torsdag 14 juli 2016

Folkstorm i Norge mot DAB-radio

Överväldigande majoritet är starkt emot en stängning av FM-nätet och övergång till DAB-radio.
2017 är det meningen att NRK och de kommersiella kanalerna i större städer släcker sina FM-sändningar. Norge är det hittills enda land i världen som tänker ta ett sådant steg.  
En opinionsundersökning av Ipsos för Dagbladet visar på ett starkt motstånd mot detta. Frågan var: Det är beslutat att FM-nätet släcks den 1 januari 2017. Efter den tiden måste du ha DAB-radio för att lyssna på radio. Är du säker på FM bör släckas och radiosignaler flyttas från FM till DAB, eller är du emot det? Resultatet blev 65 procent emot, 16 procent för och 19 procent vet ej. 

tisdag 5 juli 2016

Norskt DAB-tvång tar död på populär lokal FM-station

Norsk storstadsmarknaden har riggats till förmån för utländska radiobjässar
Radio Metro, som har sänt i Trondheim sedan 2010 återlämnar sin lokala FM-radiotillstånd trots att man uppnått mycket goda lyssnar-siffror enligt pressmeddelandet. Sista sändning blir redan 31 juli. Radio Metro Trondheim är en av storstadskanalerna som regeringen tvingar stänga av FM-signalen 2017. Syftet är att skydda de stora bolagens DAB-satsning från konkurrens på FM.

söndag 3 juli 2016

Förbud mot försäljning av FM-mottagare föreslås

Finns inte en hållbar affärsmodell för övergång till DAB i Österrike. Public service står utanför och närradion anser att DAB är en förlegad teknik.
Mediemyndigheten RTR har i förra veckan presenterat sin djupgående utredning om en övergång till DAB i Österrike. Här framkommer att de privata radiobolag som är engagerade för DAB+ vill ha ett förbud mot försäljning av FM-mottagare, tvingande åtgärder för DAB i nya bilar och kraftig ökade statliga subventioner för att klara en övergång.  Utredningen, som är betydligt mer detaljerad än den svenska motsvarigheten som presenterades i december  2014, ger föga hopp om en övergång till DAB+