måndag 30 november 2015

Medierna kommer att dominera mobilt bredband 2021

Utvecklingen av smartphones i Indien visar på framtiden 
Det finns nu fler mobilabonnenter än människor på vår planet. Indien har nu 13 % av dessa mobilabonnenter; en halv miljard som nu blir världens nästa största marknad efter Kina. Mobilsektorn bidrar till landets ekonomi och utgör idag 6% av BNP. <:> Globalt ökar mobilt bredband tiofaldigt fram till 2021. Det är främst video som driver upp datatrafiken. Video/tv kommer om fem år att utgöra 70 % av all datatrafik i mobilt bredband. Utrymmet för audio/radio blir stort även om detta upptar en betydligt mindre del av datatrafiken; ca 5%. Smartphones blir huvudfaktor för mottagningen av mobilt bredband.

lördag 28 november 2015

Alltfler i Sverige använder mobilen som radio

En fantastisk höst för Internetlyssningen på Sveriges Radio 
Sedan SR började med pushnotiser i slutet av aug har man haft 1 miljon lyssningar på sina extrasändningar i Sveriges Radio Play på nätet. Tillväxten SR haft i höst på direktlyssning digitalt är väldigt glädjande skriver Martin Jönsson SR:s chef för digitala medier . +45 % senaste månaden. Alltfler använder mobilen som radio.

tisdag 24 november 2015

Brittiska konsumentintresset för DAB har svalnat

Tecken på en mättad marknad för DAB med fortsatt FM och fler smartphones 
Mediemyndigheten Ofcom har presenterat mätningar som visar att 27% av brittisk radiolyssnande är via DAB vilket är två tredjedelar av allt digitalt radiolyssnande(Internet och via tv-nätet). Detta är högsta andelen i världen, men så har DAB funnits i landet sedan 1995. Men det finns tecken på att DAB-lyssnandet närmar sig kulmen. I mätningarna har man också frågat de hushåll saknar en DAB-mottagare om de räknar med att köpa en sådan inom ett år. 6 av 10 hushåll svarar att detta inte är troligt (13 %) inte alls är troligt (21%) eller säkert inte (25%). Endast 14 % kan tänka sig köpa en DAB-mottagare.

Fortsatt trögt för DAB-radio i Frankrike

Remiss visar på bristande intresse hos de stora radiobolagen
Mediemyndigheten CSA har nu sammanställt synpunkter på ett samråd angående fortsatt fastställande av sändningsområden för DAB+ . Office de Radio (paraplyorganisation för de fyra största privata radiogrupper i Frankrike - Lagardère Active stationer, NextradioTV, NRJ och RTL Group) är fortsatt motståndare till införande av digitalradio; det saknas en fungerande ekonomisk modell. Den nuvarande regeringen har sedan 2012 stoppat Radio France - public serviceradion - från att sända DAB - av ekonomiska skäl. Men organisationer för oberoende programföretag, inklusive SIRTI, CNRA och SNRL, fortsätter att verka för utbyggnaden av DAB +, förbehållet den framtida finansieringen av närradio (som idag finansieras av staten till 40%).

torsdag 19 november 2015

Lobbyn strider för att få behålla frekvensband för DAB-radio

Frekvenstilldelning för DAB i Norge är slöseri med spektrum
Den kraftiga ökningen av behovet av frekvensutrymme för mobilt bredband i UHF-bandet (470-892 MHz) pressar bolagen som sänder marksänd digital television (DVB-T2) att söka sig tillbaks till VHF-band III (174-240 MHz). Detta i sin tur innebär ett dödligt hot mot DAB-radio som enbart sänder i just detta band. Lobbyorganisationen WorldDAB går nu - i samband med WRC-mötet i Geneve - i en kampanj för att rädda kvar DAB i detta band. Det har nu visat sig att frekvensutrymmet för DAB är tilltaget i överkant. I Norge är ca 80 % av detta spectrum inte utnyttjat.

Mobila telekombolag: Lägre delen av UHF-bandet kan användas gemensamt med televisionen

Hittills begränsad framgång på WRC-15 för att få fram mer frekvensutrymme för mobilt telekom
Det som anses vara den viktigaste punkten på agendan för World Radiocommunication Conference (WRC-15) in Geneve, att bestämma utrymme för mer utrymme för mobilt bredband, visar sig också som väntat vara den mest kontroversiella. GSMA, mobila telekomoperatörernas organisation, har i ett uttalande understrukit potentialen med 470-694 MHZ för mobil bredbandsutveckling på landsbygden liksom de socio-ekonomiska fördelarna. Man slår också tillbaks mot den felinformation som sprids av rundradiobolagen som sänder marksänd television på UHF-bandet. - Konferensen har nu en vecka på sig att nå resultat i frågan.

fredag 13 november 2015

Medieanvändningen på internet ökar stort i Sverige

Fyra av tio internetanvändare lyssnar på radio och tre av tio på podradio
2015 är det 93 procent av befolkningen som har tillgång till internet och 91% som använder internet. I åldern 8-55 år är det över 95% som använder internet. Den dagliga användningen av internet ökar även i alla åldersgrupper. 90% har bredband hemma, 59% har en surfplatta och 97% av befolkningen har en mobiltelefon. 77%  av befolkningen har en smartmobil och 76% använder internet i mobilen, 62% gör det dagligen. Mer än hälften av svenskarna upp till 55 års ålder använder internet i mobilen dagligen. Radiolyssnadet direkt och via podradio ökar tydligt enligt rapporten Svenskar och Internet.

tisdag 10 november 2015

Datakapacitet för FM-radio ökar kraftigt

RDS2 ger FM nya möjligheter med bild och text i display
Den nya standarden för data över FM, RDS 2, har nu presenterats i Berlin. RDS 2 ger fyra gånger mer datakapacitet än tidigare för text, grafik och logotyp, faktorer åberopas som ett av DAB-systemets mervärden. Nu får FM nästan samma möjligheter. Man räknar med att RDS 2, som också ger nya intäktsmöjligheter, får stort genomslag för radiobranschen.

söndag 8 november 2015

Lokalradioklagomål över DAB-beslut till justitiekanslern

Europarättsliga regler kan stoppa stängning av FM-radio i Norge
Kulturdepartementet har begärt att regjeringsadvokaten RA (motsvarar justitiekanslern i Sverige) svarar på brevet från Norsk Lokalradioforbund (NLF) om regeringens beslutsprocess för FM-släckning 2017 har varit korrekt. Advokaterna, som på uppdrag av NLF synar regeringens och kulturministeriets DAB-beslut närmare, menar att en FM-stängning kan vara ett brott mot rätten till fri rörlighet och kan hindra möjligheten för företag att etablera sig i Norge. De är också kritiska till NRK användning av licensmedel för DAB-projektet, som de tror kan ge upphov till rättsliga frågor om statligt stöd.

DAB tar livet av lokalradio?

Vinsten med att stänga FM i Norge ifrågasätts
Arne Krumsvik, professor i journalistik vid högskolan i Oslo/Akershus, uppmanar alla aktörer att tänka sig för innan man stänger FM-bandet. På elektronikbranschens Digitalforum menade han att det finns lite vinst att hämta hem vid en digitalisering.

torsdag 5 november 2015

DAB-radions sista halmstrå i Riksdagen

Utskott frågar ut Riksrevisionen och DAB-lobbyn
Konstitutionsutskottet beslöt idag att bjuda in Riksrevisionen för att berätta om dess granskning av DAB-radiofrågan. Även Sveriges Radio och de kommersiella bolagen Bauer Media och MTG bjuds in, däremot inte andra inom radiobranschen som representerar lokal radio och närradio. Tanken är att Riksrevisionen ska presentera sin rapport och sedan får radiobolagen möjlighet att kommentera den. Därefter kommer utskottets ledamöter att ställa frågor, säger KU-s ordförande Andreas Norlén (kd) till Radionytt. Sannolikt hinner KU inte färdigställa sitt betänkande i frågan förrän efter årsskiftet. Därmed går DAB-bråket in på sitt 21:a år.

Public service radio och tv i Finland utreds

Yles finansiering och den politiska ägarstyrningen på agendan
Kommunikationsministeriet har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp, som bl.a. ska bedöma omfattningen av Yle allmännyttiga verksamhet och i vilken utsträckning den ska finansieras. Gruppen ska också ta ställning till hur riksdagens ägarstyrning av Yle ska fungera. Utredningen av Yles framtid är en del av regeringsprogrammet.

måndag 2 november 2015

Sveriges Radio fortsätter sprida osakligheter om DAB-radio

Public serviceregler gäller inte webbpublicering. SR uppmanas att acceptera DAB-nej.
I ett brev till SR:s styrelse kräver Public servicerådet (PSR) att företaget tar bort den partiska och osakliga texten om digitalradio/DAB på sin webbplats sverigesradio.se   PSR, som stödjer regeringens slutsatser om att inte gå vidare med DAB-radioförslaget, skriver att det också är uppenbart att det saknas stöd i den allmänna opinionen för att avveckla FM-radion. PSR ser en tydlig utveckling mot ökat radiolyssnande via Internet över hela världen, något som accentueras av snabba utvecklingen av smartphones.