söndag 21 december 2014

DAB-radioband övertas av mobilt bredband

Slutet för L-bandet för rundradio aviseras i Norge och Sverige
Frekvensbandet 1452-1492 MHz skall nu användas för mobilt bredband och öka kapaciteten för nedladdning meddelar norska Post- och telestyrelsen (PT). Det s.k. L-bandet, som har internationellt reserverats för marksänd digitalradio med systemet DAB (T-DAB) sedan 1995, har dock aldrig kommit i bruk för reguljära sändningar någonstans.

Tilldelningen av frekvenser bör vänta till efter radiokonferensen (WRC-15) i november 2015 menar PT. Där kommer man att fastställa koordineringsproceduren för grannlandsanpassning. Ett problem kan vara att Ryssland fortsätter att nyttja frekvensbandet för aeronautisk telemetri.

Även svenska Post- och telestyrelsen (PTS) uppdaterar sin inriktningsplan för det radiospektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren. Bland de frekvensband som är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under perioden 2016-2018 finns även detta s.k. L-bandet.

Bland aktuella band återfinns t.ex. 700 MHz bandet (694-790 MHz). Dessutom har PTS i en förstudie övervägt den framtida användningen av 450 MHz bandet, vilket nu leder till en nytilldelning under perioden. 

PTS spektrumstrategi syftar till att maximera samhällnyttan av radiospektrum över tid, och ska bidra till att radiospektrum räcker till samhällets behov, idag och i framtiden. Konsumenternas efterfrågan ökar, de vill använda allt fler radiotjänster och de vill ha mobil tillgång till dem. Därför behövs mer it-infrastruktur med hög kapacitet i Sverige, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi menar PTS.

Läs mer på webbplatsen för

Post- og teletilsynet (Norge)
Post och telestyrelsen (Sverige)

Idag använder man för DAB-radio enbart 216-235 MHz det lägre frekvensområdet i VHF-band III som delas med marksänd television (DVB-T). Det har förslagits att utrymmet senare kan tas över av marksänd television när högre frekvensband tas över, som senast 700 MHz, tas över av mobilt bredband. Detta har redan skett i Finland som redan 2009 tog beslutet att använda VHF-band III till enbart television.