torsdag 4 september 2014

Teracom satsar stort på FM-radion

Förnyelse av FM-nät kan minska tilltron för DAB-satsning
Det statligt ägda bolaget Teracom har tecknad avtal med GatesAir i Cincinnati USA för en uppgradering av hela FM-sändarnätet i Sverige. Teracom har valt GatesAir Flexiva-sändare, som börjar installeras under första kvartalet nästa år vid ett dussintal av de mer än 30 stationerna. Samtliga stationer ska vara klara under 2016. Inköpet av helt nya sändare indikerar att Teracom räknar med att FM-nätet inte kommer att stängas under överskådlig tid.
The proven innovation of Flexiva transmitters will introduce increased efficiency and reliability in the Teracom FM network for many years to come, säger Per G Borgå, produktchef radio, Teracom. We expect the operational benefits of deploying GatesAir across our FM network will deliver high-quality radio broadcasts to listeners nationwide, thereby strengthening our customers in their operative goals. 

Teracoms dominerande kund för rundradiodistribution är Sveriges Radio. Det finns ett förslag, som riksdagen ska ta ställning till 2015 och som bl.a. innebär att FM-nätet skulle stängas 2022 och helt ersättas av ett nytt DAB-nät. En modern FM-sändare beräknas ha en livstid om minst 20 år. Det finns dessutom gott om ledigt frekvensutrymme på FM-bandet i större delen av Sverige.
Läs mer här: 

Läs även