onsdag 26 november 2014

DAB-tvivlande radiobransch i danska Folketinget idag

Är DAB en förnuftig investering för radiostationer, rättighetshavare, konsumenter?
Danmark har i 20 år utvecklat och drivit DAB-nät i först hand för Danmark Radio och arbetet med en övergång till den modernare versionen har påbörjats. Men nu sprider sig oron om att man är på fel väg och tvivlande radiobolag och rättighetsorganisationer har nu uppvaktat kulturutskottet i Folketinget. 

Efter sin tidigare skrivelse till Folketinget i oktober mötte kulturutskottet 25 november kommersiella radiobolagen SBS/Discovery och Radio 24syv samt organisationerna för musikrättigheter Gramex och Koda.  

Dessa betydelsefulla aktörer på den danska reklamradiomarknaden önskar ett omtänkande ifråga om körplanen för DAB i Danmark. Man frågar sig om DAB fortsat er en fornuftig samfundsmæssig investering – for radiostationerne, rettighedshaverne og sidst men ikke mindst forbrugerne.  Det är främst utvecklingen på Internet, som man tagit intryck av.  

I skrivelsen uppges att bl.a. Teracom Danmark (dotterbolag till svenska Teracom) föreslår att kravet på släckning av FM frångås och att övergång till DAB blir frivillig och på marknadens villkor.

"Det är som att försöka lansera häst-och-vagn när man kan få en Teslabil"
Inför mötet med kulturutvalget tycker John Kristensen i Gramex till om DAB i dagens Berlinske : Da man slukkede for analogt TV, gav det en gevinst for alle med flere kanaler og bedre kvalitet. Det får man ikke med DAB. I ti år har man kunnet købe DAB-radioer, men det gør folk ikke. Folk lytter til musik og radio på smartphones og mobilt udstyr. De nye radiobrugere på 15-35 år går ikke i Fona og køber en DAB-radio. Millioner har valgt at høre musik på andet end den DAB-radio, som de har kunnet købe i lang tid. Når DAB-radioen tilmed er dårligere teknologi til højere pris, er det som at forsøge at lancere hestevogne, når man kan få en Tesla-bil

Utspelen i Danmark är särskilt aktuella för svensk del med tanke på att den s.k. digitalradiosamordnaren lägger sitt förslag om en körplan för övergång från FM till DAB+ måndag 1 december. Utredarens ska dock enligt sina direktiv inte utreda valet av teknik för marksänd digital radio. Något eventuellt politisk beslut om DAB-radio förväntas dock inte förrän Riksrevisionen är färdig med sin granskning i mars 2015.

Enligt Kulturstyrelsens rapport 2014 har danska DAB-radion från 2009 ökat från en 5,5 procent andel av radiolyssnandet till 11,1 % år 2013.  FM dominerar fortfarande även om en minskning skett från 71,7 till 64,1 %. Internet och kabel har en tiondel av det nationella radiolyssnandet.

Läs även