onsdag 29 april 2015

Mörkare framtid för DAB-radio i Danmark

Planerad nedsläckning av FM 2019 skjuts upp av politikerna. 
Politikerna har tagit intryck av radiobranschens hårda motstånd mot en förtida nedsläckning av FM. Efter en överenskommelse mellan kulturminister Marianne Jelved och de mediepolitikernai folketinget. Tidigare plan var att lägga ned FM i slutet av 2019 om mer än 50 procent av "lyssnandet sker digitalt" 2018. Nu ska beslutet istället tas efter att 50-procentsmålet nås och då också bilradio inkluderas. En nedsläckning sker då två år efter beslutet tagits. Just nu är det digitala lyssnandet (vilket inkluderar Internet) ungefär 26 procent. Själva DAB-lyssnandet i Danmark beräknas ligga på 17 %. trots att man introducerade DAB redan 2002.  

tisdag 28 april 2015

Känd försvarare av FM-radio bereder DAB-förslaget i Stortinget

Sannolikt att en stängning av FM-radio i Norge inte blir av - på länge
Överraskande har Ib Thomson från Framstegspartiet (Frp) valts som ordförande för Stortingets beredning av meldingen (propositionen) om DAB-radio. Thomson, veteran i famijie- och kulturkommittén, är Stortingets mest uttalade motståndaren mot att stänga FM-radion. 
Regeringspartnern Frp har tidigare sagt att förslaget att stänga FM-nätet ska göras om. Därmed upplagt för en politisk uppgörelse liknande den brittiska i slutet på 2013, som innebar att BBC måste fortsätta med FM-sändningarna på obestämd tid, skrev Aftenposten i juli 2014.

måndag 27 april 2015

Motion till centerstämma: Stopp för DAB och ingen släckning av FM

"Gammal DAB-teknik är fel signal i ett modernt Sverige"
Tillsammans med John Kåberg från Stockholmscentern har Niels Paarup-Petersen i Malmö motionerat till Centerpartiets partistämma i september mot att släcka ner FM-nätet i Sverige till fördel för ett nytt DAB-nät. Att släcka ner FM-nätet och bygga upp ett nytt DAB-nät skulle innebära bortkastade miljarder på en föråldrat digital teknik som skulle ge sämre täckning än dagens FM-nät. 

fredag 24 april 2015

Ingen "nedsläckning av FM" i Norge

Lokalradioförbund agerar mot den falska information som sprids i Europa
Efter att felaktiga uppgifter har spritts över hela Europa om att Norge helt ska stänga FM 2017 har Norska Lokalradioförbundet sett sig tvingad att gå ut med hela sanningen om DAB och FM i Norge. 
I ett pressmeddelande på engelska påminner man om att nedsläckningen av FM enbart gäller NRK och de kommersiella bolagen samt lokalradio i fem storstäder. 200 lokala kommersiella stationer och närradio fortsätter på FM.

onsdag 22 april 2015

Google har gett sig in i DAB-debatten

DAB är lika dumt som WAP en gång var
Kulturministerns besked om att man vill släcka FM-nätet 2017 har inte satt någon punkt för DAB-debatten i Norge. Nu har också Google kastat sig in i diskussionen. Jeg personlig lytter ikke så mye på radio, men mange gjør det, og hvis FM-nettet slukkes tror jeg de vil få seg en stygg overraskelse. Jeg frykter at utrolig mange ikke vil lytte på radio lenger, säger företagets Norge-chef Jan Grønbech till Kampanje. 

måndag 20 april 2015

Rockradio i London överger DAB för enbart online

Kan vara början på slutet för linjära plattformar för en del kanaler
TeamRock Radio lämnar DAB-nätet i juni för att istället koncentrera sig helt på poddradio och strömmande radio. Stationen avslutar nu ett två års DAB-kontrakt med distributionsbolaget Arqiva. Stationen har redan idag sina flesta lyssnare utanför Storbritannien.

Miljöpartiet i Norge vill behålla FM-radion

DAB-majoriteten i Stortinget minskar
Inför kommande stortingsbeslut i vår om att stänga FM-radion och gå över till DAB 2017 har Mijøpartiet De Grønne nu tagit ställning mot detta. DAB er en gammel teknologi som allerede er utdatert, sa Nikki Schei, som är digital rådgivare och ordförarkandidat i Miljøpartiet De Grønne, på Lokalradioförbundets konferens i Oslo i fredags.

DAB-lobby har manipulerat norsk mediepolitik

Ny mätning visar att bara var femte norrman lyssnar på DAB-radio. 
Färska lyssnarsiffror från Statitisk sentralbyrå visar på betydligt lägre lyssnarandel för DAB-radio än den andel som tidigare presenterats av TNS-Gallup och som ligger till grund för regeringens beslut om att stänga FM-nätet 2017 för NRK och de större kommersiella kanalerna. Enligt SSB:s Mediebarometer lyssnade 64 procent på radio 2014 (en långsam nedgång från 1991 då lyssningen var 71 %). Men endast 19 procent lyssnade dagligen på DAB-radio och fem procent på Internet. 

lördag 18 april 2015

Norsk lokalradio på FM får ett friare liv efter 2017?

Minister utlovar avreglering för de 200 lokala radiostationer som inte sänder DAB 
Regeringen föreslår Stortinget att FM-nätet ska stängas för public service och de stora kommersiella bolagen 2017. Detta inkluderar 23 större kommersiella lokalradiostationer som sänder i de fyra största städerna som enbart får fortsätta sända med DAB+.  I övriga landet får lokala kommersiella stationer och närradio fortsätta att sända på FM - om man inte vill gå över till DAB-nätet. 

torsdag 16 april 2015

Norge enda land i världen som inför DAB-radio med tvång

Picture: Oppland Arbeiderblad
Miljoner utländska bilister i radioskugga varje år. FM blir kvar för lokalradio. Politisk strid väntas.
Norska kulturministern säger att villkoren för en en släckning av FM-nätet nu uppfyllts d.v.s. att hälften av befolkningen "lyssnar digitalt". Därmed vill regeringen släcka FM-nätet för NRK och de stora kommersiella aktörerna (SBS och MTG) 2017 regionvis samt för de kommersiella lokala stationerna i några storstäder. Lokalradio i övrigt (kommersiell och närradio) får fortsätta med FM i övriga landet. 

tisdag 14 april 2015

Riksrevisionen dömer ut övergång till DAB-radio

Granskningsrapport pekar på betydande risker. Rimligt att behålla FM-radion.
Den planerade övergången till digitalradio innebär ­betydande risker och är troligtvis inte samhällsekonomiskt lönsam. Det bästa är att ­behålla FM-nätet där alla lyssnare, oavsett ekonomiska resurser, kan fortsätta att lyssna på radio, skriver riksrevisor Margareta Åberg på DN Debatt idag. Med tanke på den kraftfulla kritiken mot DAB-utredningen i den nyligen avslutade remissomgången är det nu sannolikt att Riksrevisionens rapport innebär slutet på 20 års försök att införa DAB-radio i Sverige.

måndag 13 april 2015

FRA om DAB-förslag: Negativa konsekvenser för totalförsvaret

Även Försvarets Radioanstalt motsätter sig föreslagen digitalradioövergång
I den konsekvensanalys som presenteras av utredaren saknas en analys av hur totalförsvaret påverkas verksamhetsmässigt och ekonomiskt. FRA är av uppfattningen att förslaget om övergång till digitalljudradio i dess nuvarande form får långtgående negativa konsekvenser for totalförsvaret i Sverige. 

söndag 12 april 2015

Dansk informationskampanj om övergång till DAB+ ställs in

Osäkerheten om DAB-radions framtid fortsätter
Bakgrunden till den inställda kampanjen gentemot konsumenterna, som även skulle ha innefattat en släckning av FM-radio 2019, är att partierna bakom medieavtalet 2015-2018 inte ännu lyckats träffa ett tilläggsavtal om digitalradio. Därmed kan inte kampanjen genomföras på de villkor förutsatts i den planerade utlysningen av DAB+ kanaler. Därmed kan också de anbud på kampanjen som lagts av fem reklambyråer annuleras av Kulturstyrelsen.

torsdag 9 april 2015

Lokal radio och tv går samman i Sverige

Ny mediestruktur växer fram. Känd samhällsdebattör i ledningen
Jag vill stärka motkraften till dagens urbaniseringspolitik. Politikerna måste vakna, Den lokala demokratin måste erövras på nytt, säger Lotta Gröning, journalist och historiker som nu väljs till ordförande för Community Media Sweden, en ny paraplyorganisation för Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige (RÖK) och Närradions Riksorganisation (NRO). 11 april samlas representanter för de två riksorganisationerna i Uppsala och bildar Community Media Sweden (CMS). 

fredag 3 april 2015

Kraftfullt motstånd i remissen om DAB-radioförslaget

Förödande kritik från tunga myndigheter, högskolor och experter. 
Förslaget om en övergång från FM till DAB+ 2016-2022 förkastas av många instanser och dessutom av flera betydelsefulla institutioner. En genomläsning av alla remisser - även flera som är positiva till DAB-radio i princip - bekräftar kritiken som kom redan när betänkandet Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) presenterades i december; att förslaget var alltför bristfälligt. 

Något som förenar både remissinstanser både både på den positiva som den negativa sidan är vikten av att kris- och beredskapsfrågor uppmärksammas vilket utredaren missat i de flesta delar. Riksrevisionen avstår från att yttra sig nu, men presenterar sin granskningsrapport i frågan 14 april.  Lista över alla hittills kända yttranden redovisas nedan.

onsdag 1 april 2015

Planerad DAB-radio innebär försämrad ljudkvalitet

Oacceptabelt paradigmskifte menar svenska ljudtekniker om DAB-förslaget. 
Allt fler brittiska DAB-stationer sänder nu enbart i mono.
Ljudtekniska Sällskapet är en organisation som i remiss underkänner DAB-radioförlaget, eftersom det leder till försämrad ljudkvalitet för SR:s kanaler. Ju fler kanaler som läggs in i en och samma multiplex ju mindre blir bandbredden. Därmed blir det billigare, men på bekostnad av sämre ljud.
Närmaste tiden kommer man, enligt RadioWise, i Storbritannien lansera 14 nya nationella DAB-radiostationer som alla kommer att sända i mono och därmed spara in på bandbredd i multiplexen. Särskilt anmärkningsvärt är att musikkanaler som JazzFM och Planet Rock inte kommer att sända i stereo.