söndag 23 november 2014

Reklamradion i Finland mot rekordår.

Har bäst lokal förankring i Norden. Ingen DAB-radio på agendan.
Reklamradion i Finland siktar på att nå det bästa resultatet i branschens historia. Oktober var årets hittills bästa månad med en försäljning på 5,8 miljoner euro (54 miljoner kronor), vilket innebär en uppgång med 21 procent. För året som helhet ligger ökningen just nu på 9,5% och mängden reklam har ökat varje månad enligt Radionytt. -  Reklamradion i Finland har till skillnad mot i Sverige en stark lokal förankring och fler ägare.

Stefan Möller, som är chef för branschorganisationen Radiomedia, säger att den starka tillväxten beror på att radion har lyckats anpassa sig till kundernas behov och klarar av att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda multimediala reklamalternativ. Glädjande var även att framför allt radioaktörer med lång erfarenhet samt radioföretag som moderniserat sin verksamhet lyckades bra med sin försäljning, säger Stefan Möller. Om den genomsnittliga procentuella tillväxten fortsätter kommer radiobranschen att nå sitt historiskt bästa resultat 2014. I ljuset av dessa resultat kan vi inleda kommersiella radiostationernas 30-årsjubileum starkare än någonsin.

I Finland sänder kommersiell radio enbart på FM och online. Det finns 75 radio stationer, de flesta har en lokal förankring i motsats till i Sverige där enbart två företag kontrollerar större delen av reklamradion i hela landet. Den kommersiella radion kan också ha fördel av att ha funnit mycket länge i Finland, att public service har en relativt svag ställning jämfört med Sverige och att den icke-kommersiella närradion endast har ett fåtal stationer. Några planer på framtida DAB-radio finns inte eftersom Finland redan 2009 beslöt att använda VHFBand III enbart för digital televsion (DVB-T(2) ) och inte ge plats för DAB.

Läs även