fredag 29 mars 2013

DAB-radio: För dyrt och för sent

Experter varnar för investeringar i ett digitalradionät
Regeringen skall snart fatta beslut om en utbyggnad av digitalradio till en kostnad av minst 350 miljoner kr för Sveriges Radio och mycket mer än så för radiolyssnarna. Men nu varnar experterna för att systemet är omodernt redan innan det börjar byggas. Det är för sent att satsa på DAB. Det är en gammal teknik som användarmönstret håller på att springa ifrån, säger Martin Sebelius vd på Greenwich Consulting i Stockholm.

fredag 15 mars 2013

EU satsar 63, miljarder kr på 5G

1000 gånger snabbare Internet får betydelse även för distributionen av radio och tv
EU-kommissionen satsar 700 miljoner euro, vilket motsvarar 6,3 miljarder kronor, under åren 2014-2020. Lika mycket kommer att satsas från näringslivets sida för att projekten ska genomföras. Dessutom räknar EU-kommissionen med att telekombranschen kommer att lägga ytterligare 5-10 gånger mer pengar för att driva 6g-utvecklingen framåt.

måndag 11 mars 2013

Måste svensk radio bli digital?

Nu är det dags att fatta beslut. Det konstaterade vd:arna för Sveriges tre största radiobolag inför ett möte i med s-ledamöter i riksdagen 6 mars. Vi agerar gemensamt i en fråga som är avgörande för framtidens radio, skriver Cilla Benkö, Staffan Rosell och Christer Modig i ett inlägg på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Man skriver bl.a. att ”Övergången i Europa är i full gång. Sverige riskerar att hamna på efterkälken”.

Artikeln, som ger en helt felaktig bild av de tekniska och internationella förutsättningarna för digital radio, får idag sin replik på Brännpunkt. Bl.a. avvisas helt påståenden om att det finns länder som ”beslutat stänga FM” och att DAB+ är den teknik som ”valts i Europa”.

Läs inlägget i Svenska Dagbladet Svensk radio måste bli digital och
repliken DAB-systemet är ett hot mot svensk radio

söndag 10 mars 2013

Fiasko för lokal DAB-radio i Norge

Lobbyorganisation har nu 28 av 37 lokala multiplexer
Trondheim, landets tredje största stad, står nu utan lokala kommersiella radiostationer. Nu sänder bara s.k. nischkanaler (närradio) på FM i staden. Inget intresse norröver från de tre s.k. kvalificerade budgivarna vid auktionen 7 mars av DAB-multiplexer för lokala sändningar. Det fanns inga lokala intressenter bland de som fick koncession. SBS Radio Norge AS fick Akerhus fylke och A-Media A/S Ryfylke medan lobbyorganisationen Digitalradio Norge fick fyra koncessioner bl.a. Oslo. och nu har kontroll över nästan samtliga lokala multiplexer i Norge.