torsdag 25 juni 2015

Stopp för DAB-radio i Sverige

Sverige gör som Finland; säger nej till DAB och behåller FM
Demokratin blev för stark för lobbyisterna
Regeringen har beslutat att inte gå vidare med en övergång till DAB+, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (mp) på SVD:s debattsida. Ministern konstaterar att en släckning av FM-nätet innebär att tio miljoner radio­apparater blir obrukbara och att nya behöver köpas in av konsumenterna, och att det skulle behöva starka skäl.
De nackdelar, som regeringen lyfter fram är
- Totalförsvaret och katastrofberedskapen riskeras.
- Täckningsgraden, det är osäkert om digital radio når hela Sverige.
 -Åsikterna hur tillstånden ska fördelas går i sär i radiobranschen.
- Efterfrågan hos allmänheten är högst oklar.

måndag 15 juni 2015

Regeringen kan nu avvisa digitaradioförslaget (uppdaterat)

DAB-frågan avförs från dagordningen? Utvidgning av FM-bandet ett alternativ.
Miljöpartiet beslutade på sin kongress i lördags att FM-radion ska behållas.  Enligt partiets kultur- och mediepolitiska talesperson Niclas Malmberg innebär ställningstagandet från partiet att förslaget om att ersätta FM med DAB inte kommer att genomföras av regeringen. Kongressen beslutade att FM-nätet ska vara kvar. Därmed är hela frågan om DAB avförd från dagordningen resten av mandatperioden, säger Malmberg. 
I regeringskansliet pågår dock överläggningar mellan regeringspartierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Kongressbeslutet är ett förtydligande av Miljöpartiets politik. I regeringen fattar vi gemensamma beslut,säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

söndag 14 juni 2015

Fortsatt centerkritik mot DAB-radio

Remissinstanser måste tas på allvar
En grupp tongivande centerpartister skriver i en debattartikel i Ny Teknik att de remissinstanser som är kvalificerade att göra egna analyser har uttalat sig emot DAB och kräver att remissinstanserna tas på allvar. Bland de nio som skrivit under inlägget finns Hanna Wagenius, förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund, Alfred Askeljung, förbundsordförande Centerstudenter och Niels Paarup-Petersen, regionfullmäktigeledamot, Malmö.

måndag 1 juni 2015

Politikers tveksamhet inför digitalradio ökar

Resursstark lobby har hållit DAB-visioner vid liv i tio år. 
Med en tung remisskritik, ett underkännande av Riksrevisionen och en helt negativ pressopinion kan regeringen nu kan avsluta DAB-projektet. Men detta dröjer eftersom det fortfarande finns mediepolitiker i Riksdagen som vidhåller sina tidigare ställningstagande för DAB-radion. Sannolikt beror detta på DAB-lobbyn länge haft betydande inflytande i kulturutskottet liksom ett direkt inflytande i kulturdepartementet när den senaste utredningen sjösattes 2013. Nu har det mesta gått snett skriver bl.a. tidningen Resume.