fredag 30 mars 2018

12 digitala radiokanaler på FM från en och samma sändare

HD Radio "All-Digital FM" demonstreras i Las Vegas
Under den kommande NAB-konferensen nästa månad planeras en live-demo av heldigital HD Radio på FM med totalt 12 radiokanaler från en enda sändare. Vid sessionen Broadcast Engineering och Information Technology kommer man att redogöra i detalj den högpresterande fältprovningen av All Digital FM som genomfördes tidigare i år i Las Vegas med radiostationen KKLZ i Beasley. Kommande demo kan innebära ett genombrott för marksänd digitalradio i Nordamerika. HD Radio har hittills inte nått någon större framgång hos lyssnarna.

torsdag 29 mars 2018

Poddradio en central plattform för public service

BBC utser första podcastkommissionären.
Förra året gjordes omkring 240 miljoner nedladdningar av BBC-poddar, en ökning med 12% på ett år. Det finns nästan 2 miljoner podcastlyssnare i Storbritannien som inte finns på någon annan plattform för BBC Radio. Nu har BBC utsett sin första kommissionär för podcast Jason Phipps, chef för audio på The Guardian. Från maj kommer han att leda BBCs podcaststrategi, som övervakar portföljen av podcasters i hela organisationen. Detta inkluderar att bygga på BBC: s etablerade podcasts samt lotsa fram nya och innovativa serier som görs enbart för att bli podcasts och inte sänds på BBC:s radiokanaler.
Läs mer

FM-radio på mobila enheter utan inbyggt chips

Marksänd radiomottagning i smartphone med nya hörlurar
Det har varit en lång och långsam process med att få FM-chips installerade och aktiverade i mobila enheter.
NextRadio har varit en förespråkare för FM-chipaktivering, och noterar att FM-radio kan vara den enda källan till nödinformation.Trots påtryckningar från ITU och amerikanska myndigheter finns fortfarande tillverkare som vägrar, som iPhone. Nu kan en ny produkt som lanseras på NAB Show i Las Vegas nästa månad göra slut på debatten om chip/no chip. Blackloud säger att dess AF1 och CF1 hörlurar kommer att ge tillgång till FM-radio med sina nuvarande smartphones eller surfplattor utan att telefonleverantörerna behöver låsa upp FM-chipet i dessa enheter.
Läs mer

onsdag 28 mars 2018

Lokalradio i Norge får böta för FM-sändning

Arga lyssnare startat insamling för att betala böterna.
Kommersiella radiostationerna Radio Metro och Radio Rox har ålagts böter på cirka 70.000 kr av mediemyndigheten Medietilsynet. En mycket ovanlig åtgärd i Europa. De två lokala radiostationerna ville fortsätta på FM, men det var inte tillåtet i de större städerna som Oslo. Anledningen är inte teknisk utan snarare ett kontroversiellt politiskt beslut att skydda de två nationella kommersiella bolagen Bauer och MTG, som nu bara finns på DAB, från lyssnarbortfall. Detta har förargat många lyssnare som nu har startat en insamling för att betala böterna.
Läs mer i Radionytt.no

onsdag 21 mars 2018

Radiokonferens: Ökat intresse för podcasting, minskat för DAB

I fokus bl.a. brittisk beslut om fortsatt FM-radio. 
Sveriges Radio vd tror inte på fortsatt DAB-engagemang
På konferensen RadiodaysEurope i Wien fick podcasting den största publiken. Men stort intresse även för radioproduktion och smarta högtalare liksom utvecklingen för radio och musiktjänster på Internet. Däremot var intresset för DAB-radio betydligt mindre än tidigare. Största uppmärksamheten i ämnet fick konferensens inledningstalare BBC:s radiochef Bob Shennan, som meddelade att BBC inte har några planer på att stänga FM-radion. BBC:s beslut backades upp under dagen av de stora kommersiella radiobolagen Bauer och Global. 

måndag 19 mars 2018

FM-radio stängs inte i Storbritannien

BBC: DAB kan inte ersätta FM. Framtidens radio blir ”hybrid".
BBC tänker inte tvinga lyssnare att ersätta sina analoga radiomottagare med DAB-mottagare. Bolaget medger för första gången att FM-sändningar måste fortsätta följa publiken när nu musikströmmar och podcaster hotar traditionell radio. På konferensen Radiodays Europe i Wien vädjade idag Bob Shennan, chef för BBC Radio & Music, också till kommersiella programföretag att samarbeta med BBC för att säkerställa att radio anpassas till ny teknik. Han menar att regeringens planer att stänga av analoga sändningar skulle begränsa valet för lyssnare och att DAB inte är en fullständig ersättning för FM.

Läs mer här

måndag 12 mars 2018

Varför DAB-radio i Norge, men inte i Sverige?

En effektiv lobby i Norge fick politikerna att svika allmänintresset
Som hittills enda land i världen har Norge tagit steget att stänga FM-nätet för nationell
Foto: Odd Richard Valmot


marksänd radio och helt övergå till digitala DAB+.  Med tanke på den massiva utvecklingen med radio online och att FM är en etablerad världsstandard i alla 220 länder har detta dramatiska steg förvånat omvärlden. Hur kunde Norge och Sverige ta så diametralt olika beslut? I Norge har omställningen inte varit populär och lyssningen på NRK och de två kommersiella näten har också minskat till förmån för lokalradio på FM. Men vad och vem låg bakom det kontroversiella norska beslutet? (Bild: Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) och expeditionschef Øyvind Christensen, vid Stortingsmeldingen 2011)

torsdag 8 mars 2018

DAB+ lyfte inte radiomarknaden i Danmark

Lyssnarna saknar mervärde för marksänd digitalradio.
När danska DAB-nätet uppgraderades i oktober 2017 till DAB+ sjönk DAB-lyssningen med 40%, enligt DR. Uppåt 400.000 mottagare med gamla DAB-systemet blev obrukbara. Många lyssnare gick istället över till FM eller Internet.  Det riksutbud som nu erbjuds på DAB+ består av 17 kanaler, som alla kan även avlyssnas on-line och i de flesta fall också på FM. Det finns således inget mervärde för lyssnarna att lämna FM eller online.

onsdag 7 mars 2018

Striden om norsk radio: Lyssnarna organiserar sig

FM-radions breda stöd ökar i Norge under 2018
Lokalradiostationer har vitaliseras när nationell radio lämnat FM och nu har radiolyssnarna engagerat sig på en nivå som uppmärksammas även utomlands. DAB har mött stort motstånd hos lyssnarna, som aldrig tillfrågats. De kritiska åsikterna dominerar i dagspressen och i sociala medier. Facebook-gruppen Nei til tvangsinnføring av DAB fick 8.000 medlemmar på nio månader. Nu
har fristående Norsk Radiolytter-Forening (NRLF) bildats, för att tillvarata lyssnarnas intressen.

tisdag 6 mars 2018

En global framtid för DAB-radio - ett omöjligt uppdrag

Kommer lyssnarna behålla sina 6 miljarder FM-mottagare?
Marksänd digitalradio är en våt dröm för några europeiska public servicebolag som NRK i Norge. Det finns många system, men det är DAB som det bedrivs starkaste lobbying för särskilt av intresseorganisationerna EBU och WorldDAB.  Men sedan systemet sattes i bruk av BBC 1995 har lyssnarframgången uteblivit utom i de fem länder DAB är etablerat (minst 10 % lyssning). Men många har övergett DAB helt som bl.a. Sverige, Finland, Lettland, Hongkong, Indien och Kanada medan Kina, Japan och USA har sina egna system. Har DAB någon chans mot världsstandarden FM och online radio?

Läs en betraktelse med analys.

söndag 4 mars 2018

Public service i Schweiz överlevde politisk attack - igen

Hetsig folkomröstningskampanj ”No Billag” i fyra månader
I en folkomröstning tog väljarna idag avstånd från förslaget om att avskaffa den obligatoriska licensavgiften för public servicebolagen i Schweiz (SRG) som också inkluderar stöd till lokal radio och närradio.  71,6% av väljarna sade nej till initiativet, som lanserades av ungdomsavdelningarna i två stora politiska partier till höger. Alla kantoner kommer sannolikt att avvisa initiativet.

Håll händerna borta från FM!


FM-släckning i Norge avskräckande för tysk kommersiell radio
I en intervju varnar Klaus Schunck ordförande för tyska kommersiella radioorganisationen VPRT för det norska exemplet med fallande lyssnarsiffror vid en FM-släckning. Han menar att kommersiell radio kan gå med på en övergång till DAB först när FM-lyssningen är nere under 10 %.- Intervjun har gjorts efter misslyckandet med att få till ett avtal om övergång till DAB i förhandlingarna om en ny koalitionsregering i Berlin.