tisdag 30 oktober 2012

DAB-radio ännu ingen brittisk succé

Den senaste publikundersökningen från Rajar redovisar att det digitala radiolyssnandet tredje kvartalet i år uppgår till 31,3 %. Av detta handlar 20,4 % om DAB, resten om lyssnandet via marksända tv-nätet och online via Internet.  Detta innebär att nära 70 % av radiolyssningen fortfarande sker via FM vilket är anmärkningsvärt eftersom DAB funnits i Storbritannien i 17 år.

Rajar rapporterar också att hela 18 % av radiolyssnandet nu sker via mobiltelefon. En ökning med hela 12 % på ett år.  Man uppger dock inte hur stor andel FM resp. Internetradio har av det mobila lyssnandet (DAB finns inte i mobiltelefoner).

måndag 29 oktober 2012

Kommersiell radio i Norge testar DRM+

Den kommersiella radiostationen Radio Metro har i den norska lokalradiofonden sökt medel för att genomföra provsändningar med DRM+ i Trondheim. Man planerar att under våren 2013 starta sändningar under en längre tidsperiod i Band I (66-68 MHz) medan under kortare period i Band II (FM-bandet). Man skall samverka med DRM+ försöken i Stockholm som genomförs samtidigt (se även nyhet 3 okt 2013)

onsdag 17 oktober 2012

150 svenska radiokanaler sänds digitalt online

Enligt senaste rapporterade beräkningen finns i världen mer än 30.000 radiostationer som sänder digitalt på Internet. I Sverige finns cirka 150 av dessa. 48 sänder enbart på nätet och inte parallellt i etern.  Detta gör övriga 100-talet som således finns både på FM och digitalt online. Dessa fördelar sig ganska jämnt - cirka en tredjedel är SR-kanaler (inkl lokalradion), en tredjedel kommersiell radio och en tredjedel icke-kommersiell närradio.

måndag 15 oktober 2012

En tredjedel av världens befolkningen nu online

Internationella Telecommunications Union (ITU) rapporterar att nu är mer än en tredjedel av världens befolkning är uppkopplade på Internet. Detta är en ökning med 11 procent under 2011 till 2,3 miljarder. Samtidigt har mobiltelefonanvändandet ökat kraftigt med 600 miljoner 2011 till totalt 6 miljarder. Snabbast ökningen står mobiler med Internetanslutning för. I slutet på 2011 fanns 1,1 miljarder sådana mobiler. I utvecklingsländerna står mobilt Internet för 32 % för nätanvändandet.

SR vill prata digitalradio med kulturdepartementet

... innan remissomgången startar.

Sveriges Radios vd Cilla Benkö fick signaler om att Kulturdepartementet inte var redo att skicka ut public service-utredningen på remiss och krävde därför ett möte med departementet omgående. Efter en något desperat brevväxling har hon nu fått till ett möte dock inte med någon i den politiska ledningen.
Hon skriver till berörd enhetschefen i departementet att hon ¨vill värna dialogen. Du svarar bara på det du kan svara på. Men i bästa fall har du l alla fall nytta av de frågor vi nu ställer oss l ditt fortsatta arbete. Och jag kan få en bättre känsla för var ni befinner oss och hur tidsplanen framöver ser ut så att vi vet l vilken mån vi ska styra om processer som rullar." Av brevväxlingen framgår att digitalradion står högt på dagordningen.

Det är uppseendeväckande att en remissinstans lägger sig i utredningsprocessen innan ens remissen har sänts ut från departementet. För några veckor försökte avgående vd Mats Svegfors förgäves få till ett liknande möte om utredningen och digitalradion.

Läs mer på

torsdag 11 oktober 2012

DRM+ på franska Rivieran

Franska mediemyndigheten CSA har gett tillstånd för Agora Radio Cote d'Azur att under ett halvår med start oktober sända digitalradio med systemet DRM+ i Nice-området. Agora är sedan 80-talet en välkänd närradiostation (radio asociatif) med studio i Grasse och FM-sändare i Nice, Grasse och Menton. DRM+ testades redan 2010 i Nantes. Förutom att DRM+ skall testas i Stockholm pågår diskussion om test i Norge nästa år.

För närvarande har franska regeringen av kostnadsskäl t.v. stoppat Radio France, den franska public serviceradion, från att fortsätta sitt engagemang i DAB+. Tidigare har de större kommersiella nätverken sagt nej till DAB+.

DAB+ i Danmark 2019

Men närradion kan välja att fortsätta med FM

Ett nytt mediepolitiskt avtal för perioden 2012-2014 har träffats i Folketinget av samtliga partier utom ett. Bl.a. har man har satt en tidpunkt för när digitaliseringen av radio ska vara klar. Vid slutet av 2019 kommer FM-sändningarna från Danmarks Radio och de kommersiella nätverken att avslutas förutsatt att minst hälften av radiolyssningen är digital 2018. FM-bandet blir dock kvar så länge den icke- kommersiella lokalradion (närradion) vill fortsätta sända FM. Därmed har Danmark, Norge och Sverige nu samma inriktning; FM-nätet "släcks inte" utan det handlar om en viljeinriktning om att public service och de kommersiella nätverken skall övergå helt till DAB.

Danmark kommer att övergå från nuvarande DAB-standarden till DAB+, som ger plats för fler kanaler. Danmarks Radio skall enligt avtalet avsätta 10 miljoner dkr av licensmedel per år för att satsa på DAB-utbyggnad.

onsdag 3 oktober 2012

Ny digitalradioteknik testas i Sverige

Public serviceutredningen har uppmärksammat att för närradio och mindre kommersiella lokala stationer är DAB-tekniken mindre lämplig och vill att inga beslut om en nedsläckning av FM-nätet ska ske innan en tillfredsställande lösning finns för närradion.

DRM (Digital Radio Mondiale) är den enda digitala teknik används för samtliga frekvensband för ljudradio; DRM+ för frekvenser över 30 MHz vilket inkluderar FM-bandet. DRM+ kan möjliggöra att FM-bandet i framtiden kan ge utrymme för minst tio gånger så många radiokanaler som idag sänds analogt. Det finns heller inget hinder för att även Sveriges Radio och kommersiella radiobolag skulle kunna utöka sin kanalkapacitet med DRM+  som alternativ till den mer komplexa DAB-tekniken med multiplexer. 

Under två år har nu provsändningar med DRM+ genomförts i Europa. Asien och Sydameriika. De paneuropeiska organisationerna Community Media Forum Europe (CMFE) och AMARC Europe har i brev till Europeiska Kommissionen förespråkat att om man digitaliserar ska DRM+ på FM-bandet väljas.

CMFE har nu tagit initiativ till att få till stånd provsändningar med DRM+ även i Sverige. Tillsammans med Stockholms Närradioförening, planeras sändningar under första kvartalet 2013. Projektet sker i samverkan med DRM Technical Office (BBC London). Post- och telestyrelsen har ställt sig positiv till försöket och ser fram emot att ta del av resultatet.

Mer information: DRM+ Stockholm

Latinamerikansk utbildningsradio väljer DRM+

Latin American Association of Educational Broadcasting (ALER)  har publicerat ett öppet brev som förespråkar DRM+ som regionens framtida digitala radiostandard. Detta gjordes efter ett beslut på ALER:s 14:e årsmöte i Quito, Ecuador. Man hoppas kunna påverka positivt Brasiliens snart kommande val av standard, ett val som i första hand står mellan europeiska DRM+ och amerikanska HD-Radio.