torsdag 20 november 2014

Partiska lyssnarmätningar banar väg för DAB-radio

Lobbyorganisation styr politiska beslut i Norge 
Kulturdepartementet har skickat ut en remiss ang. ramvillkor för lokalradio inför en digitalisering. Med följer en rapport från Medietilsynet som underlag för de beslut om s.k. släckning av FM-sändningar 2017-2019. Denna rapport bygger i liksom i tidigare rapporter på lyssnarmätning från en enda beställare, som dessutom är partisk ifråga om DAB+  Mer enn halvparten av lytterne hører nå radio digitalt. Med det kan slukkekravene være nådd, skriver Digitalradio Norge (DRN), som är ett bolag ägt gemensamt av NRK och MTG med den uttalade uppgiften att främja DAB-radio. 

Man har mätt hur stor andel radiolyssnare som dagligen nyttjar en eller flera digital plattformar och kommit fram till att man nu nått hälften (51 %) vilket också är villkoret för att stänga FM.  Detta villkor innebär emellertid att även en ökad online lyssning motiverar en övergång till DAB. 

Mätningarna saknar dock en relevant fråga; hur många som också använder FM-radion dagligen. Det finns sannolikt många som fortfarande lyssnar enbart på FM eller på både FM och DAB+ i Norge. Man har ej heller mätt hur många norrmän som i ökad grad lyssnar på radio via mobil och smartphones (på FM och online). Detta är viktig eftersom det är osäkert om DAB+ kommer att finnas i mobila enheter i framtiden. Några undersökningar om konsumentbehov och medborgarnas önskemål ifråga om radio har inte heller redovisats.

Analys
Digitalradio Norge har idag internationellt spritt en bild som tolkas att halva Norge nu lyssnar på DAB+ trots att Internet och tv-nätet är en del av "digitala lyssningen". I det land där DAB-radions är som mest etablerad sedan 1995 nämligen Storbritannien beräknas lyssningen på veckobasis ligga på 25 %, medan 58 % fortfarande lyssnar på FM. På veckobasis uppskattas DAB-lyssningen i Norge idag till ca 20 % av andra källor inom radiobranschen. Ett särskilt problem är att mindre än 18 % av bilarna i Norge är utrustade med DAB-radio.

Ladda ner remissen
och bilagan