söndag 27 september 2015

DAB-radio utan stöd på centerstämman

Krav på en genomarbetat analys och en samhällsekonomisk försvarbar teknik.
Vid centerpartiets riksstämma i Falun hade två motioner lagts fram om att partiet ska vara emot en fortsatt satsning på DAB i Sverige och verka för att FM-nätet ska finnas kvar. Stämman gick dock på partistyrelsens mer avvaktande yttrande som bl.a. konstaterar att regeringen nu beslutat att inte gå över till digitalradio. Det finns stora oklarheter. Centern ställer också krav ifråga samhällsekonomi och bättre analys inför ett ev. byte från FM till DAB+. 

torsdag 24 september 2015

Bilbranschen i Norge: Tung kritik mot planerad FM-nedsläckning

Oppland Arbeiderblad
Större delen av bilparken saknar ännu DAB-radio. Missnöje och kundklagomål.
Bilbranschen uttrycker återigen stark skepsis mot den planerade nedläggningen av FM-radion 2017. Anledningen är att få norska bilar har DAB-radio, svåra lösningar för eftermontering och inte minst att många nyttofordon inte kan få DAB, som skåpbilar, lastbilar och bussar. Detta framkom när Tore Lillemork från norska Bilimportørenes Landsforening (BIL) redovisade situationen på ett DAB-möte organiserat av Medietilsynet. 

onsdag 23 september 2015

Kommersiell radio vill vänta med DAB-start

Oklar framtid gör att radiobolagen begär uppskov i nio månader.
Bolagen, som har fått tillstånd att sända DAB-radio i Sverige, begär i en gemensam skrivelse till Myndigheten för radio och TV begär ett uppskov med motiveringen att det behövs ”ökad klarhet om de framtida villkoren för en eventuell samlad övergång till digitala sändningar”. Bolagen begär uppskov och vill dessutom att tidsplanen för utbyggnaden görs om. Sändningarna skulle ha varit igång 1 oktober i år enligt nuvarande tillståndsvillkor.

Public radio-lyssnare i USA lyssnar analogt i etern och digitalt on-line

Internet får ökad betydelse medan marksänd digitalradio är marginell.
I en enkät till 19.730 public radio-lyssnare har Jacbobs Media kommit fram till att ungefär en femtedel nu lyssnar via digitala plattformar, men det handlar då mest on-line och mycket begränsat via marksänd HD Radio.  Det visar sig också att 44 % lyssnar på NPR på AM/FM i bilen. När det gäller önskemål inför nästa bilköp kommande år är AM/FM radio den viktigaste ljudplattformen (89 %). Högt på listan finns också AUX-uttag för smartphone och iPod liksom Bluetooth. HD Radio ligger långt nere på listan (12 %).

Kan strömmande musik knäcka kommersiell radio?

Spotify vill åt reklamradions annonspengar i Sverige
Sedan starten 2008 har Spotify samlat ihop över 75 miljoner gratislyssnare världen över. Men att tjäna pengar på gratislyssnare är svårt, 2013 kom bara en tiondel av bolagets intäkter från annonser, enligt Spotifys årsredovisning, trots att tjänsten har många gånger fler gratislyssnare än betalande prenumeranter. Bolaget drar nu igång en offensiv för att övertyga reklamköpare om att satsa pengar i Spotify istället för hos den traditionella reklamradion.

fredag 18 september 2015

Kulturministern och Miljöpartiet får skulden för DAB-stoppet

Radiocheferna ignorerar att beslutet bygger på remissopinionen och expertis
Vid Radiodagen 17/9 gick den traditionella radiochefsdebatten av stapeln. En stor del av de 45 minuterna ägnades åt att diskutera det för "radiobranschen" negativa regeringsbeslutet att inte gå vidare med förslaget att ersätta FM med DAB+. -  Cilla Benkö vd SR upprepade sitt mantra sedan flera år att Sverige måste ha DAB+ för att "behålla sina ledande position som radionation i Europa" liksom att DAB+ "ger oss möjlighet att med den marksända nätet komma in i den digitala världen". Staffan Rosell vd Bauer (tidigare SBS) och Christer Modig vd MTG Radio menar att kommersiella radion (d.v.s. dessa två bolag) behöver fler kanaler och det inte finns utrymme i dagens FM-nät. "Det är fullt" påstod Modig. 

torsdag 17 september 2015

Norsk DAB-satsning hotas av europarättsliga regler

Lokalradioförbundet kan att ta frågan vidare till EFTA
Den planerade stängningen av FM-nätet 2017 möter flera rättsliga problem inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som Norge är knutet till, även som icke EU-medlem. Detta menar Norska lokalradioförbundet och dess ordförande Svein Larsen efter en slutsats från advokatfirman ALT som på uppdrag av förbundet bedömt om FM-släckningen och införandet av DAB i Norge är i överensstämmelse med EES-reglerna. Man har också synat regeringens DAB-beslut närmare i sömmarna.

Därmed sätter DAB-motståndaren och Radio Metro-chefen tonen för debatten med radiocheferna på dagens konferens Radiodagar.  Det kan virke som Kulturdepartementet ikke har vurdert disse forholdene i tilstrekkelig grad, säger Svein Larsen.

Minskat antal radiolyssnare med DAB+

Ökat tvivel om FM-släckningen 2017 i Norge
Radioens plass i folks liv og usikkerheten knyttet til lytting i bil vil gi færre radiolyttere når FM-båndet slukkes, skriver Knut Kristian Hauger chefredaktör för Kampanje (norsk motsvarighet till svenska Resumé). Att övergången till digital-tv lyckades betyder knappast att detsamma sker när FM-radion släcks. 

onsdag 16 september 2015

Regeringen besvarar Riksrevisionsrapport om DAB-radio

Tidigare regeringar har skött digitalradiofrågan bristfälligt
14 oktober överlämnas till Riksdagen regeringens yttrande angående Riksrevisionens rapport i april. Här måste kulturdepartementet kunna redovisa hur DAB-frågan har behandlats i regeringskansliet och i berörda myndigheter under alla år. Det är således myndighetsutövningen under främst tidigare regeringar, såväl borgerliga som socialdemokratiska, som kritiseras. Det enda beslut i frågan nuvarande regering har tagit sedan sitt tillträde för ett år sedan var att skicka ut utredningsförslaget på remiss.

Holländsk radiodistributör: För tidigt med DAB+

Liten konsumentefterfrågan 
Broadcast Partners är en ledande distributör av radio och tv i Holland (motsvarar Teracom i Sverige).  Dess vd Robert-Jan van der Hoeven är tveksam till framtiden för DAB+ trots att nätet nu är fullt utbyggt. We think that DAB+ maybe has a chance in the future but we do not know for sure, said Mr. van der Hoeven. The picture in Europe is very variable.  From the DAB lobbies, there is a very optimistic image. They could be right. The consumer has, so far, not discovered the benefits DAB+ so you are having a replacement market. - - DAB-lyssningen i Holland är mindre än 5 % på veckobasis.

tisdag 15 september 2015

Indien sänder nu digitalt på mellanvåg

Public serviceradion börjar sända DRM.
Jawhar Sircar, vd för publiceservicekoncernen Prasar Bharati, har nu invigt den nya 200 KW mellanvågssändaren med DRM-tekniken för All India Radio Kolkata i Aamtala på 657 kHz.  AIR har tidigare installerat 20 DRM-klara mellanvågssändare, men detta är den första som från start sänder både analogt och digitalt. Sändaren täcker hela södra Bengalen och närliggande regioner samt delar av Bangladesh. Hela Indien kommer i framtiden nås via DRM på mellanvåg.

FM-radio i Apple Watch analyserad

Chip ännu inte aktiverad
En analys av Apple Watch av ett amerikanskt forskningslaboratorium visar att det liksom i de flesta smartphones finns ett chip med kapacitet för Wifi, Bluetooth och FM.  En smartwatch med FM-radio kan använda bärarens kropp som antenn.

onsdag 9 september 2015

Vågar kommersiell radio satsa på DAB-radio på egen hand?

DAB-radio kan fortsätta, men nu helt på marknadens villkor
Regeringen satte i somras stopp för alla planer på att ersätta FM-nätet med DAB+.  Detta innebär dock inte att någon förhindras att starta DAB-sändningar vid sidan av FM. De tillstånd som reklamradion - till största delen SBS/Bauer och MTG - tidigare fått fortsätter gälla. Nu vill dock bolagen skjuta på den villkorade sändningsstarten 1 oktober.

fredag 4 september 2015

Kamp om UHF-bandet i Mellanöstern

Marksänd tv i Arabstaterna kan dela med sig av UHF-bandet
Mobiloperatörernas internationella organisation GSMA har publicerat en rapport som fastslår att marksänd digital-tv i Nordafrika och Mellersta Östern inte behöver exklusiv tillgång till UHF-bandet (470-694 MHz) och att en betydande del av bandet kan användas för mobilt bredband vilket ger socio-ekonomiska fördelar.  Enligt GSMA har tv-tittande via marksänd tv sjunkit till under 20 procent och fortsätter sjunka. Viktigaste plattformen för tv i Mellanöstern är satellit samtidigt som on-line tittandet på smartphones nu ökar .

Ryssland testar alternativ till DAB

DRM-sändningar i Band I
DRM+ tekniken används mestadels för digitala sändningar i Band II (FM-bandet), men nu testar den statliga Radio Mayak (Radio Fyr) i St Petersburg att sända med DRM+ på 67,46 MHz. Man har tidigare i år testat i 66-74 MHz-bandet i Moskva. Detta band användes tidigare för FM i Ryssland och Östeuropa.

Mobilt bredband når alla överallt

Nytt satellitsystem ger globalt mobilt bredbandsnät
Den tredje satelliten i Inmarsats globala bredbandsnät I-5 är nu uppe. Tillsammans med två tidigare uppsända täcker Global Xpress (GX)-nätet nu hela världen och når således även sjöfarten och till lands de minst befolkade områden på jordklotet. Satelliten arbetar i det s.k. Ka-bandet med nedladdningskapacitet 50 Mbps och uppladdningskapacitet på 5 Mbps. Det är 100 gånger snabbare än tidigare tidigare generationens satellitsystem. Systemet beräknas kunna tas i drift i slutet av året.

tisdag 1 september 2015

Öppning mot fri radio och musik i mobilen

Mobiloperatör i Sverige inför gratis musikströmning
Nu låter tele-­ och bredbandsoperatören Tre sina kunder lyssna på strömmad musik utan att det påverkar abonnemangets surfpott. Därmed följer Tre det som en del mobiloperatörer ( inkl Deutsche Telekom) tidigare infört i USA 2014. Även en del finska operatörer erbjuder nu obegränsad Internetaccess.