tisdag 2 september 2014

Satsning på DAB-radio granskas av Riksrevisionen

Kan bli slutet på 20 års försök att etablera DAB-tekniken i Sverige
Efter en förstudie, som inleddes i april, har Riksrevisionen nu beslutat inleda en granskning av statens satsningar på digitalradio som ska ersätta FM-radion 2022. Den planerade nedsläckningen kommer att kosta hundratals miljoner kronor och frågan är om det är rätt satsade pengar, säger projektledare Philippe Jolly vid Riksrevisionen till SR Ekot. En central fråga för Riksrevisionen är att skattebetalarna får valuta för pengarna. Är det här effektivt att bygga upp en ny infrastruktur för radio? Och sen kommer naturligtvis licenspengarna in i bilden också. Vi vill att dom ska användas väl och belysa eventuella risker att det inte skulle vara så. 

En branschsamordnare ska senast  30 november 2014 redovisa en plan för övergång till digitalradio. Planen är en förutsättning för att regeringen ska återkomma i frågan. Därefter ska riksdagen eventuellt fatta ett beslut om att FM-nätet ska tas ur bruk och ersättas av ett digitalt marksänt nät. Det har i förstudien framkommit indikationer på att olika alternativ inte är tillräckligt belysta och att konsekvenserna för samhället och medborgarna inte är klarlagda. Det är också osäkert om en omställning till ett digitalt marksänt radionät är optimalt planerad utifrån det begränsade spektrumutrymmet skriver Riksrevisionen på sin webbplats.

Syftet med granskningen är att undersöka om staten bidrar till omställningen till digitalradio på ett sätt som är samhällsekonomiskt effektivt och som tillgodoser medborgarnas behov. Granskningen syftar också till att bidra till att riksdagen får ett underlag som belyser konsekvenser av och alternativ till att släcka FM-nätet och ersätta detta med ett T-DAB+ nät.

Riksrevisionen vill undersöka om det är försvarbart att Sveriges Radio ska satsa stora belopp för att hjälpa bland annat reklamradio-företagen MTG och SBS att sända över hela landet med hjälp av övergång till digitalradio, säger Philippe Jolly. Vi kommer att föra den diskussionen om det är Sveriges Radios sak att finansiera ett nät för de kommersiella aktörerna.

Riksrevisionen motiverar sin granskning med att det är risk för att det inte finns tillräckligt grundligt undersökt vilka konsekvenser som en nedsläckning av FM-sändningarna innebär när riksdagen senare ska ta beslut. Granskningen omfattar också tidigare satsningar från 1995 och fram till idag på digitalradio-sändningar som kostat mycket stora belopp utan att slå igenom. Riksrevisionen frågar också om digitalradio i det nu planerade formatet DAB+, som kräver inköp av nya radioapparater, är det som passar bäst, när många lyssnar via nätet i sina mobiler. Vi vill titta på medborgarnas behov, finns det en risk att vi bygger in oss i en struktur som inte är efterfrågad och behövd det får vår utredning visa, säger Philippe Jolly till SR Ekot.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport planerad i mars 2015.
Rapporten kan komma att leda till det definitiva slutet på en period över 20 år med försök att etablera DAB-tekniken i Sverige.


Läs även