cirka 135 miljoner FM-mottagare i aktiv användning i Tyskland. Internet har en snabb utveckling. 37,7% av tyskarna lyssnar nu på radio via nätet . Smartphone är den viktigaste plattformen här med 20,7%.
Läs mer här och ladda ner rapporten

lördag 1 september 2018

Allt fler partier i norska Stortinget ifrågasätter DAB-radion

Socialdemokraterna öppnar för ompröva beslutet.
Debatten om DAB har fått förnyad energi efter en sommar med rapporter om fallande lyssnarsiffror för nationell radio.  I journalisten Thor Viksveens bok DAB - utdatert før det er oppdatert? kritiseras Stortinget och kulturdepartementet om hur övergången genomfördes. - Det här är ingen anti-DAB-bok. Motivationen var att ta reda på Vad hände - verkligen? Var Stortinget välinformerat? Visste politikerna vad de gjorde? Som jag ser det var DAB-övergången till stor del ett spel i ett litet nätverk, säger han i en intervju i Aftenposten. 12 kulturministrar i rad hanterade frågan. Viksveen anser att Trond Giske (Ap) var den enda som ställde krav på DAB-aktörerna.

Norska Radio Metro klagar hos Konkurrensverket. Kräver 105 miljoner

Radiobolaget utestängd från DAB-nätet. Lokalradio på FM växer.
Radio Metro anser att de kommersiella konkurrenterna P4 och Radio Norge har avsiktligt utestängt Metro- och dess systerkanaler från DAB och kräver en kompensation på 105 miljoner kr (NOK). Trots politikernas löfte om mångfald har inga nya spelare varit på banan och Metrochefen Svein Larsen anser att detta har varit en avsiktlig handling av kommersiella konkurrenterna.

tisdag 28 augusti 2018

Kan europeisk DAB-lobby lura in EU i fällan?

Norska intressen mycket aktiva i Bryssel.
Det europeiska lobbyn med EBU och WorldDAB i spetsen har lyckats få upp ett förslag i oktober i Europaparlamentet om obligatorisk marksänd digitalradio ska finnas i alla nya bilar. Lobbyorganisationerna med kontor i Bryssel, får draghjälp av norska DAB-intressen främst då Norkrings belgiska dotterbolag som sedan flera år driver sändarnät för radio/tv i Bryssel och Flandern. Statligt ägda Norkring AS är tillsammans med NRK huvudaktör bakom DAB-satsningen i Norge. En slutsats är att ett DAB-fiasko i Norge skulle riskera bolagets fortsatta expansion utomlands. Idag finns man utanför Norge endast i Belgien.

Läs mer

lördag 25 augusti 2018

Corbyn: Skatt på nätjättarna ska bidra till public service

Foto: Murdo Macleod for the Guardian
Licensbetalarna föreslås få plats i BBC:s styrelse
Vid ett maktskifte kommer Labour att införa en skatt på företag som Google och Netflix. Intäkterna ska bidra till BBC:s verksamhet och investeringar i oberoende journalistik genom en fristående stiftelse. I ett utspel på mediakonferensen Edinburgh TV Festival menade Jeremy Corbyn att detta kommer att göra licensen billigare för medborgarna. Det skulle kunna möjliggöra en mer demokratiskt och pluralistiskt BBC att konkurrera mycket mer effektivt med multinationella digitala jättar som Netflix, Amazon, Google och Facebook, sade labourledaren.

tisdag 21 augusti 2018

DAB-skandalen i Norge granskas i ny bok

Tidigare nyhetsbyråchef kartlägger politiska processen
”DAB – utdatert før det er oppdatert?” är titeln på en bok som publicerades i Oslo i igår. Den skriven av Thor Viksveen som kritiskt granskar processen som ledde till stängningen av det nationella FM-nätet 2017 och introduktionen av DAB i Norge. Han nämner ord som skandal och politiker som inte visste vad de tog beslut om.

söndag 19 augusti 2018

Norska DAB-lobbyn byter namn och satsar på Internet

Radio på nätet blir nu rumsrent för lobbyister
Dagen innan det i Oslo publiceras en bok om DAB-skandalen kommer ett pressmeddelande från de personer som i flera år arbetade för att få FM-nätet ersatt av DAB. Man skriver att Etter en fullført digitalisering av radiokringkasting går NRK, P4-gruppen og Bauer Media sammen om å opprette selskapet Norsk Radio. Men det handlar inte om ett nytt företag utan man har helt enkelt 30 juli 2018 efter sju års verksamhet bytt namn på Digitalradio Norge AS. Bolaget - som ägs av NRK och svenska MTG  - har nu fått en annan skepnad, men med annat syfte.

5G Smartphones kommer i butikerna nästa år

Får stor betydelse för radio/tv, men ännu räcker 4G till.
Svenska telekombolaget Ericsson skriver att de första smartphones med 5G kommer att finnas tillgängliga på internationella marknaden redan tidigt 2019.  Enligt senaste Ericsson Mobility Report kommer det 2023 att finnas 1 miljard 5G-abonnemang,  som kommer att stå för en femtedel av alla mobil datatrafik. 5G:s stora kapacitet kommer att få stor betydelse närmast för video, som Netflix, och först på längre sikt för radio som tar cirka 40 gånger mindre kapacitet än video (HD TV) på nätet. Fortfarande räcker 4G/LTE väl till för radio, särskilt i de nordiska länderna med sina utbyggda nät.
Läs mer

lördag 18 augusti 2018

Stark näringslivsoro för statens stöd till norsk public service

Nästan sex av åtta miljarder kr går nu till NRK varje år
Näringslivets huvudorganisation NHO och fyra av Norges största mediegrupper
Schibsted, Aller, Amedia och Polaris samt Mediebedriftenes Landsforening är kritiska för det miljardstöd som NRK får av regeringen. I en krönika av Dagens Næringsliv skriver de att de är rädda för privata mediehusens framtid om ingenting görs ifråga om fördelningen av statens mediestöd.

torsdag 9 augusti 2018

Radio Halva Norge. DAB-skandal växer och het politisk höst väntas.

Medier fylls av nya fakta och arga kommentarer om FM-stängningen. Ny bok om DAB på väg.
Lyssnarsiffrorna för nationell radio fortsätter ligga på den låga nivån kring 50 % vilket är betydligt mindre än i andra jämförbara länder. Opinionen mot DAB-projektet är fortsatt omfattande, vilket främst beror på att DAB fungerar betydligt sämre än FM.  Det är liksom tidigare svårt att hitta något positivt om DAB i någon dagstidning. Tvärtom dyker varje vecka för NRK och övriga DAB-lobbyn obekväma sanningar upp. Och när ansvariga för DAB-processen inte bemöter saklig kritik sprids även rykten i sociala medier om manipulation och korruption inom berörda institutioner.

lördag 4 augusti 2018

Radiolyssningen fortsätter minska i Norge


Katastrofsiffror för NRK. Halva befolkningen lyssnar inte på DAB.
För vecka 28 uppmättes endast 48,5% daglig lyssning på nationell radio. 
V. 29 var det ännu lägre, 48,2% enligt Kantar. Detta är det lägsta mätvärdet någonsin. Detta är rätt och slätt tragisk menar känd medierådgivare; Nå må snart politikerne våkne. Av de stora aktörerna förlorar NRK mest och går ner från dagliga närvaro på 33,2% i veckan 28 till 32,4% i vecka 29. Siffrorna gäller för alla NRK-kanaler totalt. Lokalradion, som fortsätter på FM, ingår inte i mätningarna, liksom inte heller svensk radio på FM.

torsdag 2 augusti 2018

Berlusconi stoppar ny public servicechef i Italien

Mediemogul röstar strategiskt. Sänker förslaget till ny chef för RAI.
Det var den 54-årige journalisten och konspirationsteoretikern Marcello Foa som den populistiska högerkoalitionen i Italien föreslagit till posten som ny direktör för public-serviceföretaget RAI. Foa har personliga band till Italiens inrikesminister och högerpartiets Legas ledare Matteo Salvini. Han har bland annat stöttat anti-vaccinations-rörelser och delat nyfascistiska åsikter i sociala medier.

torsdag 26 juli 2018

DAB-radion står inför het höst i Stortinget

Senterpartiet i Norge vill ha tillbaks FM-nätet.
Lyssningstalen för norsk radio är i fritt fall efter övergången till DAB. Senaste undersökningar visar att daglig lyssning i på så lågt som 51,2%. Kulturpolitiska talespersonen i Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen varnar för de konsekvenser som släckning av FM-nätet har för både radioproduktionen och beredskapen i Norge, och kräver att FM-nätet i Norge slås på igen.  

De nye rekordlave lyttertallene er dramatiske. Det er presserende for både mediemangfoldet og beredskapen i landet vårt at radiolyttingen kommer seg opp på et helt annet nivå en dette. For å sikre radioens framtid er vi nødt til å skru på igjen det nasjonale FM-nettet før enda flere flykter fra radioen.

torsdag 19 juli 2018

Stortingspolitiker: DAB-radion i Norge är en tragedi

Hoppas Frp i regeringen kan göra något åt skandalen
Erfaringene så langt levner ingen tvil om at slukkingen av FM-nettet og innføringen av DAB er en tragedie for det norske folk. Stortingsrepresentanten och den kulturpolitiska talespersonen för Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen skriver detta till svar till Framstegspartiets Thorleif Fluer Vikre, i en debattartikel som publicerats i flera regionala dagstidningar i Norge.

tisdag 17 juli 2018

Kulturminister vill inte redovisa verklig DAB-lyssning i Norge

Aftenposten stödjer önskemål i Stortinget om att lyssningen nu mäts
Kulturminister Trine Skei Grande (Venstre) tar inte initiativ till att få reda på hur många som lyssnar på DAB. Det blev klart när hon svarade på en skriftlig fråga från Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen i Stortinget. Grande visar istället på att lyssnandet på alla digitala plattformar växer, att användningen av FM-radio faller och att lyssnandet på DAB-radio växer mest och är klart störst. Detta svar är inte tillfredsställande anser Aftenposten på ledarplats och Åslaug Sem-Jacobsen är mycket besviken på kulturministern. Frågan gäller bland annat nationell beredskap och trafiksäkerhet.

måndag 9 juli 2018

Vem försöker dra ner Sydafrika i DAB-träsket?

Lobbygrupp sprider vinklad information och utelämnar viktiga fakta.
I anslutning om den sydafrikanska mediemyndigheten ICASA:s utredning om marksänd digitalradio (som vi rapporterat om 6 juli) har bl.a. lobbyorganisationen WorldDAB inkommit
med ett remissvar. Externa bedömare ifrågasätter nu många delar i WorldDAB:s dokument. En svensk-norsk expertgrupp har granskat dokumentet och tillställt ICASA ingående kommentarer.  De tekniska delarna har granskats av erfarna rundradiotekniker i Norge och Sverige.  Samtidigt ges de sydafrikanska makthavarna en redovisning av den påstådda framgångsrika DAB-succén i Norge av en representant för public serviceföretaget NRK.
Läs mer

fredag 6 juli 2018

Sydafrika vid digitalt vägskäl. FM-radio kommer att behållas.

Utredning visar tvivel på marksänd digitalradio.
Mediemyndigheten ICASA har genomfört en remissomgång (høring) för att utröna möjligheterna att införa digitala marksändningar. De flesta remissvar kommer från radioaktörer iSydafrika men även internationella intressenter som WorldDAB och DRM Consortium. De flesta av de 22 remissvaren visar  tydligt på krav att analog FM-radio bör behållas och markbunden digitalradio bör införas enbart som ett komplement. Åsikterna bekräftar också uppgifter om att både DAB- och DRM-systemet kan introduceras i Sydafrika vid sidan av AM och FM.
Läs längre artikel om detta här

fredag 29 juni 2018

Beslut om stora förändringar för dansk public service

Största förändringen av nordisk public service i modern tid
Efter mer än 12 timmars förhandlingar har regeringens tre partier och Dansk Folkeparti nu slutit ett nytt medieavtal 2019-2023. Förutom tidigare avtalet om avskaffandet av tv-licensen och en nedskärning av DR:s budget med 20%, innebär avtalet två nya public service-kanaler utanför DR, mer resurser till den regionala och lokala nyhetsbevakningen, ökad public servicefond samt ökat stöd till nätburna nyhetsmedier. Förslaget om en privatisering av TV2  liksom stängning av FM-radio 2021 har dock skrinlagts.

Danska regeringens plan stänga FM-bandet nu "stendöd"

Ännu ett bakslag för DAB-lobbyn i Danmark
Regeringen och Dansk Folkeparti (DF) har kommit in i den sista fasen av de parlamentariska förhandlingarna om det medieavtal som kommer att utgöra ramarna för landets mediepolitik 2019-2024. På vägen till förhandlingarna med kulturministern Mette Bock (LA) konstaterar DF:s medieordförande Morten Marinus att medieavtalet inte öppnar för regeringens förslag om FM-avstängning. Tanken med en avstängning var att främja en övergång till digital marksänd radio med systemet DAB.

onsdag 20 juni 2018

Public serviceuppdraget ska gälla även på Internet

Svenska public servicebolag föreslås få mer resurser
Till skillnad mot de nedskärningar av public service som nu sker i andra länder bl.a. Danmark får SVT, SR och UR förstärkta resurser och längre tillståndsperiod om den parlamentariska public servicekommitténs får gehör för sina förslag. Slutbetänkandet Ett oberoende public service för alla lades fram tisdag. Ett mycket viktigt förslag är en teknikneutral reglering, som innebär att villkoren för verksamheten knyts till uppdraget som sådant i stället för till en viss sändningsform. Uppdraget för SVT, SR och UR ska således komma att gälla såväl sändningar via marknät som via Internet fr.o.m. 2023.