onsdag 31 juli 2013

Nordisk premiär för digitalradio i Band I

Det kommersiella radiobolaget 21st Venture AS har fått post- och teletilsynets tillstånd att t.o.m. juli 2014 bedriva testsändningar med DRM+ i Band I över två sändare i Oslo-området; på 66,2 MHz i Nittedals kommun och på 66,4 MHz i Eidsvoll kommun.

Frågor och svar: Regeringen mörkar om DAB-radio

Oklara frågor och svar om digitalradio
Kulturdepartementet har på sin webbplats under rubriken Frågor och svar besvarat tre frågor om uppdraget för en digitalradiosamordnare (se tidigare nyhetsnotis).  Men får man veta vad det egentligen handlar om?  

Först skall amordnaren tillsammans med Myndigheten för radio och tv och i nära dialog med andra berörda aktörer utarbeta "ett förslag till plan för övergång från marksänd analog ljudradio till marksänd digital ljudradio."

torsdag 25 juli 2013

Omöjligt uppdrag för digitalradiosamordnare

I regeringens proposition för vilka riktlinjer som ska gälla för public service 2014-2019 finns förslag om DAB-radions fortsatta utveckling och att man skulle att tillsätta en särskild samordnare. Docenten Nina Wormbs har idag utsetts till ansvarig att utreda hur övergången från ett analogt till ett digitalt radionät ska ske. Hon skall utgå från att FM-sändningarna släcks 2022 och att de digitala sändningarna ska nå hela landet och uppfylla högt ställda beredskapskrav. Kulturdepartementet framhåller att övergången från analog till digital radio bör vara marknadsdriven. Uppdraget, som ska redovisas senast november 2014, blir dock i praktiken omöjligt.

fredag 19 juli 2013

EU-stopp för statsstöd till DAB-radio

EU-regler förhindrar statligt stöd till DAB-utbyggnad
Europakommissionen har nu fastslagit att det statliga finansiella stödet för utbyggnad av marksänd digital television (DTT) i Spanien varit i strid med EU:s regler om statsstöd.  260 miljoner euro gick från 2005 uteslutande till de operatörer som drev just dessa distributionsplattformar medan inget stöd gick till distributionen via satellit, kabel eller Internet. Stödet har inte skett på ett teknikneutralt sätt och därmed otillbörligt hindrat konkurrensen mellan olika distributörer. DTT-operatörerna måste nu återbetala hela stödet till de spanska skattebetalarna. 

Beslutet visar att liknande statsstöd till utbyggnad med DAB-tekniken, även i Sverige, kommer att underkännas av kommissionen.

torsdag 18 juli 2013

Ökat intresse för DRM+ efter franska DAB-stoppet

DRM+ demonstreras och diskuteras i Nice
Sedan franska regeringen stoppade public serviceradions satsning på DAB+ har intresset hos lokala radiostationer för andra mindre kostsamma digitala system främst DRM+ ökat. Senast har Telecom Bretagne University, med stöd av  Regionen Brittany, haft en teknisk test i Brest på band II (FM) med en 300 W transmitter och den multikulturella närradiostationen Agora Cote d'Azur FM, i Nice och Grasse, nu testar på band I (60 MHz.).  

onsdag 3 juli 2013

Motgång i Almedalen för DAB-radio

Riksdagspartierna negativa till extra SR-medel för digitalradio
I anslutning till public servicepropositionen som regeringen lämnade strax innan midsommar har kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth sagt att det inte blir några extra medel till Sveriges Radio för detta. SR har tillräckligt god ekonomi för att klara av detta själv.

Vid ett seminarium i Almedalen (Visby) 3 juli med ledamöterna i kulturutskottet (utom SD) kunde heller ingen av dem tänka sig att ge SR dessa extra medel. Miljöpartiet

markerade dessutom mycket tveksamhet inför digitalradio-förslaget då kostnaden och teknikvalet (DAB+) är osäkert och oklart.