torsdag 20 december 2012

Kommersiell digitalradio i Sverige ökar inte mångfalden

Under hösten inkomna ansökningar till Myndigheten för radio och tv om marksänd digitalradio med DAB-tekniken visar att intresset inte är så stort som tidigare utmålats i pressen. Av de 26 ansökningarna kommer nämligen 81 % från de två nuvarande oligopolen för rikstäckande reklamradio i Sverige; 11 från MTG Radio och 10 från SBS/NRJ. En ansökning kommer från Norrköpings-Tidningar och två från kommersiella närradiostationer; DB Media och Skärgårdsradion. En ansökan har redan avvisat av myndigheten eftersom den kommer från ATG - ett statligt bolag. Eftersom det finns plats för 60 kanaler kan man dra slutsatsen att de ansökande bolagen får sina 25 kanaler.

Reklamradioföretagen menar att det är nödvändigt att även public service måste sända i DAB-nätet för att man skall lyckas. Men för detta behövs tillskott av offentliga medel till Sveriges Radio och riksdagen behandlar ev. detta i regeringens proposition tidigast i maj 2013.

Den nuvarande regeringen har dock meddelat att det närmsta decenniet inte är aktuellt att ange ett slutdatum för att stänga FM-nätet. Digitalradion skall bedrivas parallellt med FM-nätet och att utvecklingen av digitalradion skall vara marknadsdriven liksom att konsumenternas intressen skall vara vägledande.

SBS ägs av amerikanska Discovery Communications och MTG av Stenbeckskoncernen. I nuläget pekar det mesta på att mediekoncentrationen inom reklamradio inte kommer att begränsas med hjälp av DAB-tekniken.

tisdag 18 december 2012

SBS Radio vill inte finansiera DAB i Norge

Radio Norge avstod igår sin rätt till automatisk förnyelse av den nationella koncessionen i fjärde FM-nätet från 1 januari 2014 enligt Dagens Näringsliv. Detta innebär att licensen lämnas tillbaka och kan utlysas på nytt. Statens krav för att få en automatisk förlängning är att bolaget måste bidra med 4 miljarder kronor (NOK) för utvecklingen av DAB-nätet. Men detta har företagets tidigare ägare ProSiebenSat1 sagt klart nej till, och det är ovisst om den nya ägaren Disovery Communications vill satsa dessa pengar på DAB för att få fortsätta sända rikstäckande.

onsdag 5 december 2012

Sveriges Radio vd mörkar om DAB

Egna kanaler används för DAB-propaganda
Granskningsnämnden har fått anmälan mot SR ifråga om inslag om digitalradio i Kulturnytt 29 januari resp. Ekot 2 februari 2014 liksom bevakningen och presentationen av digitalradiofrågor i SR:s nyhets- och faktautbud. I inslagen intervjuades den av regeringen utsedde samordnaren för digitalradio Nina Wormbs respektive Sveriges Radios vd Cilla Benkö. I bägge inslagen framfördes många felaktigheter och spekulativa åsikter, som inte ifrågasattes av respektive intervjuare. För lyssnaren avgörande fakta om DAB och FM utelämnades.