söndag 22 oktober 2017

Folkomröstning om public servicefinansiering i Schweiz - igen

Största politiska partiet vill halvera budgeten för SBC. Ett hot även mot närradion.
En majoritet i båda kamraterna i det schweiziska parlamentet röstade nyligen emot ett initiativ - No Billag - för att slopa den obligatoriska schweiziska tv- och radiolicensavgiften. En intäkt som inte enbart public service är beroende av utan även närradion. Bakom initiativet står populistiska SVP som nu lyckats samla in de mer än 112.000 underskrifter som behövs för att få till en nationell omröstning.

4 mars 2018 röstar schweizarna om förslaget om att avskaffa den obligatoriska licensavgiften som idag är CHF 452 (SEK 3757 kr).  Ett ja till "No Billag" innebär dramatiska förändringar för SBC och närradion.

torsdag 19 oktober 2017

Radio och tv direkt till storpublik via mobilt bredband snart här

BBC rapporterar om fortsatt framgång med att utveckla LTE Broadcast.
Radiolyssningen sker i ökad grad alltmer via Internet och då särskilt på mobila plattformar som smartphones och läsplattor. Mycket via fast fiber och wifi, men de mobila bredbandsnätet (MBB) på 4G - och senare 5G - får ökad betydelse.  Sedan några år har stora radiobolag, telekombolag och elektronikindustrin arbetat för att utveckla den nya eMBMS-tekniken (LTE Broadcast) för radio och tv. BBC rapporterar nu om sitt arbete samtidigt som samverkansgruppen 3GPP publicerar sin senaste rapport Release 14.

tisdag 17 oktober 2017

Ledare: Public service-skatt kan stärka "en stat i staten".

I sin iver att lugna förespråkarna för en fri och oberoende public service går utredningen dock för långt med förslag som kommer att innebära minskad demokratisk insyn och kontroll av de offentlig ägda SR, SVT och UR.  Utredningens förlag baseras på hur det har sett ut igår och idag. Man har inte gjort en analys om hur framtiden för public service kan komma att te sig - tekniskt och marknadsmässigt. Finansieringsmodellen får inte leda till att public service i ännu högre grad än idag blir ”en stat i staten”.
Läs hela ledaren

måndag 16 oktober 2017

Utredningsförslag: Public service-skatt ersätter tv-avgiften

Sverige får en internationellt unik finansieringslösning.
Radiotjänst upphör.
Idag överlämnande public service-kommittén sitt förslag om finansieringen av public servicebolagen SVT, SR och UR.  Från 2019 ska en avgift som baseras på en (1) procent av den beskattningsbara inkomsten för alla som fyllt 18 år ersätta avgiften för innehav av tv-mottagare som idag gäller för varje hushåll. Den maximala public service-avgiften beräknas för 2019 uppgå till 1.308 kronor per person och år.  De som saknar inkomst betalar ingen avgift. Radio- och tv-avgiften uppgår för närvarande till 2.340 kronor per år/hushåll.  Riksdagens samtliga åtta partier står bakom förslaget.

söndag 15 oktober 2017

NRK är politikernas bortskämda skitunge

Bild: Dagbladet
En av Norges största dagstidningar i hårt angrepp på public servicebolaget
I statsbudgeten som presenterades i veckan minskade stödet till medierna utom när det gäller NRK vilket uppmärksammats i flera tidningar. Dagbladet politiske redaktör John Arne Markussen går på ledarplats i Dagbladet den 10 oktober i fränt angrepp på NRK. Varje gång någon låter sig göra en kritisk anmärkning om NRK - oavsett om det är om institutionens alltför dominerande ställning inom mediebranschen, finansiering, lönenivåer eller hur man löser programuppgifter så går NRK i skyttegravarna. Eventuella försök att diskutera verksamheten blir föst åt sidan, nästan som en oanständig inblandning, skriver Markussen.

Minskat radiolyssnandet i Norge med tio procent på ett år.

FM-släckningen: NRK har förlorat 18% av lyssnarna. Reklamradion riskerar dessutom minskade inkomster.
Vecka 39, 2017 var det första hela veckan efter NRK stängt sina FM-sändare i Oslo, Akershus, Østfold och Vestfold. På PPM mätning hade i vecka 39 NRK total stöd 40,3%. Motsvarande vecka året innan var det 49,0%. Det innebär att stödet för NRK minskat med 18% på ett år. Det är NRK P1 som förlorar mest lyssnare från 33,2% under vecka 39, 2016 till 26,6 under samma period i år. Mest dramatiskt  minskar NRK P3, som nästan halveras, från 11,6 till 6,3%.

fredag 6 oktober 2017

Svenska staten fortsätter med radio och tv-verksamhet i Danmark

Teracom säljer betal-tv, fortsätter satsa på sändarnät. Svårt att finansiera nya danska DAB+ nätet
Danska mediemyndigheten Slots- och kulturstyrelsen har nu godkänt att danska bolaget SE, med bl.a. kabeltv-operatören Stofa, tar över aktierna i betal-tv-bolaget Boxer TV AS från svenska Teracom. Tidigare har Teracom sålt Boxer i Sverige till Com hem. Teracom fortsätter dock som tidigare med sändningsverksamhet för radio och tv i Danmark och Sverige. Teracom är numera största operatören för FM, DAB och digital tv i Danmark med kunder som DR, Boxer och kommersiella radiobolag. Teracom erbjuder också bredbandstjänster.

Storbråk inför omorganisering av Utbildningsradion

Ledningen backar efter kritiska artiklar
Efter Journalistens artiklar om krisen i UR till följd av en genomgripande omorganisationen tar nu ledningen ett steg tillbaka. Efter att 37 producenter och projektledare i UR öppet framfört kritik mot Utbildningsradions VD Christel Tholse Willers har hon nu beslutat att införa ett tillfälligt stopp i den pågående processen med företagets omorganisation, skriver journalisten.se.  Bråket kommer vid en exceptionellt dålig tidpunkt med ett pågående parlamentariskt utredningsarbete inför nya public serviceavtal från 2020.

tisdag 3 oktober 2017

Ökande krav att norska DAB-projektet granskas. Missnöje med NRK.

Bild: VG
Kraftig lyssnarökning för lokalradio på FM. 
NRK-chefen polisanmäld för DAB-satsningen. 
Det var först när NRK stängde av sina FM-sändare i huvudstadsområdet 20 september som norsk rikspress på allvar insåg vad som var på gång. I de största dagstidningarnas ledarkommentarer bl.a. Aftenposten, Dagbladet och VG gick man hårt åt DAB-satsningen. Kommentarsfälten fylldes av irritation och ilska över FM-stängningen. Positiva reaktioner kom främst från personer knutna till NRK och andra DAB-intressen. ---  Inte oväntat har nu lokal radio, som blir kvar på FM, nu fått ett rejält uppsving i Norge.

torsdag 28 september 2017

Bauer satsar inte på nya radiokanaler i nya danska DAB+ nätet

Teracom fortsätter med sina affärer utomlands i strid med samhällsuppdraget.
Danska Bauer Media har inga planer på att starta nya nationella kanaler när landet går över till DAB+ 1 oktober säger Bauer-vd:n Jim Receveur till radionytt.se. Bauer sänder redan Nova, Pop FM, The Voice, Radio 100, Radio Soft och My Rock nationellt via DAB – de fyra senare i mono. Med DAB+ kan Bauer sända allt i stereo. Nu gäller det för Teracom att få in andra intressenter i multiplexen för att nå lönsamhet.

Fortsatt DAB-uppskov för reklamradion

Utsikterna för en framtida DAB-etablering i Sverige minskar stadigt.
Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) ger nu kommersiella radiobolagen till 1 januari 2019 att komma igång med DAB-sändningarna, som de innehaft tillstånd till i tre år. Reklamradion väntar dock på sina nya tillstånd för FM-radio nästa månad. Liksom i tidigare beslut om uppskov konstaterar myndigheten också att det fortfarande saknas politiska beslut om en eventuell digitalisering. 

tisdag 26 september 2017

Ansökningar för nationell reklamradio på FM överraskade inte

Ingen ny betydande aktör med intresse för den svenska marknaden
Myndigheten för press, radio och tv har nu fått in 22 ansökningar om nationella tillstånd att sända kommersiell FM-radio. I stort sett är det hittillsvarande nordiska reklamradiooligopolet - Bauer, MTG och NRJ/RBS - som söker de nya tillstånden. Enda undantag är två mindre bolag i Skåne som idag driver bl.a. Guldkanalen respektive RetroFM samt en privatperson som ansökt mer på skämt. Senare i höst delas lokala/regionala FM-tillstånd ut och då ökar möjligheterna till förnyelse av svensk reklamradio.

fredag 22 september 2017

DAB-visionen att använda FM-bandet till annat släcks

Inget land vill diskutera med Norge om alternativ användning av FM
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått kalla handen när man försöker

diskutera alternativ användning av FM-bandet med sina kollegor i andra länder. På konferensen Frekvensforum i Oslo 20 september diskuterades bl.a. 5G men också vad man ska använda FM-bandet till om Norge helt går över till DAB 2022. Här gavs ett besked som nu släcker hoppet om att bandet ska nyttjas för andra samhällsnyttiga eller kommersiella ändamål.

måndag 18 september 2017

FM-stängning ifrågasätts av Norges näst största tidning

En granskning av Riksrevisorn kan minska missnöje och misstankar kring DAB-beslutet  
Dagstidningen Aftenposten kräver på ledarplats 17 september att släckningen av nationella FM-nätet i Norge bör granskas. Detta sker inför stängningen av NRK:s FM-kanaler i Oslo, Akershus, Østfold och Vestfold 20 september då mer än 1,8 miljoner norrmän tappar dessa kanaler. Tidningen skriver att Norge är snart det första landet i världen som inte längre har FM. Frågan är om det är något att skryta om.

lördag 16 september 2017

Nej till medieskatt för framtidens public service

Public servicerådet föreslår en ny organisation med tydliggjort publicistiskt uppdrag.
Den parlamentariska public servicekommittén har till uppgift att bl.a. föreslå ny finansiering av public servicebolagen om tv-mottagaravgiften avskaffas. Enligt vad som nyligen läckt ut kommer utredningen att i oktober föreslå en medieavgift som läggs på skattsedeln. Detta är också en modell som är aktuell i Danmark och Norge. Public servicerådet (PSR) avvisar redan nu en sådan modell och föreslår en helt annan lösning som innebär en ny distributionsstruktur och en sammanslagning av de tre bolagen. PSR vill skilja ut public services publicistiska uppdrag från övrigt programutbud.

söndag 10 september 2017

EBU-studie påstår DAB är mest kostnadseffektivt för radio

En granskning visar dock att EBU undviker avgörande frågeställningar
EBU har gjort en undersökning EBU Tech Review 2017 Cost-benefit analysis of FM, DAB, DAB+ and Broadband, som vill visa på att DAB är betydligt mer kostnadseffektivt för radiodistribution än såväl FM som mobilt bredband. En närmare granskning av Digital Radio FM Insider visar dock att studien utelämnat viktiga aspekter. Det handlar bl.a. lyssnares kostnader för att byta mottagare, mervärdet för lyssnare att på Internet få ett betydligt större utbud och bättre ljudkvalitet än DAB, vilken roll fast bredband och Wifi har för mottagningen av radio i smartphones liksom den totala avsaknaden av DAB i smartphones som nu blir en global plattform för radio. 

Läs mer här om EBU-studien och granskningen av denna.

måndag 4 september 2017

Folkupproret mot DAB-radio i Norge sprider sig

Påtvingat teknikskifte ifrågasätts av allt fler.  Kan lyssnarna lita på NRK?
Motståndet mot att ersätta de rikstäckande FM-näten med nät byggda digital DAB+ teknik var påtagligt redan några år innan slutgiltiga beslutet i Stortinget 2016 om den FM-släckning som nu pågår. En analys pekar på att NRK hamnat i prekärt läge. Opinionen har visat sig i dagstidningarnas ledare, krönikor, expertuttalande och läsarinlägg liksom i sociala medier. Lyssnarnas kritik har varit förödande. Kortfattat handlar det om att ilskan över att tvingas över till en teknik som man upplever har stora brister ifråga om räckvidd, ljudkvalitet, hanterbarhet och säkerhet. En systemskifte som man aldrig bett om och nu dessutom får betala för.

Radiolyssnandet i Norge fortsatt ned för NRK, upp för lokalradio

NRK skiftar till DAB och får nu 14% lägre lyssnartal än förra året. FM-radio blir vinnaren.  
Totalt hade NRK vecka 33 en daglig uppslutning på 43,0%. Detta är en minskning med 14% jämfört samma vecka 2016, då NRK hade totalt 49,0% enl PPM-mätningar. Ser man på de enskilda kanalerna har NRK P1 gått från 33,4% i vecka 33 förra året till 27,6 i år. NRK P2 är relativt bättre, från 5,7% i fjol till 5,3% i år.

torsdag 31 augusti 2017

Norskstyrd satsning på smartphones med DAB+ ett fiasko

Tillverkare satsar istället på smartphones med FM-radio.
För mer än ett år sedan lanserades i Paris på konferensen Radiodays Europe en smartphone som var den första (och hittills enda) som kunde användas för att lyssna på DAB+ radio. Detta hyllades av naturliga skäl inom DAB-branschen eftersom man insåg att det är nödvändigt att DAB - liksom FM - måste finnas i smartphones som blir den globalt allt vanligare plattformen för att lyssna på radio.  Smartphone LG Stylus 2 finns fortfarande i Norge, men den visar sig numera omöjlig att få tag i.

fredag 25 augusti 2017

Inför politiskt hot om nedskärningar ändrar DR kurs och blir mer dansk

Kulturministern: "Det är söt musik i mina öron".
Höjda journalistiska ambitioner, mer danskt innehåll och digitala satsningar för DR, Satsningarna kommer att kosta cirka 100 miljoner danska kronor per år. De ska betalas bland annat med att sammanlagt mellan 55 och 65 tjänster rationaliseras bort. Även nyhetsledningen ska bantas. Vi genomför en kursändring så folket under de kommande åren får ett DR med ännu tydligare public service-profil, säger DR:s generaldirektör Maria Rørbye Rønn.

Nya tillstånd för kommersiell FM-radio utlysta i Sverige

Åttaårig tillståndsperiod indikerar att DAB nu är ute ur bilden.
Myndigheten för press, radio och TV har nu utlyst tre tillstånd för nationell FM-radio, liksom 35 regionala och lokala tillstånd. Gäller perioden 1 aug 2018 - 31 juli 2026. Ungefärliga täckningen för de nationella tillstånden blir drygt 80 procent. De regionala och lokala tillstånden gäller 21 områden med varierande täckning men som mest ett län.

fredag 18 augusti 2017

Granskning av DAB-beslut i Stortinget krävs nu i Norge.


DAB-lobbyn, som har satt den politiska agendan, är vinnaren i ett tioårigt spel
I takt med att NRK stänger av sina FM-sändare regionvis har motståndet mot övergången till DAB+ ökat. Allt fler ifrågasätter den nu tioåriga beslutsprocessen som ledde till att politikerna tog det världsunika beslutet att stänga FM-nätet. Riksrevisionen har nu fått en begäran om granskning av Stortingets beslut om FM-stängning. I skrivelsen kritiseras övergången till DAB-radio ifråga om beredskap på grund av sämre täckning, avsaknad av analys ifråga om samhällsekonomi och miljö och kommersiell påverkan. Beslutet baseras på felaktig information.

måndag 14 augusti 2017

Världens snabbaste mobilnät marginaliserar DAB-radion

Mobilnäten i Norge ökar utrymme för radio och tv.   
Enligt statistik från Ookla har Norge nu världens snabbaste mobilnät. Efter hård konkurrens mellan operatörerna har Norge gått från 11:e plats till första plats på ett år. Den genomsnittliga datahastigheten på mobil har ökat med 69 % och ligger nu på 52,6 megabit per sekund. 
Telenor, Telia och Ice.net har nyligen investerat miljarder i utvecklingen av sina 4G-nät, som ska nå alla norrmän. Den geografiska täckningen blir dessutom bättre än för marksänd radio som DAB+.

söndag 13 augusti 2017

DAB-radio i Hongkong försvinner nu helt

Sjuårigt projekt slutade i fiasko. Tekniken når inga framgångar i Asien.
Som tidigare rapporterats beslöt Hongkongs mediemyndighet i mars efter utredning att digitalradion skulle upphöra inom sex månader. Tidigare hade de tre kommersiella operatörerna gett upp och den 3 september drar public servicebolaget RTHK ur proppen. Hongkong var det enda ställe i Asien där DAB hittills har kunnat etableras med en bredare satsning, men lyssnarna blev alltför få.
Läs mer

lördag 12 augusti 2017

Dansk radioveteran: Katastrof stänga FM för att främja DAB

Finanstidning ifrågasätter hur digital radio definieras i släckningsvillkor för FM.
Danskarna har ingen aning om vad som pågår. Om de gjorde det skulle de vet att digitala

DAB-radion aldrig kan bli en fullvärdig ersättare till FM-radion är den samlade åsikten från Bjarne D. Nielsen i sin vädjan till kulturminister Mette Bock. Detta framgår i artikel finanstidningen Børsen i vilken man också ifrågasätter kriterierna för en eventuell framtida släckning av FM.

fredag 11 augusti 2017

Danska kulturministern: TV-licensen har överlevt sig själv

Förslaget om finansiering över statsbudgeten välkomnas. Folketinget närmar sig samsyn om nedskärningar av Danmarks Radio.
Danska folkpartiets förslag att helt avskaffa licensen och finansiera DR på andra sätt än direkt från hushållen är "spännande", säger kulturminister Mette Bock (LA). Der begynder at tegne sig et billede af, at der er en erkendelse af, at vores nuværende licenssystem har overlevet sig selv - så noget må der gøres. Det, at vi overhovedet er begyndt at diskutere licens eller skat eller abonnementsordninger, er rigtig interessant, så jeg hilser forslaget velkommen, sade ministern. 

onsdag 9 augusti 2017

Mellanvågen tillbaks i Danmark

Analog radio är fortfarande ryggraden för markbunden radio
Tre nya AM-radiostationer kommer att lanseras i Köpenhamn på mellanvåg inom de närmaste månaderna. Stationerna NB24, World Music Radio och Radio 208 kommer att sända på 846 kHz (300 W), 927 kHz (300 W) och 1440 kHz (effekt ännu inte fastställd). Två av stationerna kommer att vara musikbaserade och den tredje stationen kommer att vara talk radio enligt Stig Hartvig Nielsen.  Även om gamla DAB nu uppgraderas till DAB+ i finns fortfarande långvågen kvar och FM-radion position är stark i Danmark.

Läs mer här

onsdag 2 augusti 2017

Två av tre norrmän är missnöjda med DAB-radion

Ökat folkligt motstånd mot FM-stängningen bäddar för politiska problem i höst
Enligt en
Ipsosundersökning på uppdrag av Dagbladet, publicerad idag, är så många som 60 procent inte nöjda med övergången till DAB. 16 procent sade att de inte vet vad de tycker om övergången, medan 24 procent är nöjda. Missnöjet är lika utbrett över hela landet. Också i områden där NRK ännu inte har stängt FM-sändarna.   
Det är också ett tecken på att DAB-projektet inte nödvändigtvis har haft fokus på användarna. Det har varit både högt politiskt spel och politiskt fokus mer än en användarfokus, säger Hilde Arnesen Austlid vd i it-branschorganisation ICT Norge till Dagbladet.

tisdag 1 augusti 2017

Spotify har nu 60 miljoner betalande prenumeranter

"Musikens Netflix" kommer att utmana radiobolagens framtid.
Spotify har nu dubbelt så många användare som största konkurrenten Apple Music, som i juni hade 27 miljoner prenumeranter. Det svenska bolaget som startade 2008 och nu finns i 60 länder, har nu 60 miljoner betalande prenumeranter upp från i mars 50 miljoner. Totalt har företaget nu 140 miljoner användare, inklusive tjänstens kostnadsfria, reklamfinansierade del.
Läs mer här

måndag 31 juli 2017

168 miljoner kommer att titta på nät-tv i USA i år

Tillväxt för smart-tv ökar mer än förväntat. Linjär tv förlorare.
Användningen av ”Connected TV” fortsätter öka brant uppåt, med ytterligare ett år med tvåsiffrig tillväxt i USA. Totalt kommer 168,1 miljoner människor - varannan amerikan - i att använda en internetansluten tv i år, en ökning med 10,1% över 2016.  Smart TV-användare kommer att utgöra nästan hälften av alla anslutna TV-tittare, med 81,2 miljoner användare år 2017. Det är en kraftig ökning från 2017 med 30,8%.

Barn lyssnar fortfarande på radio

Framtidens lyssnare finns dock på många plattformar. Smartphones ökar mest.
Den senaste brittiska lyssnarundersökningen som publicerats av RAJAR utöver kvartalsradio- undersökningarna är Junior Audio Measurement Joint Audience Research (JAMJAR). 74% av brittiska barnen 9-14 år lyssnar på radio varje vecka. Men endast 60% lyssnar på "radio through radio" (AM och FM), i genomsnitt 10,7 timmar i veckan.

fredag 7 juli 2017

Norska DAB-övergången präglas av dåliga nyheter

Radio Norge förlorar hälften av sina lyssnare. Men alla tre rikstäckande förlorare. Fortsatt DAB-motstånd. Många går över till lokalradio på FM.
De stora radiokanalerna förlorar tusentals lyssnare när FM-nätet steg för steg släcks. Ändå återstår FM-släckningen i folkrika Oslo och Akershus fylke. För landets största radiokanal, NRK P1 rasade den dagliga täckningen med åtta procent - från 1.517.000 under veckan 24 förra året till 1.394.000 under samma vecka i år.  De lyssnare som lämnat NRK:s huvudkanal har sannolikt gått över till lokalradio på FM eftersom P1 inte har någon likvärdig konkurrent med motsvarande allmänradioprofil på DAB.

lördag 1 juli 2017

FM-bandet förnyas i Sverige. Kommersiell radio får 170 fler frekvenser.

Framgångsrik frekvensplanering inför tillståndsperioden 2018-2026. 
Post- och telestyrelsen (PTS) har presenterat en ny frekvensplan för FM-bandet för kommersiell radio i Sverige. Detta har resulterat i mer frekvensresurser för kommersiell radio och skapar möjligheter för såväl nationella, regionala som lokala sändningsområden. Nuvarande sändningstillstånden för kommersiell radio på FM slutar att gälla 31 juli 2018 och nya åttaåriga tillstånd utlyses. Inför detta har PTS haft i uppdrag från regeringen att ta fram en ny frekvensplan för analog kommersiell radio som nu kommer att omfatta 380 frekvenser på FM-bandet vid sidan av Sveriges Radio och närradion.

torsdag 29 juni 2017

386 nya sändningstillstånd för FM-radio i Danmark.

Radio Vesterbro
FM blir kvar i ett nytt lokalradiolandskap till minst 2027.
Radio och TV-nämnden har nu tilldelat 368 nya sändningstillstånd på FM-bandet för kommersiell respektive icke-kommersiell lokalradio (närradio).  Tillstånden kräver i kraft 1 januari 2018 och gäller t.o.m. 2027.

Det var 41 sökande för kommersiell lokalradio och 223 sändningstillstånd tilldelas 1 juli. 161 sökte icke-kommersiell lokalradiotillstånd och 145 sådana utfärdas i augusti 2017.

tisdag 27 juni 2017

Svårt bakslag för DAB-radio på Irland

Multiplex stängs samtidigt som FM blomstrar
En multi-city DAB-multiplex stängs efter bristande intresse från den kommersiella radiosektorn. Multiplexen, som drivs av företaget dB Digital Broadcasting Ltd, sänder f.n. public servicekanaler (RTÉ ) och ett antal icke-kommersiella nischstationer; Maria, Sunshine, Ri-Ra och RTÉ-Lyrics. Tidigare har muxen erbjudit bl.a. All 80's, Zenith, Pure Classic, Love Radio och Amazing Radio.

fredag 16 juni 2017

Sveriges Televisions oberoende är en förutsättning för finansieringen

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
SVT:  Sverige kan få en egen bättre modell än att bara kopiera andras.
Vd Hanna Stjärne har framfört SVT:s syn på den framtida finansieringen vid möte hos public servicekommittén. Hon betonade särskilt vikten av att oberoendet måste regleras. Det räcker inte med politiska garantier. Ni måste visa att lösningen håller långsiktigt och inte riskerar att glida över i en statsbudgetfinansiering. Om vi uppfattar att oberoendet riskeras så kommer vi inte att ställa oss bakom ert förslag, politisk enighet eller ej, sade hon.

torsdag 15 juni 2017

Internet förändrar snabbt dansk mediekonsumtion

Unga överger traditionellt tv-tittande.  FM dominerar radio.
Användningen av traditionella medier som tv, radio och tidningar minskar stadigt i Danmark och får stå tillbaka för digitala och mobila plattformar. Gemensamt för alla åldersgrupper är att nya medier som sociala medier, nyhetssajter och strömmande tjänster frammarsch och används i allt större utsträckning. Internet tar ett allt starkare grepp om dansk medieverklighet inklusive annonssidan.

söndag 11 juni 2017

Första landet att lagstifta om FM-radio i smartphones

Annonsörerna välkomnar Mexicos beslut. Nu kombineras analog linjär radio med digitala plattformar.
Efter ITU:s rekommendation nyligen kräver nu den mexikanska telekommyndigheten att alla tillverkare (inklusive Apple) möjliggör att smartphones ska kunna ta emot FM-radio.  Beslutet har föregåtts av en intensiv lobbying från radiobranschens sida.
Läs mer

DAB-radio kommer inte att nå alla alltid i Norge

NRK tätar DAB-hål för 200 miljoner kr extra. Kommer ändå inte nå hela landet.
2015 beslutade regeringen att släcka de nationella FM-sändningar i radio under 2017, för att tvinga lyssnare till DAB-radio. NRK:s DAB-nät var fullt utvecklad 2014, och under detta år släcks FM för rikskanaler och flyttas över till DAB. När beslutet togs 2015
bedömdes ”täckningen” passerat 99,5 procent, men ändå finns fortfarande behov av ytterligare utbyggnad, enligt Dagens Næringsliv.  Nätet visar sig således ännu inte fullt utvecklat trots tidigare löften till politikerna.

onsdag 7 juni 2017

Tar DAB död på norsk radio? Radiolyssnandet fortsätter falla

Riksradio har förlorat många lyssnare under de senaste två åren. 2 miljoner bilar saknar fortfarande DAB-radio
Radiolyssnandet faller nu dramatiskt i Norge, ungefär i takt med att den riksradio stänger sina FM-sändare. I vecka 21, var det totala lyssnandet endast 62,9% enligt Kantar TNS mätningar. Detta är årets sämsta radiovecka, med undantag för påskveckan. Vecka 21 2015 var den totala radiolyssnandet hela 70,9% i vecka 21 och samma vecka 2016  69,0%. Läs mer

måndag 5 juni 2017

Nya radiomottagare måste även ta emot digitalt i Tyskland

Ny lag inkluderar on-line. DAB blev därmed inte obligatoriskt.
Regeringen lägger nu fram förslag om att alla radiomottagare som säljs i Tyskland ska kunna ta emot även digitala signaler. Beslutet tas inom kort i förbundsdagen. Inget specifikt system som DAB eller DRM pekas ut, Internet räknas också hit. För DAB-lobbyn, som flera år har arbetat för att göra just DAB+ obligatoriskt för alla radiomottagare i Tyskland, innebär lagförslaget därmed inte mycket.  Läs mer

Fortsatt lokalradio på FM glädjer annonsörer i Norge

Rikskanalernas övergång till DAB ett lyft för lokalradio
Lokalradiostationerna i fylkena Møre och Romsdal glädjer sig över att NRK nyligen har släckt sina FM-sändare. De rapporterar också att annonsörerna nu glädjs över att lokala stationer successivt blir de enda som sänder på FM i resp. område. Lokalradio.no har talat med många optimistiska lokala radiostationer.  Läs mer

torsdag 1 juni 2017

Politisk majoritet i Norge för public serviceskatt

Alla tvingas betala för NRK vare sig du tittar eller inte
Kulturutskottet i Stortinget har nu lagt fram betänkandet om hur public servicebolaget ska finansieras i framtiden. Den obligatoriska ”medieavgiften” som ska införas ersätter avgiften för hushålls tv-innehav; "tv-licensen". Det handlar reellt om en beskattning.  Majoriteten vill att man ska betala för NRK oavsett om man har en TV eller inte. Modellen innebär att alla över en viss ålder och som har en inkomst ska vara med och bidra till NRK, säger kulturutskottets ordförande Svein Harberg (h)  till Dagbladet. Läs mer

Hockey-VM ger mångmiljonförlust för public service

SVT påstås ha förlorat 100 miljoner
SVT köpte in hockey-VM för att kunna tävla om sporttittarna – och tvingades två år senare sälja halva sändningsrättigheterna till MTG av ekonomiska skäl. SportExpressen har varit i kontakt med flera branschkällor med insyn i affären. Enligt uppgifter åkte public service-koncernen på en monsterförlust i vidareförsäljningen till MTG – något som SVT själva dementerar. Det är alldeles uppenbarligen så att SVT köpt något som blev alldeles för dyrt, säger förre TV4-vd:n Jan Scherman. Läs mer

söndag 28 maj 2017

FM-radio blir global mobil beredskapsstandard

FM-chips aktiveras i smartphones. Men Norge sitter nu med Svarte Petter. 
Den amerikanska organisationen North American Broadcasters Association (NABA) har fått stöd av FN-organisationen International Telecommunications Union för att FM-chips ska aktiveras i alla smartphones. ITU:s ställningstagande stöds av EBU och andra internationella radio-tv organisationer.  Det finns idag ca 2,5 miljarder smartphone-användare i världen.  Antalet FM-mottagare (fristående, portabla och bilburna) uppskattas till 6 miljarder. Det världsunika beslutet att avveckla FM kan nu leda till problem för politiker i Norge. Läs mer

fredag 26 maj 2017

Dansk public service står inför en revolution

foto: Berlinske
Flera faktorer talar nu för att Danmarks Radio kommer att krympas 2019
DR står nu inför en ny verklighet. Hvad enten man producerer nye afsnit af "Historien om Danmark" eller for 7. gang genudsender Matador, ligger det i den politiske pipeline, at vi de kommende år får et mindre DR, säger John Wagner, chef för Köpmannaförbundet. Wagner, som tidigare varit styrelseledamot (konservativ) i DR, bedömer att public servicebolaget kommer att skäras ned i nästa medieavtal.

Det blir inte nödvändigtvis ett mediepolitiskt svagare DR, men en mindre organisation med färre kanaler, med kontinuerliga sparkrav som sätter gränser för programmässiga ambitioner, samt  krav att fokusera på public service i traditionell mening som folkbildning. Läs mer

tisdag 23 maj 2017

Antennerna ute! Regeringen lyssnar på danskarna

Första gången allmänheten deltar i remiss om medier
Vad vill man höra på radion, läsa tidningen eller på nätet och se på TV? Vad befolkningen kan nu bidra tillkommer att ingå i de kommande förhandlingarna om ett nytt mediaavtal, som också blir styrande för DR:s framtid. Kulturminister Mette Bock (LA) har nu lanserat webbplatsen antennerneude.dk. Här kan alla fram till september ge input om vilket danskt medieinnehåll de vill titta på, lyssna på eller läsa på TV, radio, tidningar eller på webben i framtiden. Jag vill ha en öppen offentlig diskussion om framtiden för danskt medieinnehåll, säger Bock.    Läs mer >

Spotify nu större än BBC:s huvudkanal

Streamingtjänsten har nu fler brittiska lyssnare än Radio 1
Enligt Rajarmätningarna för första kvartalet har musikkanalen BBC Radio 1 fått sitt sämsta resultat någonsin. Lyssningen på veckobasis har fallit till 9,1 miljoner lyssnare vilket är 2 miljoner färre än för ett år sedan. Spotify närmar sig nu 10 miljoner i Storbritannien. Radio 1 finns på FM, DAB och nätet medan Spotify finns enbart online. Radio 1:s svenska motsvarighet är SR P3.

måndag 22 maj 2017

Trumpstödjaren Sinclair kan bli USA största radio- och tv-bolag

FCC har dramatiskt försvagat ägarlagstiftningen
Sinclair Broadcast Group är nära en affär om 4 miljarder dollar för köp av Tribune Media, vilket skulle ge SBG kontroll över 173 tv-stationer, mer än en tredjedel av landets lokala TV-stationer samt 4 radiostationer. Trumps utnämnde ordförande för FCC, Ajit Pai, har dramatiskt rullat tillbaka gränsen för hur många stationer ett företag kan styra. Sinclairs ordförande och tidigare vd, David Smith, är aktiv republikan och stödde Donald Trumps kampanj. Läs mer

Brittisk mellanvåg fortsätter i etern

Foto: BBC Essex
Fem närradiostationer får nya AM-frekvenser. 
Radio Caroline tillbaks till havs och mellanvåg
Media Authority Ofcom har tilldelats fem mediumvågs (AM) community radiolicenser i maj 2017. Licenserna gäller för stationer som betjänar olika samhällen i Glasgow, West Leicestershire, Leicester, Suffolk och norra delar av Essex och Yeovil och South Somerset. En av licenserna gäller den tidigare piratstationen Radio Caroline som nu kommer att sända mellanvåg från fartyget Ross Revenge.


Sveriges Radio slutar sända via satellit

Svensk public service nås nu enbart via Internet utomlands
SR har slutat sända Radio Sweden och P4 via satelliten Eutelsat 9B, i samband med att SVT World lades ned 30 april. Kort- och mellanvågen har tidigare lagts ned. Utlandssvenskar och sjömän liksom andra lyssnare utomlands är nu helt hänvisade till Internet för radio och tv hemifrån. Med vissa undantag.  Läs mer

måndag 15 maj 2017

Ungdomar lämnar NRK efter FM-släckning

Endast en tredjedel av norrmännen är positiva till DAB-radio
Vecka 18 visade en signifikant lyssnarminskning av för både NRK P1 och NRK P3 enligt mätningar av Kantar TNS. För första gången i år, NRK P1 en daglig närvaro av mindre än 30%, närmare bestämt 29,5%. Detta är vad radionytt.no erfar sämsta resultatet NRK P1 någonsin haft på dessa mätningar, i en "normal" vecka.  Samtidigt visar opinionsmätning på oförändrat starkt motstånd mot släckningen av rikstäckande FM-radio. Läs mer

lördag 13 maj 2017

Public service i Östeuropa blir alltmer åter statligt

Bosniens public servicebolag hotas av ekonomisk kollaps
Under ett par år har en tydlig tendens visat sig i Östeuropa. Politikerna stiftar lagar och ändrar finansiering som innebär att public servicebolagen mister sitt oberoende och åter blir de statliga radio-tv-bolag de en gång var innan muren föll. Detta sker nu främst i Polen, Ungern, Kroatien, Rumänien och Bosnien. Situationen är särskilt akut i Bosnien & Hercegovina. 24 ledamöter i Europaparlamentet uppmanar myndigheterna där  att återigen att vidta snabba åtgärder för att rädda publicservicebolaget BHRT från stängning inom kort.

Public service i Israel stängs efter tre års strid

Staten ökar sin kontroll över marksänd radio och tv
Israels parlament Knesset har beslutat om en mediereform som innebär att landets public service-bolag IBA (Israel Broadcasting Authority) stängs ner och ersätts med en ny statlig kontrollerad mediekoncern KAN. Beslutet följer stora protester och leder till ett tvärt slut på radio- och TV-sändningarna. Regeringens planer på att stänga ner public service-bolaget har föregåtts av tre års politisk strid. Men ingen väntade sig ett sådant här abrupt slut.

tisdag 9 maj 2017

Dansk kulturminister tänker sig Netflix som public serviceplattform

foto: Altinget
Här når man de unga, men DR avvisar tanken.
Kulturminister Mette Bock (LA) är öppen för att släppa fram streamingtjänster som Netflix med statsunderstödd medieinnehåll i sitt utbud. For mig er det ligegyldigt, om afsenderen hedder det ene eller det andet. Jeg er ikke optaget af, hvilken platform eller kanal, det drejer sig om. Jeg er mere optaget af indholdet, og af at alle generationer er sikret adgang til det, säger Mette Bock till nyhetssajten Altinget. Under rubriken ”Antennerna ute" kommer ministern att nästa månad resa runt i landet för att lära sig om människors mediekonsumtion. Detta för att få en bättre bakgrund inför de politiska förhandlingarna om ett nytt mediaavtal 2019. Ett förslag kommer vara klart i början av nästa år.

Politiker kräver mer ekonomisk öppenhet av dansk public service

DR-anställda oroas över sparplan i höst
Danmarks Radio måste vara mer öppen om ekonomin när ett nytt medieavtal träffas 2018, säger Venstre och Dansk Folkeparti. Reaktionen kommer efter Berlinske Tidene att berättat att DR betalde dirigenten Lawrence Foster ett stort arvode för två nyårskonserter 2015 som han aldrig genomförde. DR vägrar avslöja avgiften storlek. Radio- och tv-lagen ger rätt till offentlig insyn i DR, som dock hänvisar till undantag för det som har med den redaktionella processen att göra.

måndag 8 maj 2017

Netflix fortsätter att växa och når nu 100 miljoner

Streamingjättarna blir största hotet mot linjär tv någonsin
Netflix fortsätter att öka antalet abonnenter som betalar för att se filmer och serier, när de vill. Bolagets räkenskaper för det första kvartalet, kan man läsa att tjänsten räknar med att nå 100 miljoner abonnenter senare i veckan en ökning på ett år från 81,5 miljoner.   I april hade 50,8 miljoner amerikaner i tjänsten, medan det var 47,9 miljoner internationella kunder. Netflix har expanderat kraftigt utanför USA under de senaste åren och kan nu tas emot i 190 länder. 

torsdag 4 maj 2017

DAB är en ändhållplats för radion

Norsk framtidsforskare dömde ut DAB-satsningen, på regeringens kulturkonferens
Kulturministern och Stortinget fick skrivet på näsorna av den norske astrofysikern, författaren och framtidsforskaren Eirik Newth vid regeringens kulturkonferens 3 maj i Oslo. Han levererade mycket dystra spådomar om den norska radioindustrin. DAB är något av det dummaste norska myndigheterna har genomfört och innebär en slutstation för radio. Det vi gjorde var å bygge en endeholdeplass, istedet for en holdeplass vi kunne reise videre fra, sade Newth.