måndag 29 september 2014

Förslag: Låt TV ta över DAB-frekvenser

Ny mediepolitik bör klara teknikskiften 
Under den kommande mandatperioden måste en rad svåra mediepolitiska frågor hanteras, skriver Erik Kristow i SvD. Problemen orsakas i grunden av att gränserna mellan de olika medieslagen alltmer suddas ut. Internet gör att tv, radio och dagspress konvergerar (aktörerna möts på nätet). Alla konkurrerar om samma tittare, lyssnare och läsare – och tävlar om annonsörerna. De politiska regelverken är byggda med utgångspunkt från den tekniska distributionen och har visat sig svåra att anpassa för en ny tid. Kristow föreslår bl.a. att marksänd tv, som kommer att få lämna 700 MHz-bandet, får frekvensutrymmet som idag används för DAB-radio. FM-bandet kan omplaneras.
Under den kommande mandatperioden måste en rad svåra mediepolitiska frågor hanteras skriver Erik Kristow tidigare politiskt sakkunnig för bl.a. medier hos kulturminister Lena Liljeroth-Adelsohn. De kräver eftertanke och konsekvensanalyser samt harmonisering med grannländer och övriga Europa. Kristow räknar bl.a. upp reklamskatten, presstödet och radio- och tv-avgiften, men även frekvensfrågorna för marksänd radio och tv. 

• I tv-frågan ryms hur det digitala mark-tv-nätet ska hanteras då nuvarande tillstånd för alla tv-bolag löper ut 2020. År 2017 är det tänkt att det s.k. 700-bandet, cirka en fjärdedel av det frekvensutrymme tv idag använder, ska övergå till mobilt bredband. Frekvensdiskussionerna i den region Europa tillhör handlar om att göra det möjligt att använda hela UHF-bandet för mobilt bredband.

• Att ersätta den vanliga FM-radion med digital radio (DAB+) är en långdragen process som pågått sedan 1990-talet. Mycket litet talar för att alla dagens FM-lyssnare följer med till DAB. Försäljningen av DAB-mottagare är försumbar, privatradion har lönsamhetsproblem på grund av höga koncessionsavgifter och människor har vant sig vid att lyssna på radio via nätet. En radikal lösning vore att använda DAB-frekvenserna för ytterligare tv-kanaler och i stället omplanera FM-bandet för att få plats med ett antal rikssända kommersiella kanaler.

När alla medieslag blandas på internet och då svenska bolag blandas med internationella, vilken roll ska då presstöd, radio och tv i allmänhetens tjänst, tillståndsgivning för kommersiella kanaler och statligt ägda operatörer som Teracom och Boxer ha frågar sig Erik Kristow bland annat.


Läs även
Televisionen lämnar 700 mHz-bandet i Sverige
Flytta marksänd television till lägre frekvensband