lördag 27 december 2014

Mobilt bredband blir mest betydelsefulla plattformen för radio och tv

Nästan hela världen kommer att bli ansluten till mobilt bredband
Nio av tio kommer att äga en mobil eller smartphone 2020 enligt Ericsson
Nittio procent av världens befolkning över sex års ålder kommer att ha en mobiltelefon 2020, spår Ericsson AB i sin senaste bedömning av mobilvärldens utveckling. Antalet abonnemang för smarta telefoner vid samma tidpunkt kommer att vara över 6,1 miljarder. Video fortsätter att vara det snabbast växande segmentet inom mobil datatrafik. Mobil videotrafik väntas växa tiofalt och svara för 55 procent av all mobil datatrafik år 2020, enligt Ericsson.
Utvecklingen får stor betydelse för hur framtidens radio och tv kommer att nå sin publik.

Under 2014 kommer antalet abonnemang för smarta telefoner att växa med 800 miljoner till 2,7 miljarder. Den mobila videotrafiken beräknas samtidigt tiofaldigas, enligt företaget, och utgöra 55 procent av all datatrafik 2020.

De fallande priserna på mobiltelefoner, tillsammans med förbättrad användbarhet och växande nättäckning, är faktorer som gör mobil teknik till ett globalt fenomen som snart kommer att vara tillgängligt för en stor majoritet av världens befolkning, oberoende av ålder eller plats, skriver Ericssons strategichef Rima Qureshi.

Den snabbaste tillväxten i marknaden sker i Indien och Kina, där antalet nya mobilabonnemang ökade med netto 18 respektive 12 miljoner under det tredje kvartalet 2014.  Det globala antalet mobilabonnemang väntas öka till 9,5 miljarder 2020 från 7,1 miljarder 2014, varav 4G/lte spås uppgå till 3,5 miljarder 2020 jämfört med 400 miljoner i år.

I åldergruppen 16-45 ser nu fler på på tv on-line än linjär tv ("tablå-tv") och man räknar med att under 2015 kommer detta att gälla alla åldersgrupper. 


Uppmärksamheten riktas huvudsakligen mot hur man ser video och tv via mobilt bredband, men man måste också notera att utvecklingen klart visar på hur man kommer att lyssna på radio i framtiden. I synnerhet med tanke på att en radiokanal tar 30-45 gånger mindre utrymme än en (1) tv-kanal på nätet.

Läs även