tisdag 26 juni 2012

Public service i Slovakien sänder permanent DRM+

Den nya digitalradiotekniken DRM+ har sedan i hösten 2011 används för provsändningar på FM-bandet 98,9 MHz i Bratislava. Resultatet har blivit över förväntan bra och nu har de myndigheterna gett public servicebolaget i Slovakien grönt ljus för fortsatta sändningar i form av ett tioårigt sändningstillstånd.

DRM+ är en modernare och enklare digitalradioteknik som anses vara ett bättre val  särskilt för mindre radiostationer (kommersiella eller närradio) än den nu över 25 år gamla och "tunga" DAB-tekniken. DRM+ har provsänts på FM-bandet under de två senaste åren i bl.a. Storbritannien (BBC), Indien, Sri Lanka, Italien och Frankrike. Prov pågår f.n. i Brasilia och snart står även Stockholm på tur.  DRM+ och DAB+ är europeisk teknik. Det finns även en amerikansk och en japansk standard.

måndag 4 juni 2012

Fransk reklamradionej till DAB

Ingen DAB-radio för reklamradion i Frankrike

De fyra stora kommersiella radiobolagen i Frankrike kommer inte att delta i digitaliseringen av radion.
Framtidens radio kommer att distribueras via bredband och mobila lösningar som 4G. En satsning på marksänd digitalradio går däremot inte att försvara ekonomiskt, utan skulle innebära att miljoner euro satsas på ett projekt som inte är nödvändigt, skriver Lagardère, Nextradio TV, NRJ och RTL i ett pressmeddelande från branschorganisationen Bureau de la Radio.

31 maj var den sista ansökningsdagen för de som vill sända digitalradio i Paris, Marseille och Nice. Men de fyra stora reklamradiobolagen väljer att inte använda de tillstånd som de fått 2009 inför ett tidigare beslut att införa digitalradio i Frankrike (Radio Intelligence)

lördag 2 juni 2012

Öppet brev till BBC-ordföranden: DAB ifrågasätts av expert

I ett öppet brev till BBC-ordföranden Lord Patten uttrycker konsulten John Shaw sina farhågor om hur public serviceföretaget förhåller sig till övergången till digital radio. I brevet, som är rubricerat "Matching audience demand to digital sound broadcasting", pekar han bl.a. på problemet med att planeringen är inriktad på att digital radio skall distribueras i paketerade programströmmar via DAB på samma sätt som digital television är organiserad. Men hur publiken lyssnar på radio skiljer sig markant från tv-tittande.  Det finns här en stor brist på ett helhetsperspektiv vilket också visat sig när hittills de stora radioföretagen prioriterats i DAB-multiplexer på bekostnad av de mindre radiostationerna. Det är dock här det framtida utvecklingsbehovet finns; community, lokalt eller regionalt.

John Shaw skriver i sin fyra sidor analys att planerarna inte tagit hänsyn till den senaste tidens utveckling av digital ljudradio. Han lyfter fram möjligheterna med alternativ till DAB-tekniken; Digital Radio Mondiale, DRM30 och DRM+ , som är betydligt frekvenseffektivare och mindre energikrävande. Särskilt som det nu finns ett globalt intresse av DRM-systemen bl.a. i viktiga utvecklingsländer som Indien och Brasilien.

Shaw menar att det inte för sent att åter ta upp debatten om den digitala övergången. En sådan måste inkludera en ordentlig analys om vad lyssnarna verkligen vill ha och hur radioföretagen kan svara mot detta. Istället för att nöja sig med den nu 25 år gamla filosofin att ”en storlek passar alla” och att ljudradio bara är en avknoppning av paketlösningen för tv-sändningar.

John Shaw är idag fristående telekomkonsult och har tidigare arbetat i brittiska handels- och industridepartementet liksom mediemyndigheten Ofcom. I mitten av 90-talet var han involverad i den tidiga planeringen av digital radio.

Hela brevet till Lord Patten kan hämtas via länken t.h.