måndag 2 december 2019

Lobbykupp ger ohållbart krav på DAB i nya bilar i Sverige

Påtvingat DAB vid sidan av FM och mobilt bredband försämrar beredskapsnivån.
DAB-lobbyn har i Europaparlamentet med stöd av EBU-kontoret i Bryssel lyckats kuppa in en bestämmelse om digital bilradio i EU-direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation.  Nu tvingas den svenska regeringen att föra in detta i svensk lagstiftning.  Bestämmelsen innebär att bilradiomottagare i nya personbilar bör kunna ta emot och återge radiotjänster som tillhandahålls via digital markbunden radiosändning.

Svenska radiobolagen vill ha krav på FM i bilar

Mervärde: ett strategiskt utspel för att rädda DAB-radio
Som nämnt i tidigare notis här ska alla nya personbilar i EU vara utrustade för mottagning av ”marksänd digitalradio” från 21 december 2021. I Sverige tvingas regeringen nu införa regeln i fordonsförordningen. De tre stora svenska radiobolagen Bauer, NENT och SR vill nu att kravet även ska gälla FM-mottagare. Men saker och ting är inte alltid som de ser ut...

söndag 1 december 2019

Österrike testar radio och tv med 5G Broadcast

Framtidens marksända digitalradio kommer nu via Internet, inte DAB.
Den österrikiska sändarnätoperatören ORS avser att genomföra tester med tv- och radiokanaler i 5G Broadcast-läge i Wien. Mediemyndigheten KommAustria har godkännt ett projekt som  ska genomföras via de två stora sändarplatserna i Wien vid Kahlenberg (bild) och Liesing. Myndigheten kommer att tilldela en kanal i 700MHz-bandet 1 december 2019 - 30 juni 2020 för provsändningarna.

EBU försöker stoppa marksänd radio via 5G

Analys: DAB-projektet är hotat av ny global lyssningsplattform
Public servicebolagens intresseorganisation EBU menar att 5G blir bra för television, men inte för radio. 5G-Broadcast kommer inte att utvecklas (vidare) för radio påstår Antonio Arcidiacono, chef för teknik och innovation vid European Broadcasting Union (EBU), vid en paneldiskussion under Medientage i München, Tyskland. Enligt EBU är orsaken också att man inte vill äventyra införandet av DAB+ i Europa genom att avleda för mycket uppmärksamhet för att diskutera en ny standard. 

Med 5G blir smartphones den digitala plattformen för radio och tv

Världen står inför systemskifte, men hänger politikerna med?
Redan idag konsumeras en stor del av världens radio- och tv-utbud via mobilt 3/4G och fast bredband. I Sverige uppskattas redan mellan en tredjedel och hälften av allt utbud på SVT och SR komma denna väg. Endast 17% av hushållen ser tv via marksänd television (DVB-T). 5G ses som det definitiva genombrottet samtidigt som antalet smartphones i världen närmar sig 3 miljarder. Enligt Ericsson Mobility Report 2019 förväntas det globala antalet 5G-abonnemang nå 2,6 miljarder inom de kommande sex åren.