lördag 4 oktober 2014

Tillstånd för digital kommersiell radio ökar ägarkoncentrationen

Ingen vinst för yttrandefriheten, samma ägare som dagens reklamradio 
Myndigheten för radio och tv har beslutat att ge 21 nationella och fyra lokala/regionala tillstånd att sända kommersiell radio digitalt (DAB+). Av de 25 tillstånden går 21 tillstånd till ett oligopol som sedan tidigare dominerar reklamradion på FM;  SBS Radio och MTG Radio. Övriga fyra  (med regional tillstånd) är DB Media AB, Skärgårdsradion AB och Norrköpings Radio & Co AB som idag också sänder lokalt på FM.
Intresset från nya inhemska eller utländska aktörer har helt saknats i ansökningsprocessen.
Då det finns mer utrymme än det finns sökande har något urval inte behövts göras bland de sökande utan alla har kunnat ges tillstånd. Tillstånden gäller under tiden fram till 30 september 2022. Sändningarna ska ha inletts senast 1 oktober 2015.

SBS Radio ägs av amerikanska bolaget SBS Discovery och MTG Radio är en del av Stenbeckskoncernen MTG. Oligopolet SBS/MTG kan nu komma att nästan totalt dominera kommersiella radioetern både på FM och DAB+.  Detta är anmärkningsvärt då programutbudet är anglo-amerikanskt präglat. Den femtedel av befolkningen i Sverige som har utländsk bakgrund saknas helt ifråga om såväl ägarskap som programinnehåll.

Sändningar med DAB-tekniken har skett på en informell nivå sedan dåvarande kulturminister Leif Pagrotsky 2005 lade locket på SR:s satsningar som hade inletts 1995. Dessa siktade på att ersätta FM-nätet med ett DAB-nät. 

Teracom lägger ut DAB-sändningar med SR-kanalerna och några kommersiella kanaler i Stockholmsområdet, Göteborg, Malmö och Luleå. Ungefär 35 % av befolkningen nås av dessa DAB-sändningar. Några lyssnarsiffror har dock inte kunnat presenteras sedan 2005.

Läs även
68 nya FM-frekvenser för reklamradio i Sverige
DAB-radio alltmer ifrågasatt
Regeringen ger grönt ljus för DAB-radio, men inget statligt stöd