måndag 27 maj 2013

DAB-projektet kan haverera med en borgerlig regering i Norge

Fremskrittspartiet har tagit beslut vid sitt landsmöte om att NRK skall säljas. Partiet som fick nästan en fjärdedel av rösterna vid senaste Stortingsvalet kommer sannolikt att inkluderas i en ev. ny regering efter valet i höst.

En av många konsekvenser kan bli att digitalradioprojektet havererar eftersom DAB-systemen inte kan finansieras på enbart marknadens villkor. Fremskrittspartiet stod inte heller bakom beslutet om DAB-radio i Stortinget 2011.


Läs mer på Public service i Sverige

fredag 24 maj 2013

Kan SR-ledningen vara trovärdig ifråga om DAB+ ?

Under rubriken "Allt bygger på trovärdighet" skriver Sveriges Radios analys- och kommunikationsdirektör i företagets personaltidning Radiotidningen om DAB+ att han "med trovärdighet vill bygga förtroende". Tyvärr lyckas han inte så bra replikerar en annan SR-medarbetare i Radiotidningen nr 8.

onsdag 22 maj 2013

Inget farväl till FM i Danmark

Det digitala radiolyssnandet i Danmark har vuxit. Men fortfarande varnar en expert för att framstegen går för långsamt och att det inte blir något farväl till FM 2019. DR Media Research har släppt siffror som visar att 16 procent av allt public service-lyssnande nu går digitalt (d.v.s. på DAB och Internet). Politiker har tidigare aviserat att en "nedsläckning av FM" kan påbörjas när digital lyssnande är över 50 procent - och detta måste omfatta bilar - 2018. Men detta är helt orealistiskt anser lektor Per Jauert vid Institut för Kommunikation Æstetik och vid Århus universitet.

Internet lyfter utvecklingsländer

Stockholm Internet Forum startar idag 
I många låg- och medelinkomstländer har den snabbt ökande tillgången till internet och mobiltelefoni varit en av de mest påtagliga samhällsförändringarna det senaste årtiondet. Antalet människor i låg- och medelinkomstländer som nu har en direkt uppkoppling till resten av världen i sin ficka ökar dramatiskt varje år. Den 22 och 23 maj 2013 kommer betydelsen av den informations- och kommunikationsteknologiska revolutionen för global ekonomisk och social utveckling diskuteras på Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development - SIF13.

Politisk splittring ökar chanserna för DAB-radio

Public servicepropositionen försenad
Oenighet om public service-bolagens finansiering gör att regeringens proposition försenas, rapporterar Ekot. Egentligen skulle propositionen lämnas innan riksdagens sommaruppehåll. 
Småpartierna vill ersätta den nuvarande radio- och tv-avgiften med skattefinansiering. Men finansminister Anders Borg vill behålla avgiften, som han tycker fungerar bra och vill dessutom ha en lösning som stöds av socialdemokraterna. 

fredag 17 maj 2013

Framstående IT-expert dömer ut DAB

Patrik Fältström är en av Sveriges mest erfarna experter på det digitala området. Har
bl.a. varit regeringens rådgivare på IT-området sedan 2003 och har även internationella uppdrag.

Han skriver nu 
att Sveriges Radio verkar lyckas få regeringen att välja DAB detta urusla system, så SR själva ska slippa stå med mössan i hand när det visar sig att man tog fel beslut. För alternativet är att kostnaden tas från programverksamheten, och det vet SR att regeringen inte kan acceptera.  

Läs mer i avdelningen Opinion Regeringen skall inte välja DAB!

torsdag 16 maj 2013

Svag utveckling för DAB i Storbritannien

Mobillyssnande tar fart - utan DAB
Enligt Rajars rapport om den brittiska radiolyssningen under första kvartalet 2013 lyssnar   nu 34,3 % på radio digitalt, en ökning sedan samma period förra året med 5,1 procentenheter.  Det digitala lyssnandet består av DAB, tv-distribution eller Internet. DAB har här två tredjedels andel. Av det totala lyssnandet har DAB 22,5 % andel. Detta är ett förvånande svagt resultat med tanke på att DAB togs i bruk i Storbritannien redan 1995.

lördag 11 maj 2013

Staten får ta risken med SR:s DAB-satsning

Sveriges Radio föreslår att public serviceföretaget parallellsändningar på FM och DAB+ i uppskattade 7-9 år skall finansieras med lån i Riksgälden och att staten ger garanti d.v.s. i praktiken går i borgen för lånet. Detta innebär att om lyssnarna föredrar sin FM-radio och digitalradio via Internet måste SR fortsätta betala för parallellsändningar och knappast då har medel att själv avbetala på lånet utan kraftiga rationaliseringar och personalnedskärningar. Alternativet blir att staten får reda upp det hela d.v.s. skattebetalarna får stå för DAB-satsningen från början till slut. 

Läs hela nyhetsnotisen Sveriges Radio behöver 1,3 miljarder för övergång till DAB

Rikstäckande kommersiella DAB-tillstånd föreslås i Danmark

Skönhetstävlan och finansiella muskler avgör
DAB-radio har funnit i Danmark sedan 2002, men det har mest handlat om public service medan förekomsten av kommersiell radio varit blygsam. Nu har statliga myndigheten Kulturstyrelsen skickat ut på remiss förslag om utlysning av tre rikstäckande tillstånd för kommersiell radio i s.k. DAB-block 2, som skall sända vid sidan av den kommersiella radion på FM-bandet.

fredag 10 maj 2013

Indien: 839 nya radiostationer på FM

Regeringen har gett klartecken för 839 nya lokala radiostationer som skall komma i etern på FM redan under detta år. Detta är den tredje fasen i en auktionsprocess som skall utöka antalet städer som har lokala kommersiella stationer från 86 till 294. Alla städer har mer än 100.000 invånare.

måndag 6 maj 2013

Sveriges Radio behöver 1,3 miljarder för övergång till DAB+

Finansiering bygger på rationaliseringar och lån
I november 2012 långt innan remissomgången på public serviceutredningen var avslutat i februari i år presenterade Sveriges Radio för kulturdepartementet en finansierings- och genomförandeplan. SR:s ledning har nu gett kulturdepartementet en komplettering av budgetunderlaget “Alternativa finansieringsmodeller för digitaliseringen av marknätet för Sveriges Radio”.  

onsdag 1 maj 2013

Första digitala sändningen på FM-bandet i Norden [uppdaterad]

Första DRM-signalen prövas in på
94,0 MHz (klicka för större bild)
Radio Metro: Fordelen med DRM+ er soleklar
Förberedelserna är nu igång med första testsändningen med den digitala sändningstekniken DRM+ på en FM-frekvens i Norge. Det är den kommersiella lokala radiostationen Radio Metro, som med statligt bidrag, skall sända nu i maj i Trondheim på 94,0 MHz. Norska Post- och telestyrelsen har visat stort intresse för projektet.