torsdag 9 oktober 2014

Ökat utrymme för reklamradion på FM-bandet

Post- och telestyrelsen tar fram nya FM-frekvenser för kommersiell radio 
Uppdraget kommer från Myndigheten för radio och TV och kan komma att vara klart om ungefär en månad skriver Radionytt.se. Vi har börjat analysen men det är fortfarande mycket kvar. Det är svårt att ge en exakt uppskattning men jag gissar på att det tar cirka en månad innan allt är genomgånget, säger Mikael Stegman på PTS. 
Det ursprungliga förslaget till nya reklamradiofrekvenser kommer från Teracom, som tog fram 68 nya frekvenser i 17 områden efter en uppmaning från en av sina kunder.