söndag 9 juni 2024

DRM nu ledande plattform för marksänd digital radio i Asien

Kina bekräftar behov av digital radio i alla nya bilar

Efter att ha säkrat den enorma indiska radiomarknaden är det digitala markbundna radiosystemet DRM (Digital Radio Mondiale) nu på väg mot en stark position på den kinesiska hemmamarknaden. Detta kommer att lämna DAB - det andra europeiska systemet - ytterligare långt efter på den globala marknaden.


Enligt RedTech.pro möttes den kinesiska nationella radio- och tv-förvaltningen (NRTA), ministeriet för industri och informationsteknologi (MIIT) och den statliga förvaltningen för marknadsreglering (SAMR) specifikt om ljud och bild i bilar. DRM Digital Radio ses som en väsentlig del av den infrastruktur som krävs för att myndigheter ska kunna leverera offentliga digitala radiotjänster i bättre kvalitet och förbättra lyssnarupplevelsen för radio i bilen.En ytterligare fördel med DRM-teknik är möjligheten att aktivera nödvarningar i fordon, vilket kan uppnås genom DRM:s nödvarningsfunktion (EWF).