söndag 13 december 2020

FM-radio nu obligatorisk för nya bilar i Finland

DAB fortfarande inte på agendan.

Finlands riksdag har godkänt reformen av lagen om elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande lagar. Ändringen av fordonslagen säkerställer finländarnas möjlighet att lyssna på inhemska FM-radiokanaler i bilen också i framtiden.


FM-radions position i nya bilar i Finland får en ny typ av säkerhet med lagändringen. I artikel 25 i den reviderade fordonslagen, som träder i kraft den 21 december, anges att radiomottagare i nya bilar som säljs i Finland ska kunna ta emot FM-radio.

tisdag 8 december 2020

Traditionell public service och tv har nått kritisk punkt

Brittisk mediemyndighet menar att Internet förändrat spelplanen dramatiskt

Traditionell linjär public service radio och TV kan knappast överleva om inte lagar och regler ändras. Det är mediamyndigheten Ofcoms slutsats utifrån sitt utredningsprojekt "Small Screen: Big Debate".

Public service har nått en kritisk punkt. Publiken vänder sig från de traditionella kanalerna för att istället nyttja streamingkanaler och online tjänster. Förra året tittade endast 38% av åldersgruppen 16-34 år på traditionell TV. En av fyra tittare på nätet säger att de kan tänka sig att om fem år inte längre titta på traditionell tv. Endast 24% i åldern 15-24 lyssnar på linjär radio.


Lagar och regler är utformade under tiden före internet. Utan radikala förändringar till stöd för public service, att gå från att sända sina kanaler över etern till online, kan läget bli akut menar Ofcom.

onsdag 2 december 2020

DAB-fiaskot i Norge: Riksradio förlorar, lokalradio ökar

(Oplands Arbeiderblad)

FM-avstängningen negativ för de nationella kanalerna, enligt norska mediemyndigheten.

Med en minskning med mer än 12 procent, eller 66 miljoner norska kronor, försvagades Bauers och NENT:s lönsamhet avsevärt förra året.

De lokalradioföretagen omsatte 226 miljoner norska kronor förra året. Detta innebär en ökning med 23% jämfört med föregående år. Siffrorna visas i en finansiell rapport om mediebranschen som mediemyndigheten står bakom. Ökningen för lokalradio beror främst på ökad reklamförsäljning.

onsdag 28 oktober 2020

En trovärdig illusion av musik

Ny bok om den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång

Alf Björnberg, professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet – skildrar den svenska hifi-kulturens historia: de föränderliga idéer, värderingar och handlingsmönster som har präglat användningen av ljudåtergivningsapparatur i Sverige sedan introduktionen av elektriska och elektroniska ljudmedier. Genom framför allt tidskrifter och dagspress kartläggs hur experternas rådgivning och reklamens budskap föreskrev lämpliga sätt att använda ljudapparater, men också hur olika användare utformade en delvis avvikande hantering av dessa apparater.

torsdag 17 september 2020

Försök med digitalradio på FM-bandet i Köpenhamn

Långsiktigt försök berör även Sverige.
Radio- och tv-nämnden beviljade 31 august 2020 Open Channel Aps i Köpenhamn bedriva försöksverksamhet med digital radio DRM+ på FM-bandet i kommande 12 månader, men kan förlängas ytterligare två gånger à 12 månader.  Sändningarna planeras komma igång under sista kvartalet i år på frekvensen 86,5 MHz, 500 Watt ERP og med en bandbredd om 200 kHz, vilket ger plats till två DRM+ kanaler. På varje DRM+ kanal är det 186,4 kbps kapacitet med plats för tre digital radiokanaler med slideshow, totalt sex digital radiostationer kan således sändas här. Ambitioner finns att involvera Öresundsregionen och eventuellt samverka med någon annan FM-station på den svenska sidan. 

Nya digitalradiomottagare på konsumentmarknaden i Indien

Marksänd DRM+ kommer nu även på FM-bandet. Största utmaningen för DAB hittills.
Kinesiska Gospell, schweiziska StarWaves (med bl.a. ”TukTuk Radio”) och indiska Avion har lanserat nya modeller av DRM-mottagare för fast bruk och bilradio. Till skillnad mot tidigare har de flesta mottagare nu även anpassats för DRM för alla rundradioband; mellanvåg, kortvåg och VHF-band I-III inklusive FM-bandet (DRM+). 
I en artikel i radiobranschtidskriften Radio World framkommer det att blir möjligt att anpassa nuvarande analoga FM-mottagare även i mobiltelefoner till DRM+ utan någon extra hårdvara. Detta är särskilt intressant för Indien där en mycket stor andel av befolkningen lyssnar på radio i sina mobiler och smartphones; online eller på FM. 

fredag 17 juli 2020

Marksänd digitalradio kan komplettera analog radio i Sydafrika

En pyrrusseger för DAB-lobbyn. FM-stängning inte på dagordningen

Den sydafrikanska ministern för kommunikation och digital teknik, Stella Tembisa Ndabeni-Abrahams, har utfärdat direktiv angående införandet av digitala lradiosändningar i Sydafrika med rekommendation för både DRM (för AM- och FM-banden) och DAB+. Detta beslut är det första i världen som de bägge europeiska standarder DRM och DAB+ som ITU rekommenderat. Syftet med direktivet är främst en optimal fördelning av radiofrekvenser för det sydafrikanska tredelade systemet för public service, kommersiell respektive community radio (närradio).

Det finns inga politiska beslut om att att DAB och DRM ska ersätta FM och mellanvåg. Det visade sig under en tidigare remissomgång att finnas ett starkt motstånd mot detta. Huvudskälet var att det skulle bli för kostsamt för lyssnarna. Nu får dessa digitala system tävla på marknadens villkor med de etablerade analoga. Och dessutom konkurrera med mobilt bredband via smartphones.  Beslutet har föregåtts av en flera års intensiv lobbying av främst WorldDAB som är ökänt för att dölja alla obekväma problem med DAB-tekniken. 

Läs mer här


torsdag 2 juli 2020

Brittisk kommersiell FM-radio kan fortsätta till 2032. (Uppdaterad)

Analog stängning inte längre i sikte trots starkt digitalt lyssnande.
Lyssnarna på populära radiostationer, som Classic FM och TalkSport, kommer att kunna få tillgång till sina favoritprogram under ytterligare tio år trots snabba förändringar av teknik och radiolyssning. Mediaministern John Whittingdale har nu beslutat hur kommersiell radio kommer att licensieras under det kommande decenniet.

Nästan 60 procent av all radiolyssning sker nu digitalt (DAB, tv-nätet, satellit och Internet), men analoga stationer på FM- och mellanvågsbandet är fortfarande viktiga för miljontals lyssnare.

måndag 29 juni 2020

DAB-satsning knäcker kommersiell radio

Utan statsstöd hotar Bauer Media att nu lämna Norge
Bauer Media, som äger bland annat Radio Norge, Vinyl och Radio1, fick inte stöd i regeringens koronakrispaket. Nu hotar de att dra sig helt ut från Norge.  Jag blev chockad på fredagen när myndigheterna presenterade krispaketet efter corona och såg att de har lagt ut en regel som utesluter oss från att få stöd. Det är väldigt allvarligt för oss, säger Jim Receveur, VD till Medier24.  
- I detta sammanhang saknas det i denna diskussion en närmare analys av orsakerna bakom Bauers förluster. Vad innebar satsningen på DAB? Är kulturdepartementet försatt i en utpressningssituation?

tisdag 16 juni 2020

Finskt lagförslag: Public service ska göra tv och radio i första hand

Förbud mot nyhetstexter utan koppling till programverksamheten 
Yle-lagen som reglerar public servicebolaget Yles verksamhet ska ses över. Nu har Kommunikationsministeriet skickat ut förslaget på remiss. - Under de senaste två decennierna har Yle publicerat nyhetsartiklar och andra artiklar som har blivit en väsentlig del av bolagets utgivning. Privatägda mediebolag har riktat kritik mot skattefinansierade Yle och menat att Yles innehåll i textform är otillbörlig konkurrens. – Vi är mycket nöjda med att kommissionen har agerat i frågan. Yles utgivning på nätet står i strid med villkoren för EU:s regelverk om statstöd, säger Medieförbundets vd Jukka Holmberg.

I Finland gäller nyheter på nätet mer än i traditionella medier

88 procent av finländarna följer nyheterna via nätet. 
Traditionella medier ger vika för nätet. Finländarna väljer hellre att följa nyheterna via nätet än via traditionella medier, Förra året var fortfarande tv-nyheterna finländarnas föredragna nyhetskälla, men nu har de fått ge vika för nyhetstidningarnas egna webbplatser och applikationer. Detta framkommer i den färska rapporten Digital News Report 2020 från Reuters Institute vid Oxford universitet. 

måndag 8 juni 2020

Smartphone nu den största medieplattformen i Sverige.

Största andelen av befolkningens medieanvändning har ljudmedier.
Att nu så gott som alla har en smartphone som kan användas för såväl tablålagd som strömmande radio och  tv framstår tydligt i Nordicoms Mediebarometern 2019.

Rapporten visar att befolkningen är välutrustad med avseende på till­gång till medieteknologi under 2019. Under året hade 94% tillgång till en smartphone, 92% till en tv-­apparat och 86% till en bärbar dator. Mediaspelare, som till exempel Apple tv låg på 55 procent. Innehavet av radioapparater fortsätter sjunka och nu nere i 65%. Trots detta svarar ljudmedier för den största andelen av den totala medieanvändningen.

lördag 6 juni 2020

Radio och tv i 5G-revolutionen. Ny teknisk rapport från EBU

5G mobilt bredband och 5G Broadcast bör kombineras
European Broadcasting Union har publicerat en omfattande rapport som betonar att 5G tekniskt kan uppfylla distributionskraven för både public service och kommersiella medieföretag om en kombination av 5G Mobile Broadband och 5G Broadcast används.
Frekvensområdet under 700 MHz där marksänd television idag sänder anses ligga bäst till för 5G Broadcast.

Medieorganisationer har utvecklat sin distribution till att inkludera IP-baserade tjänster med linjärt såväl som icke-linjärt och infångande innehåll. Bärbara och mobila enheter som smartphone och surfplattor spelar en ökande roll för konsumtionen av medieinnehåll och tjänster i hemmet såväl som på resande fot. I denna rapport utvecklas potentialen för 5G för att underlätta distributionen av hela utbudet av public service till bärbara och mobila enheter.

torsdag 4 juni 2020

Nytt ryskt argument mot DAB-radio

Minister: Kommersiella radiomedier kommer att gå under vid en digitalisering 
Ryska medier skriver att Ministeriet för kommunikation och nyheter kategoriskt är emot digitalisering av radio. En sådan skulle kunna innebära slutet på radiobranschen menar en viceminister.

Om du digitaliserar radion i Ryssland, kommer nya radiostationer att dyka upp som svampar. Detta får en enorm inverkan på reklammarknaden, som redan är liten och uppdelad mellan de befintliga radiostationerna vars intäkter idag inte är särskilt lukrativa, enligt viceministern.

onsdag 3 juni 2020

Public service och mellanvågen betydelsefull under australiska skogsbränderna

Geografisk räckvidd betydelsefull vid nödläge
Under de katastrofala skogsbränderna i Australien 2019 visade det sig att public servicebolaget ABC:s radio- och tv-sändningar hade stort förtroende hos befolkningen och även medverkade till att rädda liv.  

Mellanvågen (AM) visade sig överlägsen de andra plattformarna för marksänd radio FM och DAB tack vare den överlägsna geografiska räckvidden.  

söndag 17 maj 2020

Mediekoncerner utan publicistisk verksamhet söker mediestöd

Ska skattekronor till svensk reklamradio rädda DAB?
Den kommersiella radion i Sverige har drabbats av en kraftig nedgång i reklamförsäljningen under coronakrisen. Branschen kunde inte ta del av det första statliga stödpaketet för medierna. Det är även oklart om de kan dra fördel av det planerade andra paketet, som ska gå till ”nyhetsmedier”. Det gör att Bauer Media vill kompenseras av staten genom att få tillbaka motsvarande årets koncessionsavgifter ca 150 miljoner kr. Konkurrenten NENT anser dock att den lösningen vore orättvis. Man är inte emot ett stöd i sig, men har även andra argument Digitaliseringen av svensk radio riskerar att dö för alltid, säger NENTs radiochef.

torsdag 14 maj 2020

Murdoch hårt attackerad av tidigare premiärministern i Australien

Foto: The Guardian AAP/AP
Murdoch en av de mest aggressiva försvararna av Trump
Den tidigare premiärministern i Australien, Malcom Turnbull, attackerar i en ny bok mediamagnaten Robert Murdoch. Murdochs bolag News Corp agerar som ett politiskt parti, arbetar tätt ihop med högerlutande politiker för att påverka politiken och val, samt för att misskreditera politiker som inte vill ingå partnerskap med Murdoch.
Turnbull menar att Murdoch på ett internationellt plan "rutinmässsigt uppmuntrar intolerans och ras- och religionsmotsättningar". 

torsdag 27 februari 2020

Närradio i Schweiz har inte råd med DAB -radio

Bild: zVg
Statligt teknikstöd för övergång till DAB avvecklas.
Country Radio Switzerland säger farväl till DAB-sändningarna i slutet av året.  Anledningen är att den statliga finansieringen gradvis minskas från 2020.  Detta är DAB:s död, säger VD David Bolli.  Innan (kommunikationsmyndigheten) Bakom gav subventionerna kunde endast några stationer tas emot på DAB+. Det var en chock, att vi blev inte informerade varken av Bakom eller av vår DAB-leverantör om att subventionerna skulle gradvis avvecklas, säger David Bolli, till persoenlich.com

fredag 14 februari 2020

Fiasko för DAB-radioförsäljning i Norge trots FM-stängning

Prognosmiss:  en halv miljon radiomottagare
Stiftelsen Elektronikbranschen har presenterat försäljningstal för 2019 för TV-apparater, radiomottagare, mobiltelefoner och andra elektronikprodukter. Samtidigt som omsättningen ökar totalt sett finns det flera typer av produkter som norrmän köpt mindre av under året. Mest märkbar nedgång är DAB-mottagare. Enligt elektronikbranschens egna prognoser från 2017 skulle norrmännen köpa totalt över 1,1 miljoner DAB-mottagare under 2019, fördelade på fristående enheter, bilutrustning och integrerade tuners i annan utrustning. Norrmän har köpt totalt 650.000 enheter, 48.000 färre än 2018 och långt under vad prognoserna förutspådde för två år sedan. Många fortsätter att lyssna på FM där lokalradion finns kvar liksom på dansk och svensk radio.

tisdag 28 januari 2020

Public servicebolagen värsta fiende utmanar med ny radiokanal

Bild: John Graham
BBC-utmanaren kan bli radions motsvarighet till beryktade FoxNews.    
Mediemogulen Rupert Murdoch utmanar det just nu sårbara BBC med en ny radiokanal - Times Radio  - som ska konkurrera med Radio 4.  Det "opinionsledda" programutbudet inriktas på Radio 4: s välbeställda storstadspublik som  "unga, ambitiösa" prenumeranter på The Times. Inga reklamavbrott. Samtidigt drabbas BBC av stora nedskärningar och försök till direkt politisk kontroll.                

BBC måste nu spara in totalt 800 miljoner pund varav 80 miljoner drabbar BBC News. Public servicebolaget är under politiskt påtryckning över licensavgifternas framtid såväl som från skiftande vanor för video- och ljudkonsumtion. 

torsdag 16 januari 2020

God framtid för global och lokal marksänd digitalradio med DRM

Samtidigt kan man skönja slutet för DAB utanför Europa. 
Radiobolag försöker etablera system för digital markradio som avses fungera som ett framtida alternativ till digitalradio via Internet. De främsta utmanarna är HD-radio, DAB och DRM. Medan DAB är ledande i Europa och HD-radio i Nordamerika är DRM-systemet valet för stora nationer i Asien (inklusive Ryssland), Afrika och Sydamerika. 

Indien och Pakistan är nu helt inställda på DRM (Digital Radio Mondiale) med stora investeringar redan gjorda resp. beslutade.

fredag 10 januari 2020

Radio på mellanvåg tillbaks i Köpenhamn

Nya möjligheter med effektivare täckning för marksänd radio i Nordeuropa. Mellanvågen vidareutvecklas i världen.
Radio 208 i Köpenhamn är en ny radiostation som är inriktad på oldies från perioden 1964-1984 med tyngdpunkt på 70-talet och rock.”The Rock of Copenhagen – Progressive Rock 1964-1984”. Radio 208 sänder dygnet runt på våglängden 208 meter (1440 kHz), en frekvens som många människor i Danmark - åtminstone musikfans över 50 år - känner till;  den legendariska europeiska radiokanalen Radio Luxembourg fram till 1991, säger initiativtagaren Stig Hartvig Nielsen.