lördag 30 november 2013

Beslut om nedsläckning av FM skjuts upp

Regeringen kommer inte att "knuffas in" i ett beslut om tidpunkt
Ed Vaizey
I en underhusdebatt i brittiska parlamentet i torsdags aviserade kultur- och kommunikationsminister Ed Vaizey att han inte kommer att meddela en tidpunkt för en "switch-over" - d.v.s. släckning av FM-nätet - 16 december, som många väntat. Detta efter att parlamentariker från såväl Tories som Labour varnat för att mindre radiostationer kan komma att utplånas om större stationer överger FM och endast sänder DAB.
Vaizey säger att han inte kommer att "be pushed into a switchover date".  

onsdag 27 november 2013

Framtidens radio och tv: Mobila bredband och Wi-Fi viktigast efter FM

Gratis wifi förstärker den digitala plattformen för radio och tv över hela världen
Vid sidan av mobila bredband via 3G/4G kan nu en miljard människor koppla upp sig på Internet via öppna trådlösa nätverk som är gratis för användarna. Detta gör bl.a. mottagning av radio och tv via appar enkel för mobil/ smartphone-användare över hela världen. Största wi-fi- tillväxten kommer att ske i Asien-Stillahavsregionen.

måndag 25 november 2013

Studentradio sänder digitalt och lämnar etern

Radio AF blir helt digital  – satsar helt på nätet
Radio AF i Lund, Sveriges största studentradio, lämnar sin närradiofrekvens 99,1 MHz hösten 2014 för att helt fokusera på webbradio och lättillgängliga poddar av de sända programmen.

söndag 24 november 2013

Tv-bransch i strid mot telekom om 700 MHz-bandet

Låt televisionen ta över DAB-radions frekvensområde
Telekomindustrin lobbar just nu hårt för att få ta över 700 MHz-bandet som Myndigheten för radio och tv har föreslagit ska vikas för tv. För några veckor sedan uppvaktade Telia, Tre, LRF och Hela Sverige ska leva regeringen med en rapport. 
Nu har vd:arna för SVT, TV4-Gruppen, SBS Discovery och sex andra kommersiella bolag svarat med en skrivelse till kulturdepartementet. Dock saknas här MTG-koncernen, som är moderföretag till Viasat med bl.a. TV3. Dess tv-program liksom alla andra bolags distribueras redan idag i stor omfattning även via fast och mobilt bredband.

lördag 23 november 2013

DRM+ ersätter bäst FM för lokal brittisk radio

En intensiv debatt förs i Storbritannien inför ett ev. kommande besked från regeringen om ett årtal för att stänga FM-nätet. DRM-konsortiets ordförande har i en debattartikel nu fört fram DRM+ som det rimliga alternativet till DAB för mindre kommersiella radiostationer. Samtidigt utdöms  i en rapport lokal DAB, som mediemyndigheten Ofcoms tidigare gjort ett försök med. 

torsdag 21 november 2013

DAB-mottagare i Norge låser sig

Flera lyssnare klagar över att nya DAB-mottagare låser sig efter regionala sändningarna avslutats, men det är inte NRK:s fel enligt företagets chef för radiodistribution, Petter Hox. Orsaken till att mottagarna låser sig kan vara att de inte "hänger med i svängarna". Apparatene tåler ikke de endringene vi gjør til visse tider av døgnet, og da blir det stille, förklarar Hox, som uppmanar lyssnare att byta ut krånglande apparater där de köpt dessa. 

söndag 17 november 2013

DAB fungerar inte för lokal radio

Försök med småskalig DAB gav inget för närradion
På WorldDMB:s årskonferens i Amsterdam presenterade brittiska mediemyndigheten Ofcom vid sessionen "Small scale solution for local broadcasters" ett försök med lågeffekts-DAB+ i Brighton som avslutades i januari 2013.

Försöket marknadsförs som en lösning för mindre lokala radiostationer (som community radio) inför regeringens förväntade beslut i december om ett årtal för FM "switch-off". Men det framkom att DAB med sitt multiplexsystem inte går att använda för mindre lokala radiostationer utan fortsätter vara en exklusiv lösning för nationella och regionala public servicekanaler och större kommersiella nätverk.

lördag 16 november 2013

Neutralt EBU lovar att stödja DAB-lobbyn

Övergång från FM går för långsamt
WorldDMB - lobbyorganisationen för digitalradiosystemet DAB - har haft sitt årsmöte och konferens i Amsterdam 6 november. En viss nervositet kunde skönjas ifråga om det som kallas "switch-over" d.v.s. övergången till digitalradio i Europa, som anses gå för sakta. Många DAB-förespråkare vill nu forcera en s.k. switch-off av FM-radion och EBU tänker hjälpa till.

fredag 15 november 2013

Digitalradiobeslut först om ett år

Riksdagens kulturutskott går på regeringens linje och avvaktar utredning
Tre partier (s, mp och sd) har tidigare i höst motionerat om digitalradion i anslutning till public servicepropositionen. Utskottet konstaterar dock att regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska fungera som branschsamordnare och arbeta för en övergång till digital ljudradio. Denne ska utarbeta ett förslag till plan för en övergång från marksänd analog ljudradio till marksänd digital ljudradio. Utskottet anser att det nu påbörjade arbetet bör avvaktas och förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen. Alla motioner har därmed avstyrkts av utskottet. Utredningsuppdraget redovisas senast 30 november 2014.

onsdag 13 november 2013

Dagens DAB+ har sämre ljudkvalitet än FM

Digitalradio kräver hög datahastighet enligt svensk forskning
Digitalradio med systemet DAB+, måste ges utrymme att sända med hög datahastighet minst 192 kB/s, annars finns risk för sämre ljudkvalitet. Det är en av slutsatserna från ett forskningsprojekt där Luleå tekniska universitet (LTU) samarbetat med Sveriges Radio. Resultatet publiceras i senaste numret av “Journal of the Audio Engineering Society” och har redan fått internationell uppmärksamhet.  En företagsgrupp har bifogat den tio-sidiga artikeln med en remiss till det brittiska kulturdepartementet, som om en månad skall ta ställning till ett årtal för en s.k. switch-off datum för FM.

tisdag 12 november 2013

Kommersiell radio i uppror mot digital övergång

Övergång till DAB ifrågasätts i Storbritannien
Sex veckor innan regeringen planeras bekräfta en "digital switchover" (d.v.s.nedsläckning av FM) kommer en kraftfull samlad protest från den kommersiella radiobranschen. Ett konsortium, som representerar 13 kommersiella radiobolag med tillsammans 80 radiostationer, som har 6 miljoner lyssnare veckovis, har utfärdat ett gemensamt uttalande.
Gruppen menar att en övergång innebär en allvarligt risk för att lyssnarna kommer att förlora tillgången till radio eftersom de flesta endast har tillgång till analoga mottagare (FM). Det beräknas finnas 100 miljoner sådana i brittiska hem.

Fortsatt ras för svensk reklamradio

I oktober förmedlade mediebyråerna radioreklam för 30,4 miljoner kronor. Det är 23,7 procent mindre än under motsvarande månad förra året enligt Mediebyråbarometern.
För hela året är nedgången för den förmedlade radioreklamen 15,3 % till 254,7 miljoner kronor. 
Lyssnarsiffrorna är också svaga. Under vecka 44 hade reklamradion (SBS och MTG) totalt 36,5 % av lyssnandet. Enbart Sveriges Radio största kanal P4 hade 43,9 procent.

måndag 11 november 2013

Hela världen älskar smartphones

Explosiv utveckling även för mobilt bredband
90 procent av världens befolkning kommer att ha tillgång till 3G-täckning år 2019 och 65 procent kommer att ha tillgång till 4G, förutspås i Ericsson Mobility Report.  Mobila bredbandsabonnemang når 2 miljarder vid årets slut.

Det är den ökande användningen av smartphones som driver på utbyggnaden av näten. I dag är cirka var fjärde telefon en smartphone, men 55 procent av de sålda telefonerna är smartphones, enligt det svenska telekombolaget Ericsson.

söndag 10 november 2013

DAB-satsningen i Norge får hård kritik

DAB kan bli en ekonomiskt börda för public service
Efter ett lugn i något år, ser bråk om DAB-satsningen återkomma. Detta trots att Stortinget för några år sedan beslutade om att FM-nätet släcks 2017 om fem krav är uppfyllda ( se faktar nedan ). Endast Fremskrittspartiet röstade emot. Men med en ny regering plats har de tidigare DAB motståndarna återupplivat den tidigare diskussionen om valet av en ny digital radioteknik och en stängning av FM.

Det hettar till extra mycket eftersom den nya regeringen med Höyre och Framstegspartiet inte höjde tv-avgiften till den nivå som NRK önskade. Public serviceföretaget räknar nu med rationaliseringar och nedskärningar. MInst 150 väntas få gå. Detta kommer i ett känsligt läge då NRK har stora ekonomiska åtaganden bl.a. DAB-satsningen.

tisdag 5 november 2013

Mobiloperatörer vill ha tv-frekvenserna

Återflytt av tv till lägre band får konsekvenser för DAB-radio 
Mobiloperatörerna måste få tillgång till frekvenser, reserverade för marksänd tv. Annars kan utbyggnadstakten av mobil kommunikation sinkas. Det anser svenska mobiloperatörer som höjer rösten inför ett stundande regeringsbeslut i frågan. Detta är dock ett europeisk problem och kommer även att beröra DAB-radion som idag sänder på gamla tv-bandet 200 MHz.

700­ MHz-bandet är fram till 2015 är reserverade för sändningar av marksänd tv. Regeringen väntas inom kort att ta beslut om dessa reserverade sändningar ska få fortsätta även efter 2015, fram till 2020. Därför höjer nu mobiloperatörer, tillsammans med organisationen Hela Sverige ska leva, sina röster.  

söndag 3 november 2013

Nedläggningen av Radio 1: Inget samband med utebliven digitalisering

Radio-vd skyller på politiker
Sveriges enda kommersiella pratradiokanal - Radio 1 i Stockholm - läggs ner vid årsskiftet. Kanalen har profilerat sig genom namnkunniga programledare som Robert Aschberg, men "vi har inte råd att driva kanalen längre", säger Christer Modig som är vd för MTG Radio.

Vi lägger ner Radio 1 för att vi måste. Det är framför allt de ekonomiska förlusterna för Radio 1 som tvingar oss till det här, säger Modig. 

lördag 2 november 2013

15 nya kommersiella FM-stationer i Finland

Kommunikationsministeriet har gett 15 helt nya tillstånd för lokal reklamradio, som gäller t.o.m. 2019. Totalt hade 20 ansökningar skickats in till ministeriet Bland vinnarna finns både etablerade radiobolag och nya ägare på radiomarknaden. - Samtliga tillstånd rör FM-radio. Finland har den starkaste för radioreklam i Norden och har sedan ett par år definitivt valt bort DAB.