måndag 29 juni 2020

DAB-satsning knäcker kommersiell radio

Utan statsstöd hotar Bauer Media att nu lämna Norge
Bauer Media, som äger bland annat Radio Norge, Vinyl och Radio1, fick inte stöd i regeringens koronakrispaket. Nu hotar de att dra sig helt ut från Norge.  Jag blev chockad på fredagen när myndigheterna presenterade krispaketet efter corona och såg att de har lagt ut en regel som utesluter oss från att få stöd. Det är väldigt allvarligt för oss, säger Jim Receveur, VD till Medier24.  
- I detta sammanhang saknas det i denna diskussion en närmare analys av orsakerna bakom Bauers förluster. Vad innebar satsningen på DAB? Är kulturdepartementet försatt i en utpressningssituation?

tisdag 16 juni 2020

Finskt lagförslag: Public service ska göra tv och radio i första hand

Förbud mot nyhetstexter utan koppling till programverksamheten 
Yle-lagen som reglerar public servicebolaget Yles verksamhet ska ses över. Nu har Kommunikationsministeriet skickat ut förslaget på remiss. - Under de senaste två decennierna har Yle publicerat nyhetsartiklar och andra artiklar som har blivit en väsentlig del av bolagets utgivning. Privatägda mediebolag har riktat kritik mot skattefinansierade Yle och menat att Yles innehåll i textform är otillbörlig konkurrens. – Vi är mycket nöjda med att kommissionen har agerat i frågan. Yles utgivning på nätet står i strid med villkoren för EU:s regelverk om statstöd, säger Medieförbundets vd Jukka Holmberg.

I Finland gäller nyheter på nätet mer än i traditionella medier

88 procent av finländarna följer nyheterna via nätet. 
Traditionella medier ger vika för nätet. Finländarna väljer hellre att följa nyheterna via nätet än via traditionella medier, Förra året var fortfarande tv-nyheterna finländarnas föredragna nyhetskälla, men nu har de fått ge vika för nyhetstidningarnas egna webbplatser och applikationer. Detta framkommer i den färska rapporten Digital News Report 2020 från Reuters Institute vid Oxford universitet. 

måndag 8 juni 2020

Smartphone nu den största medieplattformen i Sverige.

Största andelen av befolkningens medieanvändning har ljudmedier.
Att nu så gott som alla har en smartphone som kan användas för såväl tablålagd som strömmande radio och  tv framstår tydligt i Nordicoms Mediebarometern 2019.

Rapporten visar att befolkningen är välutrustad med avseende på till­gång till medieteknologi under 2019. Under året hade 94% tillgång till en smartphone, 92% till en tv-­apparat och 86% till en bärbar dator. Mediaspelare, som till exempel Apple tv låg på 55 procent. Innehavet av radioapparater fortsätter sjunka och nu nere i 65%. Trots detta svarar ljudmedier för den största andelen av den totala medieanvändningen.

lördag 6 juni 2020

Radio och tv i 5G-revolutionen. Ny teknisk rapport från EBU

5G mobilt bredband och 5G Broadcast bör kombineras
European Broadcasting Union har publicerat en omfattande rapport som betonar att 5G tekniskt kan uppfylla distributionskraven för både public service och kommersiella medieföretag om en kombination av 5G Mobile Broadband och 5G Broadcast används.
Frekvensområdet under 700 MHz där marksänd television idag sänder anses ligga bäst till för 5G Broadcast.

Medieorganisationer har utvecklat sin distribution till att inkludera IP-baserade tjänster med linjärt såväl som icke-linjärt och infångande innehåll. Bärbara och mobila enheter som smartphone och surfplattor spelar en ökande roll för konsumtionen av medieinnehåll och tjänster i hemmet såväl som på resande fot. I denna rapport utvecklas potentialen för 5G för att underlätta distributionen av hela utbudet av public service till bärbara och mobila enheter.

torsdag 4 juni 2020

Nytt ryskt argument mot DAB-radio

Minister: Kommersiella radiomedier kommer att gå under vid en digitalisering 
Ryska medier skriver att Ministeriet för kommunikation och nyheter kategoriskt är emot digitalisering av radio. En sådan skulle kunna innebära slutet på radiobranschen menar en viceminister.

Om du digitaliserar radion i Ryssland, kommer nya radiostationer att dyka upp som svampar. Detta får en enorm inverkan på reklammarknaden, som redan är liten och uppdelad mellan de befintliga radiostationerna vars intäkter idag inte är särskilt lukrativa, enligt viceministern.

onsdag 3 juni 2020

Public service och mellanvågen betydelsefull under australiska skogsbränderna

Geografisk räckvidd betydelsefull vid nödläge
Under de katastrofala skogsbränderna i Australien 2019 visade det sig att public servicebolaget ABC:s radio- och tv-sändningar hade stort förtroende hos befolkningen och även medverkade till att rädda liv.  

Mellanvågen (AM) visade sig överlägsen de andra plattformarna för marksänd radio FM och DAB tack vare den överlägsna geografiska räckvidden.