torsdag 27 februari 2020

Närradio i Schweiz har inte råd med DAB -radio

Bild: zVg
Statligt teknikstöd för övergång till DAB avvecklas.
Country Radio Switzerland säger farväl till DAB-sändningarna i slutet av året.  Anledningen är att den statliga finansieringen gradvis minskas från 2020.  Detta är DAB:s död, säger VD David Bolli.  Innan (kommunikationsmyndigheten) Bakom gav subventionerna kunde endast några stationer tas emot på DAB+. Det var en chock, att vi blev inte informerade varken av Bakom eller av vår DAB-leverantör om att subventionerna skulle gradvis avvecklas, säger David Bolli, till persoenlich.com

fredag 14 februari 2020

Fiasko för DAB-radioförsäljning i Norge trots FM-stängning

Prognosmiss:  en halv miljon radiomottagare
Stiftelsen Elektronikbranschen har presenterat försäljningstal för 2019 för TV-apparater, radiomottagare, mobiltelefoner och andra elektronikprodukter. Samtidigt som omsättningen ökar totalt sett finns det flera typer av produkter som norrmän köpt mindre av under året. Mest märkbar nedgång är DAB-mottagare. Enligt elektronikbranschens egna prognoser från 2017 skulle norrmännen köpa totalt över 1,1 miljoner DAB-mottagare under 2019, fördelade på fristående enheter, bilutrustning och integrerade tuners i annan utrustning. Norrmän har köpt totalt 650.000 enheter, 48.000 färre än 2018 och långt under vad prognoserna förutspådde för två år sedan. Många fortsätter att lyssna på FM där lokalradion finns kvar liksom på dansk och svensk radio.