onsdag 25 augusti 2021

Lokalradio i Norge: Politisk majoritet mot reklamförbud. Bättre ramvillkor krävs.

Samtidigt fortsätter norska radiolyssningen att minska.

Ett föreslaget förbud mot att överföra eller söka nya FM-licenser i storstäderna verkar inte få majoritet på Stortinget. De flesta politiska partier är antingen emot eller kommer att överväga konsekvenserna. Och någon majoritet för reklamförbud finns inte. Stortinget har tidigare beslutat att lokalradio får fortsätta att sända på FM till 2027. Förslaget motiveras med att lokalradion behöver mer tid för att kunna digitalisera d.v.s. gå över till DAB. Men man införde ett förbud mot kommersiell lokalradio på FM i de fem stora städerna för att ge NRK, P4gruppen (NENT) och Radio Norge (Bauer) fler lyssnare på DAB när de stängde av sina FM-sändare 2017. 

Norska lokalradioförbundet (NLR) motsätter sig kraftigt det föreslagna reklamförbudet för lokalradio i de stora städerna och kräver att reglerna lindras istället för att skärpas.

måndag 16 augusti 2021

Staten bör ta ansvaret för all marksänd radio i Sverige

Moderaterna vill att skattebetalarna räddar kommersiell radio.  

Om en högerkoalition tar över regeringsansvaret nästa höst är det sannolikt att moderaterna får igenom reformförslagen i sitt mediepolitiska program. Public service liksom en avveckling av statens ägande i TV4 debatteras nu flitigt. Mindre uppmärksamhet får förslagen om kommersiell radio som bl.a. innebär att staten bör ta över kostnaden för infrastrukturen för all marksänd radio över hela landet.  I bakgrunden ligger de höga kostnader som de två kommersiella radiobolagen har för sin marksända distribution på såväl FM som DAB samtidigt som man har en mindre och fortsatt minskande andel av radiolyssningen i Sverige.