onsdag 10 september 2014

FM-bandet utökas 50 % i Brasilien

Analog tv lämnar plats åt radio på "japanska bandet" 76-87 MHz
F.n. migrerar många mellanvågsstationer (AM) i Brasilien till FM. I storstäder som São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte och Curitiba är dock nuvarande FM-bandet fullsatt. Det kommer därför att vidgas med "extended FM" det frekvensområde 76-87 MHz (del av Band I), som hittills har används av analog television, som i och med digitaliseringen flyttat till högre frekvensområden (VHF band III och UHF).

Jovem Pan AM 620 in São Paulo har nu fått klartecken av kommunikationsministeriet att sända sin signal på 84,7 mHz. Detta kommer att ske från radiostationens byggnad i centrala staden där man redan har FM 100,9 MHz

Fördelen med Extended FM är förutom att fler radiostationer blir tillgängliga för radiopubliken är att dessa är vana att lyssna sina mobiltelefoner på FM-radio i sina mobiltelefoner , som redan har "extended bandwidth" eller enkelt kan programmeras om. Bandet kallas också "japanska bandet" eftersom här ligger FM-bandet i Japan (76-90 MHz). Det kan noteras här att São Paulo har ett betydande befolkningsinslag med japanskt ursprung.

En digitalisering av radion har i flera år övervägts i Brasilien. Emellertid har provsändningar med HD Radio inte övertygat kommunikationsministeriet, som nu även prövar DRM30 för större radio stationer och DRM+ för lokal radio.  DAB-systemet är inte på dagordningen.

Läs mer detaljerat: