fredag 9 maj 2014

DAB-radio: Granskningsnämnden JK-anmäld för jäv

Beslut fria SR för partiskhet och osaklighet ifrågasätts
I februari anmäldes till granskningsnämnden Sveriges Radio för partiskhet och osaklighet ifråga om inslag i tre program samt även för hur frågan framförts de senaste två åren till förmån för DAB-systemet. Idag har Public servicerådet anmält granskningsnämndens beslut att fria Sveriges Radio till Justitiekanslern (JK) eftersom den som tagit beslutet är dokumenterad förespråkare för DAB och som även tidigare tagit ett liknande beslut.

"Public servicerådet har fått beslutet om att Granskningsnämnden friat Sveriges Radio för en anmälan om partiskhet och osaklighet rörande fakta om DAB i sin programverksamhet. Anmälan gjordes eftersom det länge har varit svårt att få till en konstruktiv debatt om framtidens digitalradio. De främsta förespråkarna för det nu föråldrade DAB-systemet bemöter kritik på ett arrogant sätt eller inte alls, säger ordföranden Gunnar Bergvall. 

Det var med stor förvåning vi konstaterade att beslutet inte tagit i plenum utan av en av de två vice ordföranden i nämnden. Denne har nämligen tidigare varit ordförande för två utredningar som tagit ställning för DAB-systemet; den senaste publicservice- utredningen och utredningen om kommersiell radio. Utan tvivel råder här ett jävsförhållande och detta har nu anmälts till Justitiekanslern."

Granskningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv som prövar om innehållet i radio- och tv-program följer reglerna för sändningarna. Granskningsnämndens beslut går inte att överklaga. Det gäller även beslut om att en anmälan inte kommer att granskas. Vill man ha rättelse måste man därför vända sig till "statens jurist" JK, som är statens främsta juridiska företrädare. 

Läs mer här om den aktuella anmälan till Granskningsnämnden.