måndag 28 april 2014

Fortsatt ras för reklamradio i Sverige

Kommersiella nätverken har nu endast 1,9 % av reklamkakan
Färre lyssnar på reklamradio i Stockholm och Malmö 
Under de senaste åren har såväl publiken som inkomsterna stadigt minskat för reklamradiobranschen. Bl.a. har MTG Radio tvingats stänga två radiokanaler. Problemet för branschen är inte brist på sändningsutrymme på FM-bandet utan främst konkurrerande plattformar för musikdistribution som Spotify och iTunes. Dessutom har Sveriges Radios P4 en stark position med fler lyssnare än alla reklamkanaler tillsammans.

Fyra vakanta FM-tillstånd för reklamradio utlyses

Myndigheten för radio och TV kan komma att utlysa de fyra lediga tillstånden för kommersiell radio före sommaren. Men det är svårt att ge exakt besked eftersom vi just nu har en mycket hög arbetsbelastning, säger Kerstin Morast, chef för enheten för tillstånd på myndigheten.

De fyra tillstånden är vakanta sedan nyår då MTG Radio ned Radio 1 i Stockholm och Bandit i Östersund/Åre, medan SBS Radio slutade att sända Radio 107.5 i Stockholm och Rockklassiker i Göteborg. (Radionytt)

tisdag 8 april 2014

Riksrevisionen synar DAB-satsning

Sveriges Radio och Teracom ingår i undersökning
Riksrevisor Claes Norgren har beslutat att Riksrevisionen ska påbörja en förstudie om beredningen av regeringens beslut om marksänd digital ljudradio. Under förstudien kommer möjligheten att genomföra en granskning att undersökas. Den tänkta inriktningen av projektet är att granska om regering, myndigheter och statliga bolag har säkerställt att medborgarna får bästa möjliga radio för pengarna. 

fredag 4 april 2014

FM växer starkt. Marknad väntar DRM+ i Sydasien

FM starkt tack vare mobilen, men Indien vill också satsa på DRM
Expertgruppen i den indiska public serviceutredningen har rekommenderat att en av världens största radiobolag - All India Radio - övergår från analogt till digitalt på mellanvåg (DRM30) för att möta nationella och regionala täckningsbehov. Radiolyssning på FM via mobiltelefon är omfattande i Indien, men man vill att FM fortsättningsvis främst ska täcka lokala behov och senare övergå till digitalradio (DRM+).