måndag 29 oktober 2018

Teracom säljer sina danska verksamhet i rätt tid

Framtida affärer inom marksänd radio och tv inte längre lovande
Den statliga radio- och tv-distributören Teracom Group AB säljer sitt danska dotterbolag Teracom A/S till brittiska kapitalfonden Agilitas. Affären är ett led i Teracom Groups strategi att renodla verksamheten och fokusera helt och hållet på den svenska marknaden.

Teracom förvärvade 2010 den danska marknätsverksamheten från BSD och bildade bolaget Teracom A/S. Till detta är också knutet dotterbolaget Digital Radio Teracom A/S. I Danmark har man 34 sändarmaster och ett 3500 km fibernätverk. Kunderna är både public service- och kommersiella tv- och radiokanaler. 

Katastroflarm inom europeisk tv-industri inför en hård Brexit

Inte bara strömning hotar linjär kommersiell television.
London är inte bara det största finansiella navet inom EU, det är också hemmaplan för stora delar av europeiska tv-branschen. 1.203 av 3.005 kanaler (29 %) av alla tv-kanaler i EU är baserade i Storbritannien. För svensk del påverkas MTG-ägda Viasat med bl.a. TV 3 och TV 6. Det gör också svenska Discovery med Kanal 5 och Kanal 9, det amerikanska moderbolagets alla kanaler, samt en lång rad andra sport- och filmkanaler. Nu hotas många jobb inom brittisk medieindustri.

torsdag 25 oktober 2018

Kulturministern avisar krav i Stortinget för NRK åter på FM

Det politiska stödet för fri lokalradio på FM i Norge efter 2022 ökar dock. Hård strid väntas.
Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen vill återställa FM-nätet. Kulturminister Trine Skei Grande (Venstre) anser dock att önskemålet inte är seriöst. I interpellationen menar Sem-Jacobsen att NRK vid i nödberedskap har ett uppdrag att nå ut till hela befolkningen. Eftersom lyssnartalen har sjunkit så mycket och att militären och allierade använder delvis samma frekvensområde som den norska nationella radion på DAB, skulle det vara klokt att slå på P1 på FM igen.

tisdag 23 oktober 2018

FM-radions ställning fortsatt stark anser PTS och Teracom

Förslagen tillståndsperiod för public service alltför lång.
DAB ifrågasätts i remissvar.
Med tanke på den tekniska utvecklingen och förändrade konsumtionsmönster framstår public serviceutredningen förslag om kommande tillståndsperiod om åtta eller tio år som lång. Det gäller inte minst kravet om att public service-bolagen måste sända sitt innehåll via marknätet. Post- och telestyrelsen saknar i utredningen en diskussion om att internetdistribution kan ske såväl via tråd som trådlöst och vill att i god tid, innan den tillståndsperiod som följer efter nästa, tillsätts en utredning om distributionsfrågan. - PTS ifrågasätter fortsatta DAB-sändningar och Teracom AB välkomnar den fortsatta satsningen på FM-näten.

fredag 19 oktober 2018

Skattefinansierad public service ökar krav på kvalitet och insyn

Utredningsförlag inför 2020-talet räcker inte ända fram.
Nätrevolutionen underskattad. DAB-radio avvisas i yttrande.

Public servicerådet har i sitt remissyttrande över public serviceutredningens slutbetänkande Ett oberoende public service för alla riktat kritik mot att man inte tagit den snabba strukturförändringen i distributionen av radio och tv på allvar. Förändrade lyssnar- och tittarbeteenden får nu avgörande betydelse för såväl finansieringen som innehållsuppdraget. PSR anser att utredningens arbete verkar ha präglats av en fortsatt industriell syn på public serviceföretagen ifråga om organisation och finansiering. Därmed finns risk för att företagen blir större och sämre snarare än mindre och bättre.

fredag 12 oktober 2018

Kommersiell DAB-radio kan starta i Sverige 2019

NENT riskerar mista tillstånd om man inte sänder, vid sidan av FM
Kilohertz AB d.v.s. Nordic Entertainment Group (tidigare MTG) har meddelat Myndigheten för press, radio och tv att man ska börja sända digital radio DAB+ 2019. Enligt tillståndsvillkoren måste sändningarna nå 35 procent av den bofasta befolkningen redan 1 april 2019. DB Media AB och och Skärgårdsradion tänker också komma igång, dock inte den största aktören Bauer Media, som begärt fortsatt uppskov under 2019.  För NENT finns affärsstrategiska motiv för att man aviserar sändningsstart.
Det finns annars idag inga planer eller diskussioner i Sverige om att, som i Norge ersätta nationell FM med DAB.
Läs mer här (inklusive analys)

onsdag 10 oktober 2018

Europeisk myndighet avvisar fjärde klagomålet om DAB i Norge

Kulturdepartementet försvarade sig hos Eftas övervakningsmyndighet i Bryssel med ett unikt vilseledande dokument. 
Norges migrering från FM till DAB bryter inte mot EES-reglerna enligt Eftas övervakningsmyndighet ESA. Idag avslutades det senaste klagomålet om den samordnade övergången till digitalradio. Norska Radio-Lyssnares Forening (NRLF) beklagar dock beslutet och är kritisk mot hur kulturministeriet har informerat och vilselett ESA. I ett brev till ESA menar NRLF att det förväntas att kulturministeriet står fritt avseende DAB-intressena. Ministeriet har emellertid inte lämnat svar på ESA:s frågor med objektivitet och uppriktighet utan texten är vilseledande och motsägelsefull i många delar enligt NRLF.
Läs mer här

tisdag 2 oktober 2018

Stortinget ska debattera FM-radio.

Senterpartiets interpellation fokuserar på försämrad beredskap.
Kommer NRK:s huvudkanal P1 åter på FM?
Det kommer ny Stortingsdebatt om FM-stängningen, efter en interpellation från Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen till justitie-, beredskaps-  och invandringsministern. Interpellationen kommer dock att besvaras av kulturminister Trine S Grande (Venstre) den 25 oktober.  Sem-Jacobsen frågar om ministern kommer att göra en ny bedömning av få P1 tillbaks på FM-bandet för att återställa beredskapen till samma nivå som innan FM-stängningen, och vilka åtgärder departementet kommer att genomföra för att kompensera för det försvagade beredskapsläget?