onsdag 12 november 2014

Nio av tio svenskar har tillgång till Internet

Radion fortfarande stark, men musiken finns på nätet
Internet fortsätter ännu att spridas till allt fler svenskar, trots att Sverige redan hör till de länder som har den högsta andelen internetanvändare.  2014 har 92 % tillgång till både internet och dator. Totalt tillbringar vi nu 21,6 timmar per vecka på internet. Det framgår av undersökningen Svenskarna och internet från Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE). Radion har tappat en del av sin publik sett i ett längre perspektiv, men är utan konkurrens det medium efter televisionen som människor ägnar mest tid: 14 timmar i veckan. 

Även om de äldre lyssnarna ägnar mest tid åt radion så lyssnar alla från 16 år och uppåt minst en timme om dagen på radion. Pensionärerna lyssnar i genomsnitt 2 timmar om dagen.

I genomsnitt sker 87 procent av radiolyssnandet via den traditionella radion.  Även här finns generationsskillnader. De unga (12–15 år) som lyssnar allra minst på radio ägnar en fjärdedel av sin radiotid åt lyssnande på webben medan de som lyssnar allra mest i åldern 65-75 år ägnar 4 procent av sin lyssning åt radio över internet. 

Internet har inte påverkat radiolyssnandet på samma genomgripande sätt som lyssnandet på musik där den strömmande musiken idag helt dominerar över lyssnandet på inspelad musik.

De flesta (57 % av befolkningen) lyssnar enbart på traditionell radio, 20 procent lyssnar också ibland på webben. Det finns en mindre grupp, 6 procent av befolkningen, som enbart lyssnar på webben.

Hälften av befolkningen (51%) ser bara på traditionell linjär tv, ytterligare 43 procent ser också ibland på tv-play, medan endast 3 procent ser enbart på tv-play.

Tillgången till smarta mobiler och surfplattor ökar , men de har inte ersatt datorn utan fungerar som komplement. Hälften av Sveriges befolkning har nu tillgång till en surfplatta, som tillsammans med mobilen driver mediekonsumtionen mot nätet. De traditionella medierna dominerar dock fortfarande.

Att Internet fortsätter utvecklas som en alltmer central resurs i våra liv kan anas med konstaterandet att 57 % av tvååringar använder nätet och hälften av denna grupp gör det varje dag.