torsdag 18 december 2014

Digitalradio: Nu tvekar även Danmarks Radio

Inte bråttom med att rulla ut DAB+
Danmarks Radio uttalar nu för första gången tveksamhet inför den långsiktiga utvecklingsplanen för DAB-radio som togs beslut om våren 2014. Djupare analyser behövs och flera beslut bör skjutas upp menar DR.Därmed är DR på samma linje som andra intressenter som SBS Discovery, public servicekanalen Radio24syv och rättighetsorganisationerna. DR vill också ha några djupare analyser av framtidens medievanor och teknik innan man tar steget vidare mot 2019.
Vi mener, at markedsundersøgelsen skal fremrykkes, så den gennemføres primo 2015. Det vil give et faktuelt grundlag at stå på, inden man går videre, säger DR:s radiochef Tor Arnbjørn till MediaWatch.

När nu DR drar lätt i handbromsen hänger det samman med att det kommer att krävas betydande extra investeringar i anslutning till ökad driftsäkerhet och effektivitet i DAB-nätet den dag FM-nätet släcks.

Läs mer om den danska DAB-våndan:
Public serviceradio avärdar DAB+