söndag 27 juli 2014

Brittisk närradio växer snabbt

2005 infördes den nya närradion - community radio - i Storbritannien. Sedan dess har 294 sändningstillstånd utdelats i tre omgångar utifrån totalt 507 ansökningar i hela öriket. Av dessa är 222 i etern idag flertalet på FM, men sex sänder på AM (mellanvåg).