söndag 16 november 2014

Mer reklamradio på FM i Finland

Ny frekvensplan ger ökat utrymme på FM-bandet
I juli blev det utrymme för ett antal nya radiofrekvenser i Finland, efter en uppdatering av frekvensplanen. Kommunikationsministeriet har gett nya tillstånd till reklamradio på FM i sju områden och till utvidgade sändningar i två områden.

SBS Discovery Radio har fått tillstånd i Kotka-Villmanstrand och Lahtis, medan NRJ kan utvidga i Vasa. Spin Media, som redan sänder hip-hop-stationen Spin FM i Helsingors, har tilldelats tillstånd i Åbo och Björneborg-Kankaanpää. I Jyväskylä har Mediatakojat fått det nya tillståndet, medan Kevyt Kanava fått det i Kajana. Finest Radio, som är en ny aktör, får sända i Borgå. Järviradio utvidgar sina sändningar i Kuopio enligt Radionytt.

Tillstånden gäller till slutet av 2019. Finland har inga planer på digital marksänd radio och skrotade 2007 idén om att använda VHF Band III för att sända DAB. Finland har f.n. den mest lönsamma kommersiella radion i Norden.

Läs även