tisdag 5 augusti 2014

Första heltäckande rundradiosändningarna via mobilt bredband

Mobiloperatörer kan nu utmana sändningsmonopol i flera länder
Det första provsändningarna med LTE Broadcasting teknik på UHF-bandet 700 MHz med vidsträckt räckvidd startade i München i juli meddelar Nokia Networks. Detta innebär att man sänder radio och tv multicast d.v.s. från en sändare till flera mottagare istället istället för via Internet från en sändare till en mottagare. Tack vare denna teknik kan tittarna se på tv eller lyssna på radio via sina smartphones och läsplattor utan att mobilabonnemangen belastas med kostnader för datatrafik.


Provsändningarna görs i samarbete med bl.a. forskningsinstitutet för rundradioteknik, som drivs av public servicebolagen i Tyskland, Österrike och Schweiz.

700 MHz-bandet har hittills varit förbehållet tv-bolagen, men detta band kommer att övergå 2017-2019 till istället användning av mobilt bredband. Beslut om detta har redan fattats i Finland och Sverige. En rekommendation om denna riktning väntas pckså presenteras av Europakommissionen i september 2014.

Broadcast LTE kan även användas i andra frekvensområden exempelvis 450 MHz som har fördelen att ha den bästa räckvidden av alla band för mobilt bredband. Om den nya tekniken etableras innebär detta att bolag som tidigare haft de facto monopol på eterdistribution av radio och tv nu kan få konkurrens av många mobiloperatörer. I Sverige handlar det om Teracom contra Telia, Tele2, Telenor, 3 och Net1.

Läs även: