måndag 10 november 2014

Även SBS vill få nya FM-frekvenser i Sverige

Kommersiell radio satsar på FM. Minskade utsikter för DAB+
Tidigare i år tog Teracom fram ett förslag till nya reklamradiofrekvenser efter en uppmaning från MTG Radio. Nu har SBS Discovery sammanställt ett kompletterande förslag, som Post- och telestyrelsen väljer att behandla i den analys som redan pågår av Teracom-förslaget. Det betyder att den rapport som väntades i november dröjer till i vår skriver Radionytt.

Arbetet har gått bra hittills. Det har dock innefattat fler krav på djupare analys än vi hade trott från början vilket gör att det tar längre tid än beräknat. Nyligen har vi även fått in ett kompletterande förslag på frekvensresurser till kommersiell radio, säger Mikael Stegman på PTS. En rapport om vilka frekvenser som eventuellt kan bli aktuella för utlysning kommer i vår.

Om Teracoms förslag blir verklighet skulle det bli 17 nya reklamradiotillstånd i lika många sändningsområden med totalt 67 FM-frekvenser. Det finns även fyra återlämnade tillstånd, som Myndigheten för radio och TV planerar att utlysa samtidigt som de nya. 

Analys
Rapporter från Sverige, Danmark och Tyskland senaste tiden tyder på att de kommersiella radionätverken i ökad grad inser att FM-radion blir kvar länge till och man inte vill lägga för många kort i en DAB-nät med ett begränsat lyssnande. 

Läs även